Кутове прискорення — похідна від кутової швидкості по часу

,

де  — кутове прискорення,  — кутова швидкість,  — час.

Вимірюється в рад/c2.

ДинамікаРедагувати

Кутове прискорення виникає тоді, коли змінюється швидкість обертання тіла, наприклад при його розкручуванні. Причиною виникнення кутового прискорення є момент сили, що діє на тіло. Для абсолютно твердого тіла другий закон Ньютона має форму:

 ,

де   - момент інерції,   - компонента моменту сили.

Одновісне обертанняРедагувати

Загалом кутове прискорення є векторною величиною. У випадку одновісного обертання, кутове прискорення перпендикулярне до площини обертання. Вибираючи систему координат так, щоб одна з її осей була направлена вздовж осі обертання, кутове прискорення матиме тільки одну компоненту, і тоді його можна описувати скаляром:

 ,

де   — кут повороту.