Екстенсивна величина

кількісна фізична властивість, що складається з суми властивостей частин; адитивна величина

Екстенсивна величина - термін, що використовується у фізиці та хімії для позначення величини, значення якої зростає із розміром системи.

До екстенсивних величин належать число частинок, об'єм, енергія та інші.

Дотичний термінРедагувати

ЕКСТЕНСИВНИЙ (рос. экстенсивный, англ. extensive, нім. extensiv – пов'язаний з кількісним (а не якісним) збільшенням, розширенням, поширенням. Протилежне – інтенсивний.

Протилежний термін - інтенсивна величина.