Відкрити головне меню

100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед ----- Назва:Литвинович Ярослав
-Знайдено: + Литвинович Ярослав (1873 - 1920)


Назва:Раковський Християн Георгійович
-Знайдено: + Рако́вський Християн Георгійович (псевд. Христев, Інсаров та ін., 18731941), больш. політ. діяч, болг. роду, рум. підданий; походив з поміщицької родини з Півд. Добруджі. У 1890 еміґрував до Швейцарії, де увійшов у зв'язки з рос. соц.-дем. рухом, потім студіював у Франції, брав участь у студентському рев. русі; у 1904 заснував соц. партію Румунії, а в 1914 — Об'єднану соц. партію Балкан. Заарештований у 1915 й ув'язнений у Ясах, Р. у травні 1917 був звільнений рос. солдатами і відтоді став діячем больш. партії, шість років працював в Україні. На поч. 1918 очолював ВЧК в Одесі й Севастополі, був членом сов. делегації на мирових переговорах у Бересті Лит., у травні-червні був головою Мирової Делеґації РСФСР з Укр. державою; 25. 1, 1919 був призначений гол. Раднаркому і наркомом зовн. справ УСРР. Одночасно в Комінтерні заступав Балкани. Спочатку поставився вороже до української мови й укр. націю називав «вигадкою Інтеліґентів», але з 1920 почав поступово міняти погляди на нац. питання: у 1922 критикував Й. Сталіна, що тоді був наркомом національностей РСФСР, за втручання у внутр. і зовн. справи УРСР, а в грудні того ж p., при створенні СРСР, відстоював конфедерацію, з залишенням права за нац. республіками на самостійні дипломатичні зв'язки й зовн. торгівлю; на XII з'їзді РКП(б) (1923) критикував Сталіна за рос. шовінізм і централізм. Наслідком цього був у сер. 1923 усунений з посади гол. Раднаркому УРСР і призначений амбасадором спочатку до Англії, а потім до Франції, звідки 1927 був видалений за підривну рев. діяльність. Ще з поч. 1920-их pp. пристав до троцькістів, за що в 1928 був виключений з партії і засланий. Після покаянного листа Й. Сталінові 1934 повернувся з заслання і був призначений гол. делегації Червоного хреста в Японії. У 1936 був знову заарештований і на третьому моск. процесі (1938) засуджений на 20 pp. концтаборів, у яких і помер.


Назва:Стешенко Іван
-Знайдено: + * Стешенко Іван Матвійович (1873 - 1918), літературознавець, письменник, член Центральної Ради


Назва:Будапешт
-Знайдено: + В 1873 р. міста Пешт (угор. Pest — грубка), на східній стороні річки Дунай), Буда (лат. Buda) і Обуда (угор. Obuda, обоє на західній стороні річки) об'єднались у місто за назвою Будапешт.


Зобр:1шт.

Budapesht99 6.jpg

Назва:Чаговець Василь Юрійович
-Знайдено: + Чаговець Василь (18731941), фізіолог родом з Роменщини, один з основоположників електрофізіології, дійсний член АН УРСР. Після закінчення Військ. Мед. Академії — військ. лікар. З 1909 проф. високих шкіл у Харкові й Києві, Праці Ч. присвячені питанням застосування теорії електролітичної дисоціяції, запропонованої С. Арреніюсом; виявлення фізико-хім. характеру електричних потенціялів у живих тканинах та механізму їх електричного подразнення; застосування матем. метод у біології, електронаркози тощо. Ч. приділяв багато уваги виготовленню на Україні електрофізіологічної апаратури.


Назва:Шемет Володимир Михайлович
-Знайдено: + Володи́мир Ше́мет (18731933), гром. і політ, діяч, землевласник з Полтавщини, брат Сергія, чл. «Братства Тарасівців», посол до 1 Державної Думи (1905), видавець у Лубнях газ. «Хлібороб» (1905); один з організаторів Укр. Нар. Партії, 1917, організатор Укр. Партії Хліборобів-Демократів, чл. Центр. Ради від Полтавської губернії., один з організаторів укр. приватної гімназії в Києві (1915—16), з 1919 співр. УАН, згодом зазнав репресій.


Назва:Шеретинський Іродіон
-Знайдено: + Іродіо́н Шерети́нський (18731937), учений аґроном та ветеринарний лікар, дир. департаменту скотарства та ветеринарії УНР; на еміґрації проф. Укр. Госп. Академії в Подебрадах; праці й підручники з ділянки скотарства.


Назва:Шут Андрій
-Знайдено: + - † 1873)
-Знайдено: + Репертуар кобзаря записували письменник П. Куліш, фольклористи Г. Базилевич та Амвросій Метлинський . А співав рапсод думи: “Хмельницький і Барабаш”, “Гноблення України польською шляхтою і повстання проти неї”, “Богдан Хмельницький і Василь Молдавський”, “Смерть Богдана Хмельницького й вибори нового гетьмана”, “Білоцерківський мир і нове повстання”, “Невольницький плач”, “Іван Богун”, “Веремій Волошин”. Помер у 1873 році.


Зобр:1шт.

Андрій Шут (кобзар).jpg

Назва:Щоголів Іринарх
-Знайдено: + Щоголів Іринарх (18731943), ентонолог родом з Катеринославщини. Закінчив Київ. Політехн. Ін-т. З 1923 — проф. Київ. С.-Г. Ін-ту; 1919 — 24 — співр С.-Г. Наук. Комітету України. Праці Щ. присвячені боротьбі з шкідниками сіль. господарства. 1918 вийшов словник Щ. «Словник укр. ентомологічної номенклятури»; крім того, «Назви безхребетних тварин» (1928) та ін.


Назва:Щусев Олексій Вікторович
-Знайдено: + Олексі́й Щу́сев (1873, Кишинів — †1949), архітект родом з Кишинева, акад. (з 1910), співтворець т. зв. «неорос. стилю» в архітектурі.


Назва:Юхнівська культура
-Знайдено: + Юхнівська культура, археологічна культура ранньої залізної доби VI — II ст. до н. е., поширена в басейні верхньої і середньої течії Десни і Сейму; назва від городища в с. Юхнів (б. Новгорода-Сіверського), відкритого 1873 Д. Самоквасовим і дослідженого М. Воєводським в 1940-их pp. Розкопами виявлено залишки дерев'яних укріплень, зерно збіжжевих культур, кістки свійських тварин, стіни будівель плетені й оштукатурені глиною, глиняні черені для вогнищ. Невеликі городища (0,2-0,3 га) розташовані на мисах високих берегів річок (Юхнів, Пісочний Рів, Кузина Гора та ін.). Предмети домашнього вжитку представлені ліпними невеликими горщиками з ямковим орнаментом, мисками з дірочками під краем. Населення Юхнівської культури, виготовляло залізні сокири, тесла, долота, коси, серпи і ножі. З озброєння — мечі, бронзові наконечники стріл, нашивні бляшки на панцирі. Бронзові прикраси представлені спіральними кільцями, шпильками, сережками з пласкими капелюшками. Ці знахідки свідчать, що населення Юхнівської культури вело осілий спосіб життя, займалось приселищним скотарством, землеробством, традиційними промислами. З домашніх виробництв важливу роль відігравали виплавка заліза і ковальська справа. Населення Юхнівської культури мало торговельні зв'язки з античними містами-державами Причорномор'я.


Назва:Яворський Францішек
-Знайдено: + Яво́рський Франці́шек (Jaworski, 18731914), польський історик родом зі Львова; автор низки монографій з історії й археології м. Львова: «Wykopaliska na Wysokim Zamku» (1907), «Lwów stary і wczorajszy» (1911), «Lwowski Ratusz», «O szarym Lwowie».


Назва:Яворський Юліян
-Знайдено: + Яво́рський Юлія́н (18731937), літературознавець москвофільської орієнтації родом з Галичини, дослідник давньої укр. літератури та фолкльору. Видавець москвофільських ж. у Галичині («Живая Мысль» і «Живое Слово»), учитель гімназії у Києві 1904 — 15, з 1925 у Празі. Автор статей з фолкльористики:


Назва:Яснопольський Леонид
-Знайдено: + Яснопольський Леонид (18731957), визначний укр. економіст, фахівець у галузі політ. економії, бюджетного права, статистики й економіки вугільної промисловості, дійсний член АН УРСР (з 1925), родом з Києва, син Миколи Я. (див.). Закінчив Петербурзький Університет (1895) і викладав політекономію та ін. екон. дисципліни в університетах Петербурґу, Харкова й Києва. За доби укр. державности співпрацював з УНР та з доручення українського уряду брав участь у переговорах з больш. урядом у Росії як експерт в питаннях фінансів.


Назва:Яцимирський Олександер
-Знайдено: + Яцими́рський Олекса́ндер (18731925), родом з укр. с. Байрамча (Бесарабія), славіст-філолог, напіврум. походження. Закінчив Моск. Ун-т, викладав в університетах Петербурзькому, Варшавському й Ростовському. Праці Я. зосереджені на рукописах і вид. середньоц.-слов. мовою в її болг., серб., рум., укр. і рос. редакціях, з особливою увагою до слов'яно-рум. культ. зв'язків. Його гол. заслуга — розшуки і опис невиданих текстів у бібліотеках, зокрема рум., видання важливіших текстів, опис їхньої мови. Гол. праці — монументальний опис-каталог «Славянские и русские рукописи румынских библиотек» (1905) і монографія «Григорий Цамблак» (1904).


Назва:Яцків Михайло
-Знайдено: + * Михайло Яцків (18731961) — український письменник


Назва:Федик Теодор
-Знайдено: + Теодо́р Фе́дик (1873 — †1949), укр. кан. нар. поет; нар. в Галичині (Угринів Горішній), до Канади прибув 1905, де працював як робітник. В коломийковому стилі склав «Пісні про Канаду і Австрію» (1908). Ці вірші були широко популярні серед поселенців, зазнали 5 вид. і спільного накладу понад 50 тис. примірників.


Назва:Філянський Микола
-Знайдено: + Філянський Микола (18731938, за ін. відомостями 1945), поет, знавець будів. справи й музейний діяч з с. Попівки на Миргородщині, син свящ. Закінчив ґеол. відділ фізико-матем. фак. Моск. Університету (1898), одночасно студіював мистецтво й архітектуру. 1806 — 17 працював на Уралі як геолог. Поезії почав друкувати з 1906 в ж. «Рідний Край», «ЛНВ», «Сяйво», «Промінь» та ін. До революції видав у Москві дві зб. перев. містично-рел. поезій: «Лірика» (1906) і „Calendarium" (1911). По революції працював на Україні, гол. в музеях, зокрема в Соц. Музеї ім. Артема в Харкові (з 1925), з 1930 був організатором і до арешту 1937 дир. Музею дніпрового будівництва в Запоріжжі. 1936 — 37 брав участь в оформленні експозицій Центр. іст. музею в Києві. У 1920-их pp. друкував поезії в ж. «Червоний Шлях» і видав окрему зб. «Цілую землю» (1928). Ф. автор книг подорожніх нарисів археологічно-іст. та екон. характеру «Від порогів до моря» (1928). Крім того, переклади лібретта опери «Пікова дама», поезій Г. Сковороди на сучасну мову тощо. 11. 10. 1937 заарештований, загинув за невідомих обставин.


Назва:Фіцнерівна-Морозова Марія
-Знайдено: + Фіцнерівна-Морозова Марія (18731920), драматична акторка і співачка (сопрано) родом зі Львова. 1892 — 1902 в театрі т-ва «Руська Бесіда»; 1897 — 99 ґастролювала на Центр. і Сх. Укр. Землях, у Москві і в Сибіру. Ролі: Феся («Рябина» І. Франка), Одарка («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського), Сантуцца («Сільська честь» П. Масканьї) та ін.


Назва:Терлецький Омелян
-Знайдено: + Терлецький Омелян (18731958), гал. пед. діяч і історик (учень М. Грушевського), родом з с: Крамарівки Ярославського пов., дійсний член НТШ (з 1921); гімназійний учитель у Тернополі й Львові, довголітній чл. Головної Управи «Рідної Школи» (1923 — 24 і 1926 — 27 її гол.) та Учительської Громади (гол. 1923 — 24 і 1926 — 28), активний член гол. Виділу товариства «Просвіта». За першої світової війни був співробітником Союзу Визволення України у таборах укр. полонених у Німеччині. Т. — автор наук. і науково-популярних праць, які друкувалися в «ЗНТШ» і окремо; головніші з них: «Політ. події на Гал. Русі в 1340» (1896), «Козаки на Білій Русі 1654 — 56» (1897), «Історія Укр. Громади в Раштаті 1915 — 18» (1919), «Історія укр. державности» (2 тт., 1923 — 24), «Україна заборолом культури і цивілізації перед степовиками» (1930), «Гетьманська Україна й Запор. Січ» (1935) та ін. За сов. влади Т. працював у філії Інституту Укр. Історії АН УРСР і в університеті ім. І. Франка. Помер у Львові.


Назва:Терпигорєв Олександр Митрофанович
-Знайдено: + Терпигорєв Олександр Митрофанович (18731959), вчений у галузі гірничої справи, дійсний член АН СРСР, родом з Тамбова. 1897—1900 працював у копальнях Донбасу, з 1900 викладав (з 1906 проф.) у Катеринославському вищому гірничому училищі, 1922—59 — проф. Моск. Гірничої Академії. Основні праці Т. стосуються експлуатації вугільних родовищ і механізації гірничих робіт. Т. є одним з авторів праці «Опис Донецького басейну», брав участь в опрацюванні планів відбудови Донбасу в 1921—22 і 1943—44.


Зобр:1шт.

Terpigorev.jpg

Назва:Рондяк Петро
-Знайдено: + Рондяк Петро (18731944), суддя родом з Самбірщини, з 1918 р. адвокат у Косові, організатор культ. і кооп. життя Косівщини (гол. філії «Просвіти», засновник Нар. Дому), чл. ЦК УНДО.


Назва:Ротар Іван
-Знайдено: + Ротар Іван (18731905), грам. діяч на Кубані й письм.; учитель у Катеринодарі, один з основоположників РУП на Кубані. Оп. «Не в руку», зб. поезій «Сопілочка»; монографія «Епифаній Славинецкій, литературный дЂятель XVII в.» («КСТ.» 1900).


Назва:Руденко Іван
-Знайдено: + Іва́н Руде́нко (псевдонім — На́йда; 1873 — ?


Назва:Бонч-Бруєвич Володимир Дмитрович
-Знайдено: + Володимир Дмитрович Бонч-Бруєвич (1873-1955) — рос. професіон. революціонер і рад. діяч, історик, літератор.


Назва:Стешенко Іван Матвійович
-Знайдено: + Стешенко Іван Матвійович (24.6.1873 - 30. 7. 1918)


Назва:Сейбл
Підзаголовок:== Історія ==
Знайдено: + У 1873 році канадський уряд влаштував на острові два маяки (на східному і західному кінцях острова) і рятувальну станцію берегової охорони. Внаслідок ерозії берегів і поступового зсування острова на сход західний маяк переносився на нове місце у 1883, 1888, 1917 і 1951 роках.


Зобр:1шт.

Sable island.jpg

Назва:Текіла
Підзаголовок:==
Знайдено: + Саме мескаль з цього міста вперше в історії Мексики став експортним товаром, коли у 1873 році декілька бочок напою відправили до Сполучених Штатів. Тоді він ще не називався «Текіла», і навіть на всесвітній виставці в Чикаго у 1893 році, на якій отримав медаль, він був представлений під назвою «Бренді мескаль». Лише у 1910 році, на ярмарку в Сан-Антоніо, медаль було присуджено вже «Вину текіла». Назвою напою з того часу стала назва міста.


Зобр:1шт.

Tequilas.JPG

Назва:Вінніпеґ (місто)
Підзаголовок:==
Знайдено: + У другій половині 19-го сторіччя вибухнуло повстання Луї Ріеля, представника місцевих метисів. Причиною повстання було незадоволеність політикою тогочасного уряду Канади. Повстання було жорстоко придушене, а Ріель кілька років потому був повішений. Зараз відношення до Луї Ріеля змінилося і він вважається борцем за права корінного населення, йому зведено декілька пам'ятників в Манітобі і по всій Канаді. Повстання Ріеля стало рішучим моментом для входження Манітоби в склад Канадської Конфедерації в 1873 році. Протягом наступних десятиріч Вінніпеґ швидко зростав — і фактично став воротами в Канадський Захід завдяки своєму стратегічному розташуванню посередині американського континенту. Коли Вінніпеґ був з'єднаний зі сходом і заходом країни залізницею, він перетворився в фінансовий, комерційний, транспортний і промисловий центр та відіграв ключову роль в розбудові канадських прерій.


Зобр:1шт.


Назва:Бистриця (Бистрицька сільська рада)
Підзаголовок:==
Знайдено: + Парох Іван Ільницький, ур. 1873 р.


Назва:Народовці
-Знайдено: + Народо́вці — політична течія серед західно-української інтелігенції ліберального напрямку, проводили культурницьку роботу, організували Товариство імені Шевченка у Львові (1873), українські інституції «Просвіта», «Руська Бесіда» та ін. У 1899 р. народовці з частиною радикалів організували Українську національно-демократичну партію, яка відіграла основну роль в уряді ЗУНР. З 1919 р. ця партія стала називатися «Українська трудова партія». В 1925 р. ввійшла до Українського національно-демократичного об'єднання (УНДО).
-Знайдено: + НАРОДОВЦІ - суспільно-політична течія серед молодої західноукраїнської інтелігенції, що виникла в 60-х рр. 19 ст. у Галичині. Сформувалася на противагу консервативній політичній течії -москвофільству, в основі якого лежала культурна і політична переорієнтація частини української інтелігенції, особливо, духовенства, на Російську імперію. Народовецький рух виник на грунті ідей національного відродження, започаткованих «Руською Трійцею» та Кирило-Мефодіївським Братством, і сформувався під впливом творчості Т. Шевченка , П. Куліша , М. Костомарова . Н., виходячи з того, що українці — це окрема нація, яка проживала на території від Кавказу до Карпат, виступали за єдність всіх українських земель та розвиток єдиної української мови на основі народної говірки. На початку своєї діяльності Н. проводили значну культурницьку роботу ліберального напряму. Організаційними центрами народовського руху стали редакції журналів- «Вечерниці» (1862-63), «Мета» (1863-64), «Нива» (1865), «Русалка» (1866). До Н. належали переважно представники української інтелігенції-письменники, вчителі, лікарі, юристи, студенти. Група письменників, педагогів і громадських діячів, зокрема, С. Воробкевич, В. Шашкевич, К. Климкевич, Ф. Заревич, К. Горбаль, Д. Танячкевич, К. Устиянович — організували на зразок київської Громади студентські та учнівські організації (громади) у навчальних закладах Галичини. Через діяльність громад, в яких їх учасники вивчали українську літературу та історію, збирали етнографічний і фольклорний матеріал, влаштовували літературні вечори і концерти, Н. прагнули пробудити національну самосвідомість в української молоді. Використовуючи нові конституційні закони, прийняті австро-угорським урядом, Н. заснували ряд культурно-освітніх товариств «Руська Бесіда» (1861), а при них — український театр (1864), «Просвіту» (1868). Вони відкривали читальні, бібліотеки, видавали твори українських письменників, шкільні підручники, влаштовували театральні вистави та щорічні Шевченкові вечори-концерти. У 1873 у Львові, при фінансовій і моральній підтримці меценатів з Наддніпрянської України, виникло Літературно-Наукове Товариство ім. Т. Шевченка, яке в 1892 реорганізувалося в Наукове Товариство ім. Т. Шевченка. Поштовхом до початку активної політичної діяльності Н. стали вибори 1879 до галицького сейму, на яких українці, очолювані москвофільською Руською Радою, змогли послати тільки трьох своїх представників у галицький сейм. Нову роботу Н. розпочали з видання двох політичних часописів: «Батьківщина» (1879) і «Діло» (1880). Серед керівництва цих видань були головні ідеологи Н.- В. Барвінський, В. Навроцький, О. Огоновський, Ю. Романчук, А. Вахнянин, Д. Гладилович та ін. У 1885 Н. створили нову політичну організацію — Народну Раду. Наростаючий український національно-визвольний рух, в якому основну роль відігравали Н., загострення відносин між Австро-Угорщиною і Росією, примушували австрійський уряд шукати шляхи врегулювання українсько-польських відносин у Галичині. В 1890 лідери Ю. Романчук, С. Сембратович, О. Барвінський при посередництві В. Антоновича уклали з польськими політичними колами і австрійським урядом компромісну угоду, яка отримала назву «Нової ери». Від імені уряду намісник Галичини граф К. Бадені пообіцяв надати кілька депутатських місць у парламенті, запровадити українську мову в судах і адміністративних органах, відкрити три українські гімназії, утворити кафедру української історії і другу кафедру української літератури у Львівському ун-ті, отримати право на створення страхового товариства «Дністер» та ін., видання українською мовою урядової газети «Народний Часопис». За ці незначні поступки Ю. Романчук від імені частини Н. заявив про підтримку політики австрійської держави, проголосив «нову еру» у польсько-українських відносинах у Галичині. В 1890 значна частина Н. об'єдналась в Русько-Українську Радикальну Партію, яка різко засудила політику «нової ери» і продовжила опозиційну боротьбу. В 1894 радикально настроєна частина Н. на чолі з Ю. Романчуком перейшла до опозиції. На позиціях «нової ери» залишився митрополит С. Сембратович і невелика група Н, на чолі з О. Барвінським і А. Вахнянином, які висунули гасло «Краще щось, ніж нічого». Це крило Н. пізніше оформилось у Християнсько-Суспільну Партію. В 1899 основна маса Н. з частиною радикалів утворили Українську Національно-Демократичну Партію (відіграла основну роль в уряді ЗУНР). З 1919 ця партія отримала назву — Національно-Трудова Партія. Під впливом українців Галичини народовецький рух розгорнувся на Буковині і Закарпатті. В серед, 1880-х рр. у діяльності народовецьких організацій на Буковині («Руській Бесіді» і «Руській Раді») активну участь брали Ю. Федькович, Є. Пігуляк, І. Тимінський, О. Попович та ін. Національно-культурне відродження на Закарпатті в кін. 19 — поч. 20 ст. відбувалось під ідеологічним впливом Н., ідеї якого відстоювали такі визначні громадсько-політичні діячі на цих українських землях, як Л. Чопей, А. Волошин, Ю. Жаткович, Г. Стрипський та ін.


Назва:Закшевський Станіслав
-Знайдено: + Стані́слав Закше́вський (18731936) — польський історик, професор Львівського університету. Його праці з історії середньовічної Польщі мають значення для української історіографії.


Назва:Провінція Ава (Канто)
-Знайдено: + У 1873 році у результаті адміністративної реформи провінція увійшла до складу префектури Тіба.


Зобр:1шт.


Назва:Северн (Велика Британія)
-Знайдено: + Завдяки спорудженому каналу, морські кораблі у 300 тонн досягають Глостера. Біля Шарпненсс-Докса, розташованого в гирлі каналу, через Северн збудований залізничний міст (1879), довжина якого 1269 м, з двома проходами посередині, кожний шириною 99.6 м і висотою 21,3 м, а нижче за течією біля Нью-Песседжа під Северном прокладено залізничний тунель довжиною 7200 метрів (збудований у 18731887 роках).


Назва:Абрамович
-Знайдено: + * Абрамович Дмитро Іванович (18731955) — історик літератури й мови.


Назва:Софронов


Назва:Ачех
-Знайдено: + Атьє́ (Aceh; старе написання Atjeh, Acheen) — мусульманський султанат, склався на півночі острова Суматра в 13 ст. З 16 ст. Атьє зайняло значне місце серед князівств Суматри і вело боротьбу з португальськими, англійськими і голландськими колонізаторами. Голландія, уклавши з Англією Суматранський трактат, в 1873 розпочала загарбницьку війну проти Атьє, яка тривала до 1904 і кінчилась завоюванням Атьє.


Назва:Рівняння ван дер Ваальса
Підзаголовок:==Історія==
Знайдено: + Ян Дідерик ван дер Ваальс отримав це рівняння в 1873 році. Нобелівську премію йому присудили в 1910 році.


Зобр:2шт.


Назва:Барков Олександр Сергійович
-Знайдено: + Олекса́ндр Сергі́йович Барко́в (*1873, Покровське—†1954) — російський радянський географ і педагог, дійсний член АПН РРФСР, заслужений діяч науки.


Назва:Богомолець
-Знайдено: + * Богомолець Вадим Михайлович (1873, Санкт-Петербург1936, Париж) — генерал-хорунжий Армії УНР.


Назва:Берент Вацлав
-Знайдено: + Берент (Berent) Вацлав (28. IX 18731940) — польський письменник. Народився у Варшаві. Реалістичний характер творчості Б. знижували елементи натуралізму й песимістичні настрої. В повісті «Тлін» (1901) і романі «Живе каміння» (1918) розроблено тему конфлікту митця з міщанським середовищем. Найкращий твір Б. — роман «Підводна течія» (1937—39).


100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед -----

Роки, згадані у Вікіпедії