Дужка Лі векторних полів

В диференціальній геометрії дужками Лі векторних полів або комутатором векторних полів називається оператор, що для двох векторних полів X і Y на гладкому многовиді M, визначає третє векторне поле, що позначається як [X, Y].

Векторне поле [X,Y] можна визначити як похідну поля Y в напрямку потоку визначеного полем X. Узагальненням дужки Лі є похідна Лі, яка є диференціюванням тензорного поля в напрямку потоку векторного поля X.

Дужки Лі є білінійним оператором і простір векторних полів на многовиді разом з цією операцією є нескінченновимірною алгеброю Лі.

Дужки Лі відіграють значну роль в диференціальній геометрії і диференціальній топології.

ВизначенняРедагувати

Дужки Лі векторних полів можна визначити кількома еквівалентними способами:

Векторні поля як диференціюванняРедагувати

Векторне поле X на гладкому многовиді M можна визначити як оператор диференціювання на множині гладких функцій визначених на M (деталі у статтях дотичний простір і дотичний вектор). Окрім цього кожен оператор диференціювання задається через однозначно визначене векторне поле. Для гладких векторного поля X і функції f значення X(f) теж є гладкою функцією і тому для векторного поля Y має зміст вираз Y(X(f)). Дужка Лі, [X,Y], для векторних полів X і Y визначається як

 

Визначений так оператор [X,Y] є диференціюванням. Адитивність є очевидною, а правило добутку отримується з рівностей:

 

Відповідно [X,Y] є гладким векторним полем.

Потоки і границіРедагувати

Нехай   потік для векторного поля X, а d позначатиме диференціал відображення. Тоді дужка Лі векторних полів X і Y в точці pM може бути визначена як

 

або еквівалентно:

 


Для доведення еквівалентності двох означень, спершу слід зауважити, що якщо   є функцією на  , де   є відкритий інтервал   і   для всіх  , то функція   задовольняє властивості   і   де використані позначення  , для  .
Звідси випливає, що якщо   є потоком векторного поля X то для будь-якої функції f на М існує функція   така, що   і  . Ця функція визначається для кожного фіксованого   для   для деякого  . Дійсно, якщо ввести функцію   то   для всіх   і з попереднього існує функція   для якої   і
 
Позначимо тепер  . Тоді
 
і звідси
 
що і доводить наше твердження.

Визначення в локальних координатахРедагувати

Вибравши локальну координатну систему на многовиді M з координатними функціями   і позначивши   асоційований локальний базис дотичного розшарування, локально векторні поля можна записати як

 
 

де   and   — деякі гладкі функції. Тоді дужки Лі в цих координатах визначаються як

 

Сама форма запису показує, що [X,Y] є векторним полем.

Якщо M є евклідовим простором Rn або його відкритою підмножиною то векторні поля X і Y можна записати як гладкі відображення   і  , а дужка Лі   може бути визначена як

 

де   і  матриці Якобі відображень   і   відповідно.

ВластивостіРедагувати

Разом з операцією дужок Лі векторний простій   всіх гладких векторних полів на M (тобто гладких перерізів дотичного розшарування   многовида  ) є алгеброю Лі, тобто [·,·] є відображенням   з такими властивостями:

  •   is R-білінійним відображенням, тобто   для всіх векторних полів X,Y, Z;
  •   і, еквівалентно,   для всіх векторних полів  ;
  •   Ця властивість називається тотожністю Якобі;
  • Для гладкої функції f визначеної на M дужка Лі векторних полів X і fY задовольняє рівність
 
  •   тоді й лише тоді коли X і Y локально комутують, тобто для всіх xM і достатньо малих дійсних чисел s, t виконується рівність  .
  • Нехай тепер M, N — гладкі многовиди, F — гладке відображення між ними, dF — диференціал цього відображення, а X і Y — векторні поля на M. Тоді виконується рівність:
 
Для точки   диференціал dF є відображенням з дотичного простору   в дотичний простір   таким що для функції   за визначенням   і тому   Тож для довільних гладких векторних полів   і всіх функцій  
 
Звідси і отримується необхідна рівність.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати