Міра Жордана — один із способів формалізації поняття довжини, площі і -вимірного об'єму в -вимірному евклідовому просторі.

ПобудоваРедагувати

 
Множина вимірна за Жорданом, якщо внутрішня міра Жордана дорівнює зовнішній мірі Жордана.

Міра Жордана  , добутку напівінтервалів   в   визначається як добуток

 

Для обмеженої множини   визначаються:

 • зовнішня міра Жордана
   
 • внутрішня міра Жордана
   , якщо  

де   — паралелепіпеди описаного вище виду.

Множина   називається вимірною за Жорданом, якщо  . В цьому випадку міра Жордана дорівнює  .

ВластивостіРедагувати

 • Міра Жордана інваріантна щодо рухів евклідового простору.
 • Обмежена множина   вимірна за Жорданом тоді і тільки тоді, коли її границя має міру Жордана рівну нулю.
 • Зовнішня міра Жордана для   рівна зовнішній мірі Жордана для   (замикання множини  ) і рівна мірі Бореля  .
 • Вимірні за Жорданом множини утворюють кільце множин, на якому міра Жордана є скінченно-адитивною функцією.

Вимірні і невимірні за Жорданом множиниРедагувати

Усі прямокутники, кулі, симплекси є вимірними за Жорданом. Простим прикладом не вимірної за Жорданом множини є множина раціональних чисел. Зовнішня міра Жордана цієї множини дорівнює 1, а внутрішня дорівнює нулю.

ЛітератураРедагувати

 • Peano G. Applicazioni geometriche del calcolo infinitesimale. — Torino, 1887. (італ.)
 • Jordan C. Journal de Mathématiques Pures et Appliquées. — 1892. — t. 8. — p. 69—99. (фр.)

Див. такожРедагувати