Напівправильний многогранник

Напівправильні многогранники — низка опуклих многогранників, які не є правильними[1], але мають деякі їхні ознаки, серед яких однаковість усіх граней, всі грані є правильними многокутниками, просторова симетрія. Визначення може диференціюватися включаючи різні види многогранників, та в першу чергу сюди відносять архімедові тіла.

Архімедові тіла Редагувати

Докладніше: Архімедове тіло

Архімедові тіла — опуклі многогранники, із двома властивостями:

Історичні спогади приписують побудову перших напівправильних многогранників Архімеду, хоча доказових праць щодо обґрунтування ним принципів їх побудови не знайдено.

Каталанові тіла Редагувати

Тіла, двоїсті архімедовим, так звані каталанові тіла, мають конгруентні грані (переводяться одна в одну зсувом, обертанням або відбиттям), рівні двогранні кути та правильні многогранні кути. Каталанові тіла теж іноді називають напівправильними многогранниками. У цьому випадку напівправильними многогранниками вважають сукупність архімедових і каталанових тіл. Архімедові тіла є напівправильними многогранниками в тому сенсі, що їхні грані – правильні многокутники, але вони не однакові, а каталанові – в тому сенсі, що їхні грані однакові, але не є правильними многокутниками; при цьому для тих і тих зберігається умова одного з типів просторової симетрії: тетраедричного, октаедричного або ікосаедричного.

Тобто, напівправильними в цьому випадку називають тіла, в яких відсутня тільки одна з перших двох із таких властивостей правильних тіл:

В архімедових тіл відсутня друга властивість, у каталанових - перша, третю властивість мають тіла обох видів.

Існує 13 архімедових тіл, два з яких (кирпатий куб і кирпатий додекаедр) не є дзеркально-симетричними і мають ліву та праву форми. Відповідно, існує 13 каталанових тіл.

Список напівправильних многогранників Редагувати

Многогранник — архімедове тіло Грані Вершини Ребра Конфігурація вершини Двоїстий — каталанове тіло Група симетрії
 


Кубооктаэдр
8 трикутників

6 квадратів
12 24 3,4,3,4
 

Ромбододекаедр
Oh
 


Икосододекаэдр
20 трикутників

12 п'ятикутників
30 60 3,5,3,5
 
Ромботриаконтаедр
Ih
 


Усечённый тетраэдр
4 трикутники

4 шестикутники
12 18 3,6,6
 
Триакістетраедр
Td
 


Усечённый октаэдр
6 квадратів

8 шестикутників
24 36 4,6,6
 
Тетракісгексаедр
(заломлёний куб)
Oh
 


Усечённый икосаэдр
12 п'ятикуттників

20 шестикутників
60 90 5,6,6
 
Пентакісдодекаедр
Ih
 


Усечённый куб
8 трикутників

6 восьмикутників
24 36 3,8,8
 
Триакісоктаедр
Oh
 


Усечённый додекаэдр
20 трикутників

12 десятикутників
60 90 3,10,10
 
Триакісікосаедр
Ih
 


Ромбокубоктаэдр
8 трикутників

18 квадратів (6 — у кубічному положенні, 12 — у ромбічному)
24 48 3,4,4,4
 
Дельтоїдальний ікосітетраедр
Oh
 
Ромбоікосододекаедр
20 трикутників

30 квадратів

12 п'ятикутників
60 120 3,4,5,4
 
Дельтоїдальний гексеконтаедр
Ih
 
Ромбозрізаний кубооктаедр
12 квадратів

8 шестикутників

6 восьмикутників
48 72 4,6,8
 
Гекзакісоктаедр
Oh
 
Ромбозрізаний ікосододекаедр
30 квадратів

20 шестикутників

12 десятикутників
120 180 4,6,10
 
Гекзакісікосаэдр
Ih
 
 
Кирпатий куб
32 трикутники


6 квадратів

24 60 3,3,3,3,4
 
 
Пентагональний ікосітетраедр
O
 
 
Кирпатий додекаедр
80 трикутників


12 п'ятикутників

60 150 3,3,3,3,5
 
 
Пентагональний гексеконтаедр
I

Інші Редагувати

Крім архімедових і каталанових тіл, існують нескінченні послідовності многогранників, що належать до напівправильних: ті правильні призми та правильні антипризми, у яких усі ребра рівні.

Використання Редагувати

Каталанові тіла - разом із платоновими тілами, рівногранними біпірамідами і трапецоедрами - використовують як гральні кісточки в деяких настільних іграх (див. світлини). Архімедові тіла, в яких грані не рівноправні і тому мають різні шанси випадання, для цього мало придатні.

Див. також Редагувати

Примітки Редагувати

  1. Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г. Геометрія 10-11 клас. — К. : Вежа, 2002. — С. 103. ISBN 966-7091-31-7.

Література Редагувати

  • Гордєєва Є. П., Величко В. Л. Нарисна геометрія. багатогранники (правильні, напівправильні та зірчасті). Частина І. Навчальний посібник. Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛДТУ, 2007. — 198с.

Посилання Редагувати

  • Ашкинузе В. Г. О числе полуправильных многогранников // Математическое просвещение. Вторая серия. — 1957. — Вип. 1 (8 вересня). — С. 107-118.
  • Залгаллер В. А. Выпуклые многогранники с правильными гранями// Записки научных семинаров ЛОМИ. Том 2 -- 1966.