Кутова́ шви́дкість — векторна величина , яка характеризує швидкість обертання твердого тіла відносно осі або точки. Чисельно дорівнює границі відношення приросту кута повороту до проміжку часу , за який цей приріст відбувається[1].

Кутова швидкість
Символи:
Одиниці вимірювання
SI рад·с−1
У базових величинах SI: с−1
Розмірність: T−1

CMNS: Кутова швидкість у Вікісховищі
.

Вимірюється в радіанах за секунду. Оскільки зростання кута відраховується проти годинникової стрілки, то кутова швидкість додатна при обертанні проти годинникової стрілки і від'ємна при обертанні за годинниковою стрілкою.

Якщо зміна кута нерівномірна, то вводиться миттєва кутова швидкість

Обертання матеріальної точки на невагомій мотузці ред.

При обертанні матеріальної точки по колу її лінійна швидкість направлена вздовж дотичної до кола. Її величина визначається за формулою

 .

При рівномірному обертанні кутова швидкість дорівнює циклічній частоті обертання й зв'язана з періодом обертання T формулою

 .

Вектор кутової швидкості ред.

Обертання тривимірного твердого тіла описується вектором кутової швидкості, який визначається через похідні від ортів  ,  ,   жорстко зв'язаної з тілом системи координат:

 

У випадку обертання плоского тіла навколо перпендикулярної до площини тіла осі вектор кутової швидкості направлений вздовж цієї осі.

Див. також ред.

Примітки ред.

Джерела ред.

  • Федорченко А.М. (1975). Теоретична механіка. Київ: Вища школа. , 516 с.
  • Яворський Б. М., Детлаф А. А., Лебедев А. К. Довідник з фізики для інженерів та студентів вищих навчальних закладів / Переклад з 8-го переробл. і випр. вид. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2007. — 1040 с. — ISBN 966-692-818-3.