Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка — допоміжний орган, що забезпечує здійснення Президентом України повноважень із нагородження Національною премією України імені Тараса Шевченка. Входить у структуру Державного управління справами.[1]

Структура і склад КомітетуРедагувати

 
Приміщення Комітету на Хрещатику

Комітет утворюється у складі голови, заступника голови та інших членів Комітету, які беруть участь у його роботі на громадських засадах.

Персональний склад Комітету затверджується Президентом України за поданням голови Комітету з числа високопрофесійних, авторитетних, відомих в Україні літераторів і митців, культурологів, літературознавців і мистецтвознавців, журналістів.

23 грудня 2016 затверджений такий склад комітету:[2]

19 грудня 2019 затверджений такий склад комітету:[3]

Функції і праваРедагувати

Комітет:

 • відстежує літературні і мистецькі процеси в Україні та за її межами, аналізує їх, визначає найяскравіші, найвидатніші духовні надбання вітчизняної культури;
 • приймає до розгляду твори, висунуті на здобуття Національної премії;
 • розглядає, обговорює та оцінює твори, висунуті на здобуття Національної премії;
 • приймає шляхом таємного голосування рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії;
 • розробляє у разі потреби пропозиції щодо зразків Диплома та Почесного знака лауреата Національної премії, вносить відповідні пропозиції Комісії державних нагород та геральдики;
 • організовує в межах компетенції вручення Дипломів, Почесних знаків лауреатам Національної премії та виплату лауреатам її грошової частини;
 • сприяє популяризації творів лауреатів Національної премії.

Комітет бере участь у редакційно-видавничій, інформаційно-просвітницькій діяльності, формує серію видань «Бібліотека Шевченківського комітету».

Комітет має право:

 • утворювати експертні комісії з числа високопрофесійних, авторитетних фахівців у галузі літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики;
 • залучати (у тому числі на договірній основі) до письмового рецензування творів, висунутих на здобуття Національної премії, високопрофесійних, авторитетних фахівців у галузі літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики;
 • проводити консультативні наради, тематичні семінари, круглі столи для обговорення творів, висунутих на здобуття Національної премії.

Прийняття рішеньРедагувати

Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом відкритого голосування, крім

 • прийняття у другому турі рішень про допущення творів до участі у третьому турі, які приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом таємного голосування,
 • прийняття у третьому турі рішень щодо кандидатур на присудження Національної премії, які приймаються не менш як трьома четвертими голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом таємного голосування.

Забезпечення діяльності і секретаріатРедагувати

Організаційне забезпечення діяльності Комітету здійснюється Секретаріатом Комітету у кількості дев'яти осіб, які працюють на постійній основі.

Керівник Секретаріату Комітету призначається Керівником Державного управління справами за поданням голови Комітету. Керівник Секретаріату Комітету здійснює керівництво Секретаріатом, затверджує його структуру та штатний розпис, призначає на посади та звільняє з посад інших працівників Секретаріату Комітету та вирішує в установленому порядку інші питання, пов'язані з діяльністю Секретаріату.

Матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Комітету та його Секретаріату здійснюється Державним управлінням справами.

Голови КомітетуРедагувати

ВиноскиРедагувати

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати