Диференціювання (алгебра)

В алгебрі диференціювання — операція, що узагальнює властивості різних класичних похідних і дозволяє ввести диференційно-геометричні ідеї в алгебраїчну геометрію. Спершу поняття було введено для дослідження інтегрованості в елементарних функціях алгебраїчними методами.

ВизначенняРедагувати

Нехай  алгебра над кільцем  . Диференціюванням алгебри   називається  -лінійне відображення  , що задовольняє правилу добутку:

 

Більш загально диференціюванням комутативної алгебри   із значеннями в  -модулі   називається  -лінійне відображення  , що задовольняє правилу добутку. В цьому випадку   називають диференційним модулем над   Множина всіх диференціювань із значеннями в   позначається   ( ,  ) і є  -модулем.

ВластивостіРедагувати

  • На   можна природно ввести структуру алгебр Лі:  
  • Якщо x1, x2, ..., xnA, тоді методом математичної індукції:
 

(остання рівність справедлива, якщо для всіх   комутує з  ).

  • Зокрема якщо A є комутативною і x1 = x2 = ... = xn, то D(xn) = nxn−1D(x).
  • Якщо алгебра A має одиничний елемент 1, то D(1) = 0 оскільки D(1) = D(1·1) = D(1) + D(1). Крім того оскільки D є K-лінійною, для всіх xK, D(x) = D(x·1) = x·D(1) = 0.
  • Якщо kK є підкільцем, і A є k-алгеброю, тоді справедливим є включення
 

Градуйоване диференціюванняРедагувати

Нехай   -градуйована алгебра, градуювання елемента   позначимо  . Правильним аналогом диференціювань в цьому випадку є градуйовані дифференціювання, породжені однорідними відображеннями   степеня  , що задовільняють градуйованим тотожностям ( ):

 

Якщо  , то градуийовані диференціювання рівні звичайним. Якщо  , то їх зазвичай називають супердиференціюваннями. Супердиференціювання утворюють супералгебру Лі відносно суперкомутатора

 

Прикладами супердиференціювань є внутрішнє і зовнішнє диференціювання на кільці диференціальних форм.

ЛітератураРедагувати

Див. такожРедагувати