Відкрити головне меню

Хромати природні (рос. хроматы природные, англ. natural chromates; нім. natürliche Chromate n pl) — клас мінералів, солей хромових кислот (H2CrO4) і деяких крупних катіонів (Pb 2+ , К + , рідше Са 2+). Хромати природні об'єднують близько 15 мінералів, видотвірними катіонами в яких найчастіше є Рb2+ рідше Сu2+, Zn2+, Са2+, K+, Na+, Ва2+. За структурою хромати близькі до сульфатів.

Головний мінерал класу — крокоїт. Більшість Х. п. кристалізується в системах нижчого порядку. Багато природних хроматів представлені змішаними солями: хромат-фосфати (ембреїт і вокелініт), хромат-арсенати (форнасит), хромат-силікати (геміедрит і маквартит) та ін. Часто X.п. представлені основними (гідроксо) солями і(або) кристалогідратами.

Утворюють дрібні призматичні, голкові або таблітчатиє кристали і їх зростки, а також волокнисті, тонкозернисті і натічні агрегати, кристалічні кірки і ін. Кристалічна структура більшості X.п. острівна, з поодинокими (рідше здвоєними) [СrО4]-тетраедрами.

Для Х. п. характерні яскраві жовті, помаранчеві і червоні кольори, викликані присутністю Cr 6+ . Твердість за мінералогічною шкалою 2,5—3,5; Густина від 2,05-3,6 у хромата калію, натрію і кальцію до 5,5-6,6 у хромата свинцю. Сингонія переважно моноклінна і триклінна. Форми виділення — дрібні призматичні, голчаті або таблитчасті кристали (часто зростки кристалів), волокнисті, тонкозернисті, натічні аґреґати, кристалічні кірки.

Хромати калію легко розчиняється у воді.

Походження природних хроматів, головним чином, гіпергенне. Більшість природних хроматів — рідкісні мінерали, які не мають практичного значення. Яскраво забарвлені X.п. свинцю є пошуковими ознаками родовищ свинцево-цинкових руд.

ЛітератураРедагувати