Відкрити головне меню

Моме́нт іне́рції (одиниця вимірювання в системі СІ [кг м²]) — в фізиці є мірою інертності за обертального руху аналогічно до маси для поступального.

Класична механіка

Другий закон Ньютона
Історія класичної механіки

В загальному випадку значення моменту інерції об'єкта залежить від його форми та розподілу маси в об'ємі: чим більше маси сконцентровано далі від центра мас тіла, тим більшим є його момент інерції. Також його значення залежить від обраної осі обертання.

Зміст

Математичне визначенняРедагувати

Тверде тіло можна розглядати як систему з нескінченної кількості матеріальних точок, кожна з масою  . Якщо відстані від кожної точки до осі обертання дорівнюють  , то момент інерції тіла до вибраної осі визначається як:

 

За умов безперервного розподілення маси в тілі, потрібний перехід до інтегральної форми закону:

 

де елемент маси   визначається за допомогою просторового розподілу густини  .

 

Тензор інерціїРедагувати

У загальнішому випадку обертання твердого тіла довільної форми складніше. Тіло характеризується тензором другого рангу

 

де індекси α та β пробігають значення координат x, y, z.

Тензор інерції симетричний

 .

Як і для будь-якого іншого тензору другого рангу, його можна спростити, перейшовши до системи координат, у якій він має діагональну форму (головної системи координат). Осі головної системи координат називають головними осями інерції.

Теорема Гюйгенса-ШтейнераРедагувати

Момент інерції твердого тіла відносно довільної осі залежить не тільки від маси, форми і розмірів тіла, але також від положення тіла відносно цієї осі. Згідно з теоремою Штейнера (теоремою Гюйгенса-Штейнера), момент інерції тіла   відносно довільної осі дорівнює сумі моменту інерції цього тіла   відносно осі, що проходить через центр маси тіла паралельно до осі, що розглядається, і добутку маси тіла m на квадрат відстані a між осями:

 

Момент кількості рухуРедагувати

Момент імпульсу тіла при обертанні залежить від вектора кутової швидкості й тензора інерціії

 

У головній системі координат

 .

Кінетична енергіяРедагувати

Кінетична енергія обертання тіла задається формулою

 

У головній системі координат

 

Основне рівняння динаміки обертального рухуРедагувати

За аналогією з другим законом Ньютона для поступального руху, можна сформулювати рівняння обертального руху, де зовнішнім силам, які діють на тіло, відповідають моменти сил, масі — момент інерції, а прискоренню — кутове прискорення.

При одновісному обертанні

 

Тут Mi — моменти зовнішніх сил,   — кутова швидкість,   — кутове прискорення.

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати

ДжерелаРедагувати

  • Єжов С. М., Макарець М. В., Романенко О. В. Класична механіка. — К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. — 480 с.
  • Федорченко А. М. Теоретична механіка. — К. : Вища школа, 1975. — 516 с.