Міра множини — спільна назва різних типів узагальнень понять евклідової довжини, площі плоских фігур та -вимірного об'єму для загальніших просторів.

Неформально, міра — це функція, що відображає множини на невід'ємні дійсні числа, при цьому, надмножини відображаються на більші числа, ніж підмножини.

Якщо зворотне не вказане явно, то зазвичай мається на увазі зліченно-адитивна міра.

Поняття міри виникло в теорії функції дійсної змінної, а звідти перейшло до теорії ймовірностей, теорії динамічних систем, функціонального аналізу та багато інших областей математики.

ВизначенняРедагувати

Теорія міри і інтеграла Лебега була розроблена на початку ХХ ст. в зв'язку з потребами аналізу та теорії функцій. Абстрактний варіант теорії є математичною основою ряду теоретичних і прикладних розділів сучасної математики .

Скінчено-адитивна міраРедагувати

Нехай задано простір   з виділеним класом підмножин  , замкненим щодо скінчених перетинів та об'єднань. Функція   називається скінчено-адитивною мірою, якщо вона задовільняє наступним умовам:

 1.  ;
 2. Якщо   — скінчене сімейство попарно неперетинних множин із  , тобто  , то

 .

Альтернативне визначенняРедагувати

Функція множини   називається мірою, якщо:

 • область визначення   функції   є напівкільце множин.
 • значення  
 •   — адитивна, тобто, для довільного скінченого розкладу  ,  
  буде виконуватись рівність
   

Система множин   називається напівкільцем, якщо вона містить порожню множину, замкнена по відношенню до утворення перетинів, і якщо з приналежності до   множини   та   випливає можливість представлення множини   у вигляді об'єднання  , де   — попарно неперетинаючі множини з  , перша з яких є задана множина  .

Злічено-адитивна міраРедагувати

Нехай задано простір   з виділеною σ-алгеброю  . Функція   називається злічено-адитивною (або σ-адитивною) мірою, якщо вона задовольняє наступним вимогам:

 1.  ;
 2. (σ-адитивність) Якщо   — злічене сімейство множин, що попарно не перетинаються з  , тобто  , то
 .

Продовження міриРедагувати

Міра   називається продовженням міри  , якщо   і для кожної   виконується рівність:

 

При цьому, для кожної міри  , заданої на деякому напівкільці   існує єдине продовження  , що має як область визначення кільце   (тобто, мінімальне кільце над  ).

ПриміткиРедагувати

 • Довільна злічено-адитивна міра є скінчено-адитивною, але не навпаки.
 • Якщо міра всього простору скінчена, тобто  , то така міра називається скінченою. В протилежному випадку міра нескінчена.
 • На прямій та двовимірній площині існує нескінчена кількість продовжень міри Лебега з σ-алгебри, породжуваної відкритими підмножинами, на множину всіх множин, що зберігає скінчену адитивність міри. Для жодного з нетривіальних евклідових просторів не існує будь-якого злічено-адитивного розширення міри Лебега на можину всіх його підмножин.

ПрикладиРедагувати

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати