Список фізичних величин

стаття-список у проекті Вікімедіа

У метрології розрізняють поняття розмірність фізичної величини і одиниця фізичної величини. Розмірність фізичної величини визначається використаною системою фізичних величин, яка являє собою сукупність фізичних величин, пов'язаних між собою залежностями, і в якій декілька величин обрані в якості основних. Одиниця фізичної величини — це така фізична величина, якій за угодою присвоєно числове значення, що дорівнює одиниці[1]. Системою одиниць фізичних величин називають сукупність основних і похідних одиниць, засновану на деякій системі величин[2]. В розташованих нижче таблицях наведені фізичні величини та їх одиниці, прийняті в Міжнародній системі одиниць (СІ), заснованій на Міжнародній системі величин[3][4].

Основні величини Розмірність Символ Опис Одиниця СІ Примітки
Простір L, L2, L3 l, S, V Протяжність об'єкта в одному просторовому вимірі.

Площа в двох просторових вимірах

Обсяг у трьох просторових вимірах

метр(м),

метр квадратний [м2],

метр кубічний [м]

Простір є тривимірною фізичною величиною.
Маса
M
m Величина визначає кількість матерії і пропорційні їй інерційні та гравітаційні властивості кілограм (кг) Екстенсивна величина
Час
T
t Тривалість події. секунда (с)
Сила струму
I
I Заряд, що протікає в одиницю часу. ампер (А)
Температура
Θ
T Величина, пропорційна середній кінетичній енергії молекул тіла. кельвін (К) Інтенсивна величина
Кількість речовини
N
n Кількість однотипних структурних одиниць, з яких складається речовина. моль (моль) Екстенсивна величина
Сила світла
J
Iv Кількість світлової енергії, випромінюваної в заданому напрямку за одиницю часу. кандела (кд) Світлова, екстенсивна величина
Похідні величини Символ Опис Одиниця СІ Примітки
Площа S Розмір простору обмеженого замкнутою лінією і поверхнею що спирається на цю лінію м2
Обсяг V Розмір простору укладеного в тривимірному об'єкті м3 екстенсивна величина
Швидкість v Зміна положення тіла в одиницю часу м/с вектор
Прискорення a Зміна швидкості в одиницю часу м/с2 вектор
Імпульс p Кількість руху тіла кг·м/с екстенсивна, величина зберігається
Сила F Міра взаємодії матерії кг·м/с2 (ньютон, Н) вектор
Механічна робота A Скалярний добуток сили і переміщення. кг·м22 (джоуль, Дж) скаляр
Енергія E Здатність тіла або системи здійснювати роботу. кг·м22 (джоуль, Дж) екстенсивна, величина зберігається , скаляр
Потужність P Швидкість здійснення роботи. кг·м23 (w, Вт)
Тиск p Сила, що діє на одиницю площі поверхні перпендикулярно цій поверхні кг/(м·з2) (паскаль, Па) інтенсивна величина
Щільність ρ Маса на одиницю об'єму. кг/м3 інтенсивна величина
Поверхнева щільність ρA Маса на одиницю площі. кг/м2
Лінійна щільність ρl Маса на одиницю довжини. кг/м
Кількість теплоти Q Енергія, що передається від одного тіла до іншого немеханичним шляхом кг·м22 (джоуль, Дж) скаляр
Електричний заряд q Здатність тіл бути джерелом електромагнітного поля і приймати участь в електромагнітній взаємодії А·с (кулон, Кл) екстенсивна, величина зберігається
Напруга U Зміна потенційної енергії, що припадає на одиницю заряду. м2·кг/(з3·А) (вольт, В) скаляр
Електричний опір R Опір об'єкта проходженню електричного струму м2·кг/(з3·А2) (ом, Ом) скаляр
Магнітний потік Φ Величина, що враховує інтенсивність магнітного поля і займану ним область. кг·м2/(з2·А) (вебер, Сб)
Частота ν Число повторень події за одиницю часу. з-1 (герц, Гц)
Кут α Величина зміни напрямку. радіан (рад)
Кутова швидкість ω Швидкість зміни кута. з-1 (радіан за секунду)
Кутове прискорення ε Зміна кутової швидкості в одиницю часу з-2 (радіан на секунду в квадраті)
Момент інерції I Міра інертності об'єкта при обертанні. кг·м2 тензорна величина
Момент імпульсу L Міра обертання об'єкта. кг·м2/c постійна величина
Момент сили M Добуток сили на довжину перпендикуляра, опущеного з точки на лінію дії сили. кг·м22 вектор
Тілесний кут Ω Частина простору, яка є об'єднанням всіх променів, що виходять з даної точки і перетинають деяку поверхню стерадіан (ср)

ПриміткиРедагувати

  1. Одиниці фізичних величин мають найменування і позначення, присвоєні їм за угодою.
  2. Чертов А. Г. Единицы физических величин. — М. : Высшая школа, 1977. — С. 7-16.
  3. The International System of Units (SI) and the corresponding system of quantities(англ.) — Брошюра СИ, раздел 1.2 на сайте Международного бюро мер и весов.
  4. Международный словарь по метрологии: основные и общие понятия и соответствующие термины / Пер. с англ. и фр. — 2-е изд., испр. — СПб. : НПО «Профессионал», 2010. — С. 20. — ISBN 978-5-91259-057-3.