Теорема Лебега про розклад міри

Ввідні означенняРедагувати

Нехай  монотонно неспадна, неперервна зліва функція дійсної змінної для якої  . У напівкільці всіх інтервалів виду   можна ввести міру   як:  . Її можна продовжити на борелівську сигма-алгебру породжену напівкільцем вказаних інтервалів. Зокрема для різних типів інтервалів   із скінченними кінцями:

 ,
 ,
 ,
 .

де   і   позначають границі справа функції   у відповідних точках.

  називається мірою Лебега — Стілтьєса.

Типи мірРедагувати

  •   — функція стрибків, яка є константою в усіх точках за виключенням не більш, ніж зліченної множини точок   у яких функція «здійснює стрибок». Стрибок завжди є додатним і у точці розриву   він є рівним  . Міра   множини   у цьому випадку є рівною:
 
У цьому випадку   називається дискретною мірою.
  • Функція F є неперервною, монотонно не спадною на   і  . Тоді міра   множини   є рівною:
 
У цьому випадку   називається абсолютно неперервною мірою.
  •  сингулярна функція (наприклад, драбина Кантора, де приріст   рівний 1 на всьому відрізку, але   є константою майже всюди ). Міра   зосереджена у точках зростання функції і називається сингулярною мірою.

Теорема про розклад міриРедагувати

Твердження для міри Лебега — СтілтьєсаРедагувати

Згідно теореми Лебега про розклад міри будь-яку міру Лебега — Стілтьєса можна представити у вигляді суми трьох мір — дискретної, абсолютно неперервної, і сингулярної.

Твердження для σ-адитивних мірРедагувати

Якщо   і   є заданими на вимірному просторі   двома σ-скінченними мірами (чи, більш загально, σ-скінченними σ-адитивними зарядами), тоді існують дві міри (чи, відповідно σ-адитивні заряди)   і   для яких:

  •  
  •   (тобто   є абсолютно неперервною щодо  )
  •   (тобто   і   є сингулярними).

Ці дві міри є однозначно визначеними для   and  

Випадок міри Лебега — Стілтьєса одержується якщо   є мірою Лебега — Стілтьєса, після чого її можна розкласти на абсолютно неперервну і сингулярну частини, а тоді із сингулярної частини окремо виділити (не більш, ніж зліченну) підмножину точок міра кожної з яких є додатною і відповідну дискретну міру.

Теорема Лебега пов'язана із теоремою теоремою Радона — Нікодима і її доведення можна одержати паралельно із доведенням цієї теореми (як у другому доведені у відповідній статті).

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати