Відкрити головне меню

Користувач:Очаковская Ангелина КС-12/Чернетка

Зміст

Походження термінаРедагувати

Слово «псевдонаука» використовувалося в літературі принаймні з кінця XVIII століття (джерела 1796 року[1] описують цим словом алхімію).

Відмінність поняття псевдонауки від нормальної науки в Європі ствердилося в середині XIX століття. Так, в 1844 році журнал Northern Journal of Medicine (т. I, с. 387) писав про псевдонауку, «складену виключно з так званих фактів, об'єднаних непорозуміннями замість принципів». У 1838 році французький фізіолог Франсуа Мажанді назвав «сучасною [йому] псевдонаукою» френологію[2].

У Росії ця термінологія набула поширення також в середині XIX століття. У 1860 році у перекладеному виданні[3] псевдонауками названі алхімія і астрологія. У російському перекладі («лженаука») термін був ужитий задля опису гомеопатії ще раніше, в 1840 році[4].

Наука і паранаукаРедагувати

Деякі дослідники відрізняють від псевдонаук паранауки, визначаючи останні як комплекси практичного пізнання світу, для яких не обов'язковий ідеал наукової раціональності[5]. Це, наприклад, «народні науки» — народна медицина, народна архітектура, народна педагогіка, народна метеорологія і т. д., або сучасні прикладні керівництва з різної тематики — «сімейні науки», «кулінарні науки» та ін. Ці дисципліни навчають корисним знанням і навичкам, але не містять системи ідеальних об'єктів, процедур наукового пояснення та передбачення і тому не піднімаються вище систематизованого і дидактично ствердженого досвіду[5]. Багато з паранаук не є лженауками доти, доки їх прихильники не претендують на відповідність науковому методу, на створення конкуренції, альтернативи науковому знанню.

Наука і псевдонаукаРедагувати

Деякі думки

В. Л. Гінзбург, Нобелівський лауреат з фізики: Лженаука — це всякі побудови, наукові гіпотези і так далі, які суперечать твердо встановленим науковим фактам. Я можу це проілюструвати на прикладі. Ось, наприклад, природа теплоти. Ми зараз знаємо, що теплота — це міра хаотичного руху молекул. Але це колись не було відомо. І були інші теорії, у тому числі теорія теплецю, що складається в тому, що є якась рідина, яка переливається і переносить тепло. І тоді це не було лженаукою, ось що я хочу підкреслити. Але якщо зараз до вас прийде людина з теорією теплецю, то це неук або шахрай. Лженаука — це те, що свідомо невірно[6].

В. А. Кувакін, д. Філос. наук: Лженаука — це теоретична конструкція, зміст якої, як вдається встановити в ході незалежної наукової експертизи, не відповідає ні нормам наукового знання, ні будь-якої області дійсності, а її предмет або не існує в принципі, або істотно сфальсифікований[7].

Б. І. Пружинін, д. Філос. наук, головний редактор журналу «Питання філософії»: Діяльність, що претендує на статус наукової, може бути кваліфікована як псевдонаукова лише тоді, коли з'являються серйозні підстави вважати, що дійсні цілі цієї діяльності не збігаються з цілями науки, що вона взагалі лежить поза завдань об'єктивного пізнання і лише імітує їх рішення[8].


Серед основних відмінностей псевдонауки від науки — некритичне використання нових неперевірених методів, сумнівних і часто помилкових даних і відомостей, а також заперечення можливості спростування, тоді як наука заснована на фактах (перевірених відомостях), методах, що верифікуються[9], і постійно розвивається, розлучаючись зі спростованими теоріями і пропонуючи нові.

Відмінні особливостіРедагувати

Радикальними порушеннями норм науковості з боку псевдонауки вважаються:

У результатах досліджень серйозними недоліками є: порушення норм когнітивної зв'язності, відсутність раціонального узгодження нової гіпотези зі сформованими і вже обгрунтованими масивами знань.

Характерними відмітними рисами псевдонаукової теорії є:

 1. Ігнорування або перекручування фактів, відомих автору теорії, але суперечать його побудов.
 2. Неспростовуваність, тобто принципова неможливість поставити експеримент (хоча б уявний), результат якого міг би спростувати цю теорію.
 3. Відмова від спроб звірити теоретичні викладки з результатами спостережень за наявності такої можливості, заміна перевірок апеляціями до «інтуїції», «здоровому глузду» або «авторитетної думки».
 4. Використання в основі теорії недостовірних даних (тобто не підтверджених поруч незалежних експериментів (дослідників), або тих, що лежать в межах похибок вимірювання), або недоведених положень, або даних, що виникли в результаті помилок при обчислюванні. До даного пункту не відноситься наукова гіпотеза, що чітко визначає базові положення.
 5. Введення політичних і релігійних установок до публікації або обговорення наукової роботи. Цей пункт, втім, вимагає уважного уточнення, бо інакше Ньютон, наприклад, потрапляє до розряду псевдовчених, причому саме через «Начал», а не через пізніших робіт з теології.

Більш м'яке формулювання цього критерію: принципова і сильна невиділеність наукового змісту роботи з інших її складових. У сучасному науковому середовищі автор, як правило, повинен самостійно відокремлювати наукову складову і публікувати її окремо, не змішуючи явно з релігією або політикою.

 1. Апеляція до засобів масової інформації (преси, телебачення, радіо, Інтернету), а не до наукового співтовариства. Останнє проявляється за відсутності публікацій у рецензованих наукових виданнях.
 2. Претензія на «революційний» переворот у науці і технологіях.
 3. Опора на поняття, що означають феномени, саме існування яких науково не доведене, запозичені найчастіше з інших псевдонаукових теорій або з окультизму і езотеризму («астральний план», «тонкі поля», «енергія аури», «торсійні поля», «біополя» тощо);
 4. Обіцянка швидких і нечуваних медичних, економічних, фінансових, екологічних та інших позитивних ефектів.
 5. Прагнення представити саму теорію або її автора жертвою «монополії» та «ідеологічних гонінь» з боку «офіційної науки» і тим самим відкинути критику з боку наукового співтовариства як свідомо упереджену.

Псевдонаука ігнорує найважливіші елементи наукового методу — експериментальну перевірку і виправлення помилок. Відсутність цього негативного зворотного зв'язку позбавляє псевдонауку зв'язку з об'єктом дослідження, сприяє накопиченню помилок.

Ознаками псевдонаукових теорій, що не є випадковими, але часто зустрічаються є також наступні:

 • Теорія створюється однією людиною або невеликою групою людей, які не є фахівцями у відповідній галузі.
 • Теорія глобально універсальна — вона претендує на пояснення буквально всієї світобудови або, щонайменше, на пояснення стану справ у цілій галузі знань (наприклад, у випадку психоаналітичних теорій, — поведінки будь-якої людини за будь-яких обставин).
 • З базових положень робиться безліч сміливих висновків, перевірка або обґрунтування коректності яких не проводиться.
 • Автор активно використовує теорію для ведення особистого бізнесу: продає літературу з теорії та надає платні послуги, засновані на ній же; рекламує і проводить платні «курси», «тренінги», «семінари» з теорії та її застосування; так чи інакше пропагує теорію серед неспеціалістів в якості високоефективного засобу для досягнення успіху і поліпшення життя (взагалі або в деяких аспектах).
 • У статтях, книгах, рекламних матеріалах автор видає теорію за абсолютно доведену і безсумнівно істинну, незалежно від ступеня фактичного її визнання серед фахівців.

Слід зауважити, що існує і постійно з'являється безліч теорій і гіпотез, які можуть здатися псевдонауковими з ряду причин:

 • новий, незвичний формалізм (мова теорії);
 • фантастичність наслідків з теорії;
 • відсутність або суперечливість експериментальних підтверджень (наприклад, через недостатню технологічної оснащеності);
 • відсутність інформації або знань, необхідних для розуміння;
 • використання термінології старих, відкинутих наукою поглядів для формулювання нових теорій;
 • конформізм того, хто оцінює теорію.

Але якщо теорія реально допускає можливість її незалежної перевірки, то вона не може називатися псевдонаучною, якою б не була «ступінь бредовості» (по Нільсу Бору) цієї теорії. Деякі з таких теорій можуть стати «протонауками», породивши нові напрямки досліджень і нову мову опису дійсності. Слід, однак, відрізняти при цьому теорії, які пройшли перевірку і були спростовані — їх активне просування також відносять до псевдонаукової діяльності.

Однією з можливих причин виставлення вердикту в псевдонауковості (лженауковості) є не завжди усвідомлене використання наукової методології для пояснення того, що принципово не може бути об'єктом наукового вивчення. Так академік Л. І. Мандельштам, маючи на увазі наукове дослідження, говорив: «… явища принципово не повторювані, що відбуваються принципово тільки один раз, не можуть бути об'єктом вивчення». При цьому він згадував думку англійського математика і філософа Вайтхеда, який вважав, що народження теоретичної фізики пов'язано саме із застосуванням до різних питань подання про періодичність[10].

КласифікаціяРедагувати

Віднесення будь-яких галузей людської діяльності до псевдонауки відбувається поступово, по мірі розвитку людства і відходу від застарілих поглядів.

У першу групу входять деякі емпіричні вчення минулого, які досягли певних результатів, але на сьогоднішній момент є не більш ніж елементами окультизму, наприклад:

Псевдонауковими сьогодні є спроби, ігноруючи факти, використовувати їх як адекватну заміну сучасній науці, використання їх поважного віку в якості оцінки їх істинності, а тим більш науковості.

До другої групи відносять «науки» і «теорії», які з'явилися як некоректні спроби заснувати нову, альтернативну науку або теорію, наприклад:

Треті є опротестованими спробами пов'язати сучасні наукові теорії з релігійними або містичними вченнями, наприклад:

Четверті є різного роду застарілими або маргінальними вченнями («системи оздоровлення», психологічні, окультні, релігійні та ін. вчення і опори). До них відносяться, наприклад:

У цих навчаннях присутні як елементи, які можуть бути прийняті доказовою наукою, так і положення, які приймаються їх прихильниками без доказів (наприклад, потенціювання і «перенесення інформації» в деяких гомеопатичних школах).

У п'ятих, до псевдонауки слід віднести спроби некоректного використання відомих наукових підходів в якості бренду або модного атрибуту назви теорії, статті або роботи, наприклад:

Проблема демаркаціїРедагувати

Межі між наукою і псевдонаукою в цілому (а не між конкретними науковими та псевдонауковими теоріями) є досить спірними і важко обумовленими аналітично, навіть після більш ніж столітнього діалогу між філософами науки і вченими в різних областях, незважаючи на деякі базові згоди з основ наукової методології[9][15]. Демаркація між наукою і псевдонаукою є частиною більш загальної задачі визначення того, які переконання можуть бути епістемологічно обґрунтовані[16].

Наприклад, Пол Фейєрабенд оскаржував те, що які-небудь чіткі межі можуть бути проведені між псевдонаукою, «наукою реальною» і протонаукою, особливо там, де є вагома культурна або історична відстань. На думку деяких філософів науки, провести раз і назавжди чітку межу між наукою та іншими видами інтелектуальної діяльності неможливо, тому ця ідея розмежування ними відхиляється як псевдопроблема[17][18][19][20]..

В даний час у філософії науки існує набагато більше згоди з приватних критеріїв, ніж з загального критерію демаркації між наукою і ненаукою[15]. Однак при існуючій різноманітності теорій і критеріїв псевдонауковості по більшості конкретних напрямів існує консенсус філософів науки про їх віднесення до науки або псевдонауки. У сучасній соціології науки (сильна програма) прийнято, що проблема демаркації — це прерогатива наукового співтовариства в цілому і, відповідно, як соціальна проблема процедура демаркації не може бути повністю формалізована в раз і назавжди встановлених критеріях[21][22]..

Добре відомі випадки, коли спочатку бездоказові концепції, що вважалися псевдонауковими, зараз мають статус наукових теорій або гіпотез, наприклад, теорія дрейфу материків[23], кульова блискавка[24] і радіаційний гормезис[25][26][27][28]. У ряді випадків теорія може з часом відкинути псевдонаукові підстави і значною мірою втратити статус псевдонаукової. Так, наприклад, сталося з остеопатією, чиї початкові принципи були неправдоподібними, недоведеними і незв'язними, але яка до теперішнього часу «здебільшого відійшла від своїх псевдонаукових почав і вступила в світ раціонального охорони здоров'я»[29]. Космологія[30], яка в давнину була релігійно-філософською концепцією, змінила зміст і перетворилася на розділ астрономії.

Інші концепції, такі як френологія[31] або алхімія, які спочатку вважалися «вищими науками», тепер є псевдонаукою.

Псевдонаука і «офіційна наука»Редагувати

Розробники невизнаних науковим співтовариством теорій нерідко позиціонують себе в якості «борців із закостенілою офіційною наукою». При цьому вони стверджують, що представники «офіційної науки», наприклад, члени комісії з боротьби із псевдонаукою, відстоюють групові інтереси (кругова порука), політично ангажовані, не бажають визнавати свої помилки і, як наслідок, відстоюють «застарілі» уявлення на шкоду новій істині, яку несе саме їх теорія.

Саме використання терміну «офіційна наука» найчастіше являє собою риторичний прийом, характерний саме для мови авторів і прихильників псевдонаукових теорій. По-перше, дане словосполучення дозволяє їм говорити про свою діяльність як про науку, тільки «неофіційну» або «альтернативну», а, по-друге, воно підміняє питання про логічну та експериментальну перевірку наукової теорії питанням про бюрократичне оформлення для неї «офіційного» статусу. Дискусія про наукову доброякісність теорії навмисно підміняється боротьбою за політичний вплив її автора (всередині наукового співтовариства або в суспільстві в цілому).

Автори і прихильники псевдонаукових теорій можуть призводити реальні чи удавані такими приклади, коли вчені або філософи, висували революційні для свого часу теорії, піддавалися осміянню з боку сучасників і навіть переслідувалися владою. Найчастіше згадуються імена Галілео Галілея, Миколи Коперника і Джордано Бруно. У Росії прихильники псевдонаучних теорій нерідко апелюють до гонінь на передові концепції в СРСР, наприклад на генетику. Такі риторичні прийоми дозволяють поставити професійних критиків псевдонаукової теорії в один ряд з відомими громадськими інститутами, такими як Свята інквізиція, ідеологічний відділ ЦК КПРС; або з такими особистостями, як ті, що з ряду причин стали одіозними: Ольга Лепешинська, Трохим Лисенко.

Однак подібні порівняння не завжди доречні. Коперника ніхто не переслідував, а його теорія була оголошена Римом єретичною більш ніж через півстоліття після його смерті. Праці Бруно мали не стільки науковий, скільки окультно-філософський характер, і Бруно був засуджений інквізицією не через якісь наукові роботи, а за єресі. У науковому світі свого часу Галілей мав найвищий авторитет, і його результати, разом із вченням Миколи Коперника, були швидко визнані вченими. І переслідувала Галілея католицька церква, а не наукове співтовариство. Що стосується гонінь на генетику в XX ст., то вони були організовані не науковим співтовариством, а владою[32], а також «марксистськими філософами», такими як І. Презент або Е. Кольман. Скарги відомої прихильниці Лисенко Ольги Лепешинської в листі Сталіну на «перешкоди», які ставили їй «реакційні вчені, що стоять на ідеалістичній або механістичної позиції», а одно «ті товариші, які йдуть у них на поводу» — є типовими для будь-якого автора псевдонаучної теорії, що скаржиться на «цькування» з боку «офіційної науки»[33]. Падіння Лисенко почалося ще за життя Сталіна (зокрема, в 1952 році був виключений з партії і знятий з усіх посад його «права рука» І. Презент).

Неважко за бажання знайти реальні приклади довгого невизнання наукових заслуг вчених, котрі обігнали свій час, саме сучасним їм науковим співтовариством (причини бували досить різними) або державного переслідування за постановку певних наукових питань (можна, наприклад, згадати долю таких вчених, як Микола Лобачевський і Людвіг Больцман)[джерело не вказане 2278 днів]. Але справа в тому, що подібною риторикою і скаргами на «цькування з боку офіційної науки» автори і прихильники псевдонаукових теорій нерідко заміняють такі очевидні і необхідні для розробки дійсно наукових теорій дії, як чітке обґрунтування теорії, її критичну перевірку і забезпечення узгодження її результатів з результатами суміжних областей науки, що мають явні практичні підтвердження. Так, наприклад, ніякі скарги на «засилля прихильників теорії відносності» не замінять у «новій, революційній фізичній теорії» висновок рівнянь нової теорії рівнянь механіки Ньютона при граничних обмеженнях на значення деяких параметрів.

Інший поширений полемічний прийом — вказівка на приклад дилетантів, які робили реальні відкриття всупереч усталеним у науці думок, як, наприклад, Колумб, Шліман. Однак, по-перше, не слід плутати підтверджені теорії з відкриттями, зробленими випадково в ході спроб їх підтвердження. Колумб мав намір доплисти до Індії, яка, він вважав, знаходиться набагато ближче на Захід від Європи, ніж вона є насправді. Він невірно оцінив наявні в його розпорядженні факти і, насправді, помилився буквально у всьому. Відкриття нового континенту стало результатом збігу, але аж ніяк не підтвердженням його припущень. Що стосується Шлімана, то відкриття їм передбачуваної Трої і мікенської цивілізації, по-перше, не підтвердило теоретичних передумов про абсолютну істинність гомерівських текстів, з яких виходив Шліман, по-друге, не містило в собі нічого принципово неможливого з точки зору науки того часу і не суперечило встановленим раніше науковим фактам; і, по-третє, було швидко визнано науковим співтовариством зважаючи на незаперечність фактів. У цьому принципова відмінність дилетанта Шлімана, чинного в рамках наукового методу, від псевдовчених, які, не пред'являючи реальних відкриттів, в той же час претендують на його лаври. По суті, Шліман явив собою непоганий (залишивши осторонь втрати через непрофесіоналізм його розкопок) приклад того, як слід діяти прихильникові невизнаної концепції: працювати над нею і її науковими доказами, а не скаржитися на нерозуміння.

Поява нової наукової теорії нерідко дійсно зустрічається вороже в науковому середовищі[34]. Сама по собі це природна і навіть необхідна «імунна реакція»: нова теорія повинна довести своє право на існування і свою перевагу перед старими, а для цього пройти через випробування критикою після обов'язкового подання на наукових конференціях і друку в наукових журналах або в якості наукової гіпотези, або в якості аргументованих заперечень проти недоліків прийнятих наукових теорій. Якби теорії приймалися тільки за їх «сміливість» і «оригінальність», а не за відповідність науковим критеріям і фактам, наука просто не могла б існувати як наука. Вивчення процесів прийняття та відторгнення теорій науковим співтовариством становить один з предметів соціології науки.

Псевдонаука і суспільствоРедагувати

Публічна критика псевдонаукиРедагувати

Публічною критикою псевдонауки займаються в основному вчені, журналісти та громадські діячі, які дотримуються позиції наукового скептицизму. У Росії також — Комісія з боротьби з лженаукою і фальсифікацією наукових досліджень при Президії Російської Академії Наук.

Псевдонаука і релігіяРедагувати

Усередині традиційних і нетрадиційних релігій сформувався ряд концепцій, що суперечать науковій картині світу. Їх прихильники намагаються обґрунтувати вчення своїх релігій раціональним шляхом і позиціонують такі концепції, як «науковий креаціонізм» і «розумний задум», існування реінкарнації , «біоенергії» тощо, в якості альтернативи визнаним науковим теоріям. Ці концепції, що постулюють наявність надприродних явищ і сил, як правило, відкидаються науковим співтовариством і кваліфікуються як псевдонаукові[35].

Псевдонаука і державаРедагувати

 
Демонстрація проти «психотронної зброї» на вулицях Москви, 10 вересня 1997 року.

Представники псевдонаукових концепцій часто намагаються отримати фінансування своїх «досліджень» і проектів з коштів держави, зокрема вдаючись до корупційних схем[36]. Відомий ряд прецедентів фінансування псевдонаукової діяльності з державного бюджету. Органи державної влади, включаючи центральний апарат державного управління, допускали до відповідальних посад авторів псевдонаукових теорій. Наукові установи, у тому числі спеціалізовані відомчі науково-дослідні інститути, включали в свої програми досліджень псевдонаукові розробки.

У Росії наприкінці XX — початку XXI століття були витрачені значні бюджетні кошти на програми з експериментального вивчення «торсійних полів»[37], на вилучення енергії з граніту[38], на вивчення «холодного ядерного синтезу», на астрологічні та екстрасенсорні "дослідження "в Міноборони, МНС, МВС, Державній думі[37](дивись, зокрема, статтю В/ч 10003). За словами С. П. Капіци, «помилкові і фантастичні проекти заволодівають розумами можновладців, для них знаходяться кошти, а корумповані експерти їх підтримують. Часто таке злиття інтересів влади і псевдонауки відбувається під покровом секретності і таким чином ховається від голосної критики»[39].

Псевдонаука і бізнесРедагувати

Такі сфери діяльності, як астрологія і нумерологія не тільки в минулому, але й сьогодні становлять помітний бізнес[40][41][42], який багато в чому заснований на псевдонаукових твердженнях.

Відсилання до псевдонаукових доводів іноді використовуються в сфері послуг (наприклад, деякі дилери нових автозапчастин стверджують, що запчастини, зняті з розбитих автомобілів, несуть в собі «негативну енергетику аварійності»). Не менше поширення псевдонаука має і в інших сферах послуг і торгівлі.

КритикаРедагувати

У даний час у філософії науки відсутній консенсус щодо критеріїв, що однозначно відрізняють науку від псевдонауки[43].

Терміни «псевдонаука», «псевдонауковий» найчастіше використовуються для навішування ярликів на діяльність та публікації опонентів.

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Andrews J. P., Henry R. {{{Заголовок}}}. — Т. II.
 2. Magendie F. An Elementary Treatise on Human Physiology.— 5th Ed., 1838 / Transl. by John Revere.— New York: Harper, 1855.— с. 150.
 3. Сырокомля В. История польской литературы.— Тип. В. Грачева, 1860.— С. 103.
 4. Вольский С. О Ганемане и гомеопатии. // Маяк современного просвещения и образованности: труды учёных и литераторов русских и иностранных. Т. 5.— СПб.: Тип. А. А. Плюшара, 1840.— С. 40.
 5. а б Касавин И. Т. «Паранаука» // Философский энциклопедический словарь (2004)
 6. Потапов А. «Виталий Гинзбург: Существует большое количество невежд и жуликов» // Официальный сайт РАН
 7. http://lenta.ru/conf/kuvakin/
 8. Пружинин, 2005
 9. а б Див. наприклад Gauch H. G., Jr. Scientific Method in Practice.Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-01708-4, 435 p.
 10. Мандельштам Л. И. Лекции по колебаниям (1930—1932). Полное собрание трудов. Т.IV. —Л.: Изд-во АН СССР, 1955 — с.409
 11. Сурдин В. Г. Почему астрология — лженаука? // «Наука и жизнь». — 2000. — № 11.
 12. Медведев Л. Н. «О феномене ПСЕВДОНАУКИ» // Сибирский скептический обозреватель паранормальности
 13. Китайгородский А. И. Реникса. 2-е изд. — М.: «Молодая гвардия», 1973. — 191 с.
 14. Олейник А. «Сто лет работы на капле воды?» // Helpix, 23.06.2007
 15. а б Hansson S. O. Science and Pseudo-Science // Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2008
 16. Карл Попер називав проблему демаркації між наукою і ненаукою (псевдонаукою, метафізикою і т. п.) «центральною проблемою философії науки», див. Thornton S. Karl Popper. The Problem of Demarcation // Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2006.
 17. Boyer P. S. Pseudoscience and Quackery // The Oxford Companion to United States History.— Oxford University Press, USA, 2001. ISBN 978-0-19-508209-8
  «…many late‐twentieth‐century scholars dismissed demarcating between science and pseudoscience as „a pseudo‐problem“».
 18. Laudan L. {{{Заголовок}}}. — Т. 76. — ISBN 90-277-1533-5.
 19. Sorensen R. A. Pseudo-problems: how analytic philosophy gets done.— Routledge, 1993. p.40
 20. Никифоров А. Л. Философия науки: история и методология: Учебное пособие. — М.: Дом интеллектуальной книги, 1998. Глава 1.7. «Эмпирическая редукция»
 21. Collins H. {{{Заголовок}}}.
 22. Collins H. Surviving Closure Post-Rejection Adaptation and Plurality of Science(англ.) // American Sociological Review. — 2001. — Vol. 65. — P. 824-845.
 23. Williams W. F. (ed.) Encyclopedia of Pseudoscience: From Alien Abductions to Zone Therapy. Facts on File, 2000. p. 58 ISBN 0-8160-3351-X
 24. Bauer H. H. Scientific Literacy and the Myth of the Scientific Method, p. 60
 25. Radiation Hormesis
 26. Pike J. Can Toxins Lead to Healthier Lives? [недоступне посилання] // New On The Sepp Web
 27. Hickey R. Risks associated with exposure to radiation; science, pseudoscience, and opinion // Health Phys.. — 1985. — Т. 49. — С. 949-952.
 28. Kauffman M. Radiation Hormesis: Demonstrated, Deconstructed, Denied, Dismissed, and Some Implications for Public Policy // J. Scientific Exploration. — 2003. — Т. 17, № 3. — С. 389–407.
 29. Atwood K. C. Naturopathy, pseudoscience, and medicine: myths and fallacies vs truth // Medscape Gen Med. — 2004. — Т. 6, № 1. — С. 33. — PMID 15208545.
 30. Hawking S. W. Quantum Cosmology // The Nature of Time and Space, 2000. Лекция в Институте Исаака Ньютона, Кембриджский университет(англ.)
  «Cosmology used to be considered a pseudo-science and the preserve of physicists who may have done useful work in their earlier years but who had gone mystic in their dotage. There are two reasons for this. The first was that there was an almost total absence of reliable observations. Indeed, until the 1920s about the only important cosmological observation was that the sky at night is dark. [However, in recent years] the range and quality of cosmological observations has improved enormously with the developments in technology».
 31. див. наприклад Novella S. Phrenology: History of a Classic Pseudoscience // The New England Skeptical Society, 2000.
 32. Trofim Denisovich Lysenko // Encyclopædia Britannica
 33. Коротин В. Псевдонаука в современном мире: философский аспект. // Петербургский почтовой. Архів оригіналу за 2013-05-06. Процитовано 2013-05-06. 
 34. Дынич В. И., Ельяшевич М. А., Толкачев Е. А., Томильчик Л. М. Вненаучное знание и современный кризис научного мировоззрения // Вопросы философии. — 1994. — Вып. 12. — С. 122-134. — ISSN 0042-8744.
 35. Science and Pseudoscience // Encyclopedia of Philosophy, 2006.
 36. Валерий Кувакин Лженаука — диагноз обществу // Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН, 2015 г.
 37. а б Чем угрожает обществу лженаука? (заседание Президиума РАН) 2003 // Вестник РАН, том 74, № 1, с. 8-27 (2004)
 38. Лженаука и жизнь // Газета «Коммерсантъ» № 174 (3258) от 16.09.2005
 39. Кувакин В. А. Поругание разума. Предисловие составителя // «Здравый смысл». — 2001. — № 4 (21). — С. 4
 40. В настоящее время бизнес различного рода предсказателей узаконен на государственном и международном уровне. Так, согласно Международному кодификатору профессий и специальностей ISCO-08, астрологи, предсказатели, нумерологи и хироманты включены в группу 5161 — Astrologers, fortune-tellers and related workers. См. сайт МОТ (Международной организации труда)
 41. «В Украине телешоу с гадалками и астрологами приносят миллиарды» // Корреспондент-бизнес, 04.06.2010 г.
 42. Кругляков Э. П. Какое, милые, столетье на дворе?(рос.) // Сб. ст. «Что же с нами происходит?». — Новосибирск : Изд-во СО РАН, 1998. — ISBN 5-7692-0170-3.
 43. http://www.britannica.com/biography/Trofim-Denisovich-Lysenko

ЛітератураРедагувати

російською мовою
на інших мовах

ПосиланняРедагувати