Сульфати (мінерали)

Клас мінералів, які у своєму складі містять сульфат іон

Сульфати — клас мінералів, які у своєму складі містять сульфат-йон (SO42−). Належить до мінеральних солей.

Ганксит, один з найменш поширених минералів сульфатів з карбонатом

Загальний опис ред.

 
Кристалічна структура ангідриту

Основа структури сульфатів — аніони [SO4]2-, які разом з катіонами Ca, Sr, Ba, Pb та ін. створюють єдину структуру. У природі відомо близько 190 мінеральних видів сульфатів, які хімічно являють собою або прості безводні солі, або (частіше) прості і подвійні солі з конституційною і кристалізаційною (кристалогідрати) водою або з додатковими аніонами. Найпоширеніші природні сульфати — барит, целестин, ангідрит, ґіпс, алуніт, мірабіліт, тенардит, ярозит, полігаліт. Більшість природних сульфатів мають острівні кристалічні структури. На частку сульфатів припадає ~0,5 % маси земної кори.

Генезис ред.

Сульфатні мінерали зазвичай зустрічаються в первинних середовищах осадження евапоритів, як жильні мінерали в гідротермальних жилах, та як вторинні мінерали в зоні окиснення родовищ сульфідних мінералів. Утворюються в умовах підвищеної концентрації кисню і при відносно низьких температурах, поблизу земної поверхні, головним чином шляхом осадження з вод соляних озер і лагун та в зонах гіпергенезу в районах з аридним кліматом. Частина сульфатів виникає при гідротермальних процесах і в зоні окиснення рудних родовищ. Здебільшого сульфати-мінерали екзогенні (випаровування), хемогенні (у родовищах солей). Сульфати Cu, Zn та інших близьких елементів утворюються при руйнуванні сульфідів.

Класифікація ред.

За Класифікацією мінералів Нікеля — Штрунца[1] розрізняють[2]:

07 — Сульфати, селенати і телурати
07.A — сульфати (селенати та ін.) без додаткових аніонів, без H2O
07.B — сульфати (селенати та ін.) з додатковими аніонами, без H2O
07.C — сульфати (селенати та ін.) без додаткових аніонів, з H2O
07.D — сульфати (селенати та ін.) з додатковими аніонами, з H2O
07.E — ураніл-сульфати
07.F — хромати
07.G — молібдати, вольфрамати та ніобати
07.H — уран- та ураніл-молібдати та вольфрамати
07.J — тіосульфати
07.X — сульфати (селенати та ін.), некласифіковані Штрунцем

Міжнародна мінералогічна асоціація IMA/CNMNC запропонувала нову ієрархічну схему (Mills та ін., 2009), використовуючи класи Нікеля — Штрунца (10 видання).

На найвищому рівні цієї класифікації мінеральні види класифікуються в першу чергу за основним аніоном (O2−, S2− і т. д.), аніонним комплексом (OH, SO2−
4
, CO2−
2
, PO3−
4
, BxOZ−
y
, SixOZ−
y
і т. д.) або за відсутністю аніону (самородні елементи) в класи. Найбільш поширеними мінеральними класами є: самородні елементи, сульфіди, сульфосолі, галогеніди, оксиди, гідроксиди, арсеніти (з антимонітами, бісмутитами, сульфітами, селенітами і телуритами включно), карбонати, нітрати, борати, сульфати, хромати, молібдати, вольфрамати, фосфати, арсенати, ванадати, силікати і органічні сполуки.


Розрізняють:

 • сульфаталофан (суміш алофану та алюмінату),
 • сульфат кальціє-калієвий,
 • сульфат-вапняно-калієвий (сингеніт),
 • сульфат кальцію (ґіпс),
 • сульфат-канкриніт (вишневіт — різновид канкриніту, в якому аніон [CO3]−2 частково заміщений аніонами [SO4]2- і Cl-, a натрій калієм),
 • сульфатмаріаліт (маріаліт сульфатистий),
 • сульфатмейоніт (мейоніт сульфатистий),
 • сульфатмонацит (монацит сульфатистий),
 • сульфат свинцю (англезит),
 • сульфатскаполіт (скаполіт сульфатистий),
 • сульфат стронцієвий (целестин),
 • сульфатфериторит (торит залізно-сульфатистий).

Приклади мінералів класу ред.

 
Барит з церуситом (Морокко)

Використання ред.

Деякі з сульфатів видобувають для різних технічних цілей (гіпс, барит та ін), для хімічної промисловості (мірабіліт та ін), як руди Mg та ін.

Див. також ред.

Література ред.

Примітки ред.

 1. Класифікація Штрунца на webmineral.com [Архівовано 27 Липня 2020 у Wayback Machine.]
 2. Чинна схема Нікеля — Штрунца (10 видання) поділяє мінерали на десять класів, які, в свою чергу, поділяються на відділи, сімейства та групи за хімічним складом та кристалічною структурою.