Формальний степеневий ряд — формальний алгебраїчний вираз виду:

в якому коефіцієнти належать деякому кільцю . На відміну від степеневих рядів у аналізі формальним степеневим рядам не надається числових значень і відповідно не має змісту збіжність таких рядів для числових аргументів. Формальні степеневі ряди досліджуються у алгебрі, топології, комбінаториці.

Вступ

ред.

Формальний степеневий ряд можна уявити як об'єкт, схожий на поліном, але з нескінченною кількістю членів. Як альтернативу, для тих, хто знайомий зі степеневими рядами (або рядами Тейлора), можна розглядати формальний степеневий ряд як степеневий ряд, у якому ми ігноруємо питання збіжності, не припускаючи, що змінна X позначає будь-яке числове значення (навіть невідоме). Наприклад, розглянемо ряд

 

Якби ми вивчали це як степеневий ряд, то до його властивостей, наприклад, входило б те, що його радіус збіжності дорівнює 1. Однак, як формальний степеневий ряд, ми можемо зовсім це ігнорувати; все, що має значення, це послідовність коефіцієнтів [1, −3, 5, −7, 9, −11, ...]. Іншими словами, формальний степеневий ряд - це об'єкт, що просто записує послідовність коефіцієнтів. Цілком прийнятно розглядати формальний степеневий ряд з факторіалами [1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, ... ] в якості коефіцієнтів, навіть якщо відповідний степеневий ряд розходиться при будь-якому ненульовому значенні X.

Арифметичні дії над формальними степеневими рядами виконуються, просто уявляючи, що ряди є поліномами. Наприклад, якщо

 

то ми додаємо A і B почленно:

 

Ми можемо перемножити формальні степеневі ряди, знову ж таки, просто обробляючи їх як поліноми (дивіться, зокрема, добуток Коші):

 

Зверніть увагу, що кожен коефіцієнт у добутку AB залежить лише від скінченної кількості коефіцієнтів A та B. Наприклад, член X5 обчислюється як

 

З цієї причини можна множити формальні степеневі ряди, не турбуючись про звичайні питання абсолютної, умовної та рівномірної збіжності, які виникають при роботі зі степеневими рядами в контексті аналізу.

Після визначення множення для формальних степеневих рядів, ми можемо визначити мультиплікативні обернені наступним чином. Мультиплікативне обернене формального степеневого ряду A є формальний степеневий ряд C такий, що AC = 1, за умови, що такий формальний степеневий ряд існує. Виявляється, що якщо у A є мультиплікативне обернене, воно є унікальним, і ми позначаємо його як A−1. Тепер ми можемо визначити ділення формальних степеневих рядів, визначивши B/A як добуток BA−1, за умови, що обернене A існує. Наприклад, можна використати визначення множення вище, щоб перевірити знайому формулу

 

Важливою операцією над формальними степеневими рядами є витяг коефіцієнтів. У найпростішій формі, оператор витягу коефіцієнтів  , застосований до формального степеневого ряду   в одній змінній, витягує коефіцієнт  -го ступеня змінної, так що   та  . Інші приклади включають

 

Аналогічно, багато інших операцій, які виконуються над поліномами, можуть бути розширені на налаштування формальних степеневих рядів, як пояснено нижче.

Кільце формальних степеневих рядів

ред.

Якщо розглядати множину всіх формальних степеневих рядів в X з коефіцієнтами в комутативному кільці R, то елементи цієї множини разом утворюють інше кільце, яке позначається як   і називається кільцем формальних степеневих рядів відносно змінної X над R.

Визначення кільця формальних степеневих рядів

ред.

  можна характеризувати абстрактно як завершення кільця поліномів  , оснащеного певною метрикою. Це автоматично надає   структуру топологічного кільця (і навіть повного метричного простору). Але загальне конструювання завершення метричного простору є складнішим, ніж потрібно тут, і зробило б формальні степеневі ряди складнішими, ніж вони є насправді. Можливо описати   більш явно і визначити структуру кільця і топологічну структуру окремо, як наступне.

Структура кільця

ред.

Як множина,   може бути побудована як множина   усіх нескінченних послідовностей елементів  , індексованих натуральними числами (включаючи 0). Вказуючи послідовність, термін при індексі   якої є  , як  , додаємо дві такі послідовності за формулою

 

і множимо за формулою

 

Цей тип добутку називається добуток Коші двох послідовностей коефіцієнтів, і є своєрідною дискретною згорткою. З цими операціями,   стає комутативним кільцем з нульовим елементом   і мультиплікативною одиницею  .

Добуток насправді є тим самим, що використовується для визначення добутку поліномів з однією невизначеною, що натякає на використання подібної нотації. Вбудовуючи   у  , відправляючи будь-який (постійний)   до послідовності   і позначаючи послідовність   як  ; тоді, використовуючи вищезазначені визначення, кожну послідовність з лише скінченною кількістю ненульових термів можна виразити через ці спеціальні елементи як

 

це саме поліноми в  . Враховуючи це, цілком природно і зручно позначати загальну послідовність   формальним виразом  , хоча останній не є виразом, сформованим за допомогою вищезазначених операцій додавання і множення (з яких можна будувати лише скінченні суми). Ця нотаційна угода дозволяє переформулювати вищезгадані визначення як

 

та

 

це дуже зручно, але необхідно розуміти різницю між формальним підсумовуванням (просто угодою) та фактичним додаванням.

Алгебраїчні операції

ред.

В   можна наступним чином визначити додавання, множення, формальне диференціювання і формальну суперпозицію. Нехай:

 

Тоді:

 
 
  (при цьому необхідно щоб  )
 

Таким чином формальні степеневі ряди утворюють кільце.

Топологія

ред.

В множині   також можна задати топологію, що породжується наступною метрикою:

 
де k найменше натуральне число таке що akbk;

Можна довести, що визначені множення і додавання в цій топології є неперервними, отже формальні степеневі ряди з визначеною топологією утворюють топологічне кільце.

Оборотні елементи

ред.

Формальний ряд:

 

в R[[X]] є оборотним в R[[X]] тоді і лише тоді коли a0 є оборотним в R. Це є необхідним оскільки вільний член добутку рівний  , і достатнім, оскільки коефіцієнти тоді визначаються за формулою:

 

Властивості

ред.

Див. також

ред.

Посилання

ред.