Потужність (N, P, W) — робота, що виконана за одиницю часу, або енергія, передана за одиницю часу:

Потужність
Символи:
Одиниці вимірювання
SI Вт
СГС ерг·с−1
У базових величинах SI: кг · м2 · с−3
Розмірність: L2 · M · T−3
Інші величини: к.с., В·А

CMNS: Потужність у Вікісховищі
,

де N — потужність, А — виконана робота, t — проміжок часу, за який ця робота виконана.

У системі CI потужність вимірюється у Ватах. Іншою одиницею вимірювання, яка ще й досі широко використовується, є кінська сила (1 к.с. = 735,5 Вт).

Потужність є важливою характеристикою двигунів.

Потужність в механіці ред.

Якщо на рухоме тіло діє сила, то ця сила здійснює роботу. Потужність в цьому випадку рівна скалярному добутку вектора сили на вектор швидкості, з якою рухається тіло:

 ,

де F — сила, v — швидкість,   — кут між вектором швидкості і сили.

Окремий випадок потужності при обертальному русі:

 ,

де M — момент,   — кутова швидкість,   — число пі, n — частота обертання (число обертів за хвилину, об/хв).

Електрична потужність ред.

Електри́чна потужність (потужність електричного струму) — фізична величина, що характеризує швидкість передавання або перетворення електричної енергії.

Миттєве значення електричної потужності   для ділянки електричного кола:

 

де   — миттєве значення електричного струму на ділянці кола;

  — миттєве значення напруги на цій же ділянці.

Для умови постійного значення сили струму і напруги потужність можна обчислити за формулою:

 

При вивченні електричних мереж змінного струму, окрім миттєвого значення потужності, що відповідає загальнофізичному визначенню, уводяться також поняття:

  • активної потужності, що дорівнює середньому за період значенню миттєвої активної потужності:
 
  • реактивної потужності, що відповідає енергії, яка циркулює без дисипації від джерела до споживача і назад, миттєва реактивна потужність:
при  
 
при  
 
  • повної потужності, що обчислюється як добуток діючих значень струму у напруги без врахування зсуву фаз, миттєве значення повної потужності:
 
де   — амплітуда струму;
  — амплітуда напруги;
  — різниця між початковим фазовим кутом напруги   і початковим фазовим кутом сили струму   —  
  — кутова частота;
  — час.

Корисна потужність ред.

Корисна потужність (англ. useful power; нім. Wirkleistung f) — потужність, що віддається пристроєм у певній формі та з певною метою. ДСТУ 2815-94.

Потужність насоса ред.

Потужність (англ. pump horsepower, pump power, нім. Pumpenleistung f) — енергія, яка підводиться до насоса від двигуна за одиницю часу.

Див. також ред.

Джерела ред.

  • Фізика. 8 клас: Підручник / Ф. Я. Божинова, І. Ю. Ненашев, М. М. Кірюхін. — Х.: Видавництво «Ранок», 2008. — 256 с. — ISBN 978-966-315-001-7
  • Загальні основи фізики. Навчальний посібник з курсу «Фізика» [Архівовано 26 січня 2022 у Wayback Machine.] (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 — «Будівництво», 6.050702 — «Електромеханіка», 6.050701 — «Електротехніка і електротехнології») / О. М. Петченко, А. С. Сисоєв, Є. І. Назаренко, А. В. Безуглий. — Харків: ХНАМГ, 2007. — 224 с.
  • Лопатинський І. Є., Зачек І. Р., Ільчук Г. А., Романишин Б. М. Фізика. Підручник. — Львів: Афіша, 2005. — 394 с.

Посилання ред.

Див. також ред.