Період періодичної системи

Період періодичної системи — горизонтальний рядок періодичної системи хімічних елементів, в якому позначена послідовність атомів за зростанням заряду ядра та заповнення електронами зовнішньої електронної оболонки.

Малі та великі періоди ред.

Періодична система має на сьогоднішній день сім періодів. Перший період, який містить 2 елементи, а також другий і третій, що нараховують по 8 елементів, називаються малими. Решта періодів, що мають 18 і більше елементів — великими. Сьомий період не завершений. Номер періоду, до якого належить хімічний елемент, відповідає головному квантовому числу — тобто числу його електронних оболонок, які можуть позначатися латинськими буквами від K до Q.

Порядок розміщення елементів у періоді ред.

Кожен період (за винятком першого) починається типовим металом (Li, Na, К, Rb, Cs, Fr) і закінчується благородним газом (Не, Ne, Ar, Kr, Хе, Rn,Og), якому передує типовий неметал.

У першому періоді, крім гелію, є тільки один елемент — водень, що поєднує властивості, типові як для металів, так і (більшою мірою) для неметалів. У цих елементів заповнюється електронами 1s-оболонка.

У елементів другого і третього періоду відбувається послідовне заповнення s-і р-орбіталей. Для елементів малих періодів характерне досить швидке збільшення електронегативності зі збільшенням зарядів ядер, ослаблення металічних властивостей і посилення неметалічних.

Четвертий і п'ятий періоди містять декади перехідних d-елементів (від скандію до цинку і від ітрію до кадмію), у яких після заповнення електронами зовнішньої s-оболонки заповнюється, згідно з правилом Маделунга (Клечковского), d-оболонка попередньої електронної оболонки.

У шостому і сьомому періоді відбувається насичення 4f- та 5f-оболонок, внаслідок чого вони містять ще на 14 елементів більше в порівнянні з 4-м і 5-м періодами (лантаноїди в шостому , актиноїди у сьомому і суперактиноїди у восьмому періоді).

Короткоперіодний та довгоперіодний (розширений) варіанти періодичної системи хімічних елементів ред.

Внаслідок відмінності періодів по довжині та і іншим ознакам існують різні способи їх відносного розташування в періодичній системі. У короткоперіодному варіанті, малі періоди містять по одному ряду елементів, великі мають по два ряди. У розширеному варіанті запропонованому у 1969 році Ґленном Сіборґом всі періоди складаються з одного ряду. Ряди лантаноїдів і актиноїдів зазвичай записують окремими рядками внизу таблиці.


Періодична система
Група 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I II III IV V VI VII VIII
Період
1 1
H
2
He
2 3
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
* 72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra
** 104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og
8 119
Uue
120
Ubn
***
Лантаноїди * 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
Актиноїди ** 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
Суперактиноїди *** 121
Ubu
122
Ubb
123
Ubt
124
Ubq
125
Ubp
126
Ubh
Лужні метали Лужноземельні метали Лантаноїди Актиноїди Суперактиноїди Перехідні метали
Метали Напівметали (напівпровідники, металоїди) Галогени Інертні гази

Посилання ред.