Обернена матрицяматриця (позначається ), яка існує для кожної невиродженої квадратної матриці, розмірності , причому:

де одинична матриця.

Якщо для матриці існує , то така матриця називається оборотною, тобто кожна невироджена матриця є оборотною, і навпаки — кожна оборотна матриця є невиродженою.

Властивості Редагувати

  •   — операція обернення є інволюцією.
  •   — обернення транспонованої матриці
  •   — обернення спряженої матриці
  •   для довільного коефіцієнта  
  •  
  •  визначник оберненої матриці.
  •   — ранг матриці дорівнює розміру матриці.
  • Власні вектори матриці та її оберненої — збігаються, а власні значення є оберненими.
  • Якщо потрібно розв'язати систему лінійних рівнянь  , (b — ненульовий вектор) і   існує, тоді  . В протилежному випадку або розмірність простору розв'язків більше нуля, або їх немає зовсім.

Знаходження оберненої матриці Редагувати

Точні методи Редагувати

де  союзна матриця.

Ітераційні методи Редагувати

...


Приклади Редагувати

 

Обернена матриця існує тоді і тільки тоді, коли  .

 

Обернена матриця існує тоді і тільки тоді, коли  .

Див. також Редагувати

Джерела Редагувати