Світлова енергія

Світлова енергія — фізична величина, одна з основних світлових фотометричних величин. Характеризує здатність енергії, яка переноситься світлом, викликати у людини зорові відчуття. Є світловим аналогом енергії випромінювання, що входить до системи енергетичних величин. Виходить шляхом перетворення значень спектральної густини енергії випромінювання за формулою скорочених фотометричних величин з використанням значень відносної спектральної світлової ефективності монохроматичного випромінення для денного зору ;

,

де Km — максимальна світлова віддача, що дорівнює в системі SI 683 лм/Вт. Її числове значення випливає безпосередньо з визначення кандели.

Одиницею вимірювання світлової енергії в SI є люмен·секунда (лм·с).

Зі світловим потоком світлова енергія пов'язана співвідношенням:

,

де t — тривалість освітлення.

ДжерелаРедагувати

  1. Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 25.08.2015 № 914. Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин.