Користувач:Alex Blokha/Події згадані в Вікіпедії/1861

100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед ----- Назва:Варвалюк Семен Тимофійович
-Знайдено: + Варвалюк Семен Тимофійович (1861 - 1932) - український актор; театри Василенка, Ярошенка, Старицького; ролі у виставах (Глитай, або ж Павук, За двома зайцями).


Назва:Жарко Яків Васильович
-Знайдено: + Жарко Яків Васильович (справжнє прізвище Жарченко) (1861 - 1933) - український актор; брат Надії Жарченко; театри Кропивницького, Саксаганського; ролі у виставах (Безталанна, Мартин Боруля).


Назва:Андрусов Микола
-Знайдено: + Андру́сов Мико́ла (1861, Одеса, Україна, Російська Імперія —†1924) — Відомий геолог, статиграф і палеонтолог. Викладав у Петербурзькому й Новоросійському університетах.


Назва:Дувірак Григорій
-Знайдено: + Дувірак Григорій (1861 - 1929)


Назва:Каледін Олексій
-Знайдено: + Каледін Олексій (1861 - 1918)


Назва:Федак Степан
-Знайдено: + Федак Степан (1861 - 1937)
-Знайдено: + Федак Степан (9. 1. 1861 — 6. 1. 1937), визначний громадський діяч, філантроп, за фахом адвокат, родом з Перемишля. З 1874 у Львові, вихованець бурси Ставропігійського Ін-ту, Академічної гімназії і Львівського Ун-ту. Студентський діяч, чл. Акад. гуртка, дириґент студентського хору і 1891 співзасновник т-ва «Боян». Організатор екон. установ: чл. Управи «Нар. Торгівлі», чл.засновник Т-ва взаємних забезпечень «Дністер» (з 1909 його гол. дир.), Центробанку, Ревізійного Союзу Укр. Кооператив, Зем. Банку, Гіпогенного, «Карпатії», Укр. Щадниці в Перемишлі, віцепрез. (з 1913) Крайового Банку (згодом Банку Госп-ва Крайового), з 1906 чл. Апеляційної комісії для заробіткового податку. 1915 вивезений росіянами як закладник до Києва (звідки повернувся 1916), де організував опіку й допомогу для українців з Галичини. У листопаді 1918 держ. секретар харч. справ уряду ЗУНР. У грудні 1918 Ф. організував Горожанський Комітет для опіки й допомоги укр. полоненим, інтернованим і політ. в'язням. По ліквідації (вересень 1921) Комітету його секції оформилися у статутові т-ва (Укр. Т-во Допомоги Інвалідам, Союз Укр. Адвокатів, перший гол. Ф.) і нелеґальний, але толерований владою Комітет допомоги політ. в'язням, який Ф. очолював до кін. життя.


Назва:Цегельський Теодор
-Знайдено: + Цегельський Теодор (1861 -- 1939), церковний і громадський діяч в Галичині, греко-католицький священник, почесний член товариства «Просвіта», довголітній парох м. Струсова, організатор Теребовельщини.


Назва:Чарторийський Адам
-Знайдено: + Чарторийський (Czartoryski) Адам Ежи (14.1.1770 — 15.7.1861), кн., поль. політ, діяч. Був близьким дорадником царя Олександра І і мін. закордонних справ Росії (1804 — 06). Під час поль. повстання 1830 — 31 — гол. тимчасового повстанського уряду, який намагався відновити Польщу в старих кордонах. На еміграції очолював консервативно-аристократичний табір. У свою антирос. акцію, гол. у зв'язку з Крим. війною, Ч. пробував включити також українців; у цьому йому допомагали Ф. Духінський і М. Чайковський. У планах Ч. було утворення на Наддніпрянщині коз. держави, яка мала б увійти у федеративні зв'язки з Польщею, тоді як Галичина мала залишитися поль. В органі Ч. „Trzeci Maj" вміщено інформації про Україну.


Назва:Черниговскій листокъ
-Знайдено: + «Черниговскій листокъ», рос.-укр. тижнева газ., що виходила з ініціативи гуртка укр. літ. діячів у Чернігові з липня 1861 до серпня 1863 (61 чч.); видавець і ред. Л. Глібов. Крім літературних творів (Л. Глібова, О. Кониського, П. Куліша, П. Кузьменка, П. Єфименка, М. Вербицького, С. Овечка), в «Ч. Л.» друкувалися матеріали з життя Чернігівщини та фолкльорно-етногр. (С. Носа, М. Номиса), ст., рецензії тощо. З наступом урядової реакції «Ч. л.» заборонено. Після припинення появи журн. «Основа» (жовтень 1862) «Ч. л.» був єдиним періодичним вид. у Рос. Імперії, що містило деякі матеріали українською мовою.


Назва:Шарварки
-Знайдено: + Шарварки (з нім. Scharwerk — спільна праця), в Польщі 15 — 18 вв. додаткова до панщини повинність кріпаків працювати на будові шляхів, мостів, гребель, панських будинків, рід т. зв. даремщини, тобто додаткових відробіткових повинностей селян. Б. Хмельницький скасував Ш. на Лівобережжі, але на Правобережжі вони існували до сер. 19 ст. Царський уряд обмежив Ш. до 8 днів від сел. двору т. зв. інвентарними правилами 1847, а реформа 1861 цілком їх ліквідувала. Після реформи Ш. на Правобережжі називалися праці на ремонті шляхів, що їх виконували сіль. громади. У такій формі Ш. проіснували в АвстроУгорщині й Польщі аж до найновіших часів.


Назва:Шимановський Василь
-Знайдено: + Шимановський Василь (1861 — ?


Назва:Якобовський Роберт
-Знайдено: + Якобовський Роберт (18611911), громадський діяч і письм. Співр. «Ради» і «Світла».


Назва:Яновська Любов
-Знайдено: + Яновська (псевдоніми Ф. Екуржа, Омелько Реп'ях), уроджена Щербачова Любов (18611933), письменниця і громадська діячка родом з с. Миколаївки на Чернігівщині. Закінчила Полтавський інcтитут шляхетних дівчат (1881) і працювала вчителькою в Лубенському повіті на Полтавщині, була засновницею недільних шкіл. З 1905 жила в Києві, де й померла. Писати починала російською мовою, потім перейшла на українську. Перше українське оповідання «Злодійка Оксана» датоване 1897 р. Яновська авторка близько 100 оповідань, повістей, романів, значна частина яких не була друкована за її життя, а деякі й не були закінчені. Твори Яновської присвячені зображенню життя селянства й інтеліґенції; манера письма реалістична в народницькому дусі. Після згаданого оповідання була написана драма «Повернувся з Сибіру» (1897), далі з'явилися повість «Городянка» (1900), комедія «На Зелений Клик» (1900). Чимало творів передруковано чи й надруковано вперше вже за української держави 1918 р. чи за радянського часу: зокрема п'єси «Лісова квітка», «Жертви», «Людське щастя», «На сіножаті», «Дзвін, що до церкви скликає, та сам у ній ніколи не буває» (1918). З 1916 Яновська припинила літературну діяльність, але її твори, писані під значним впливом І. Нечуя-Левицького, П. Мирного й почасти М. Коцюбинського, були досить популярні й протягом наступних pоків початку XX ст. Зібрані твори Яновскої видавано двічі: «Твори», І—II (1930) і посмертно — «Твори», І—II (1959).


Назва:Тяглі селяни
-Знайдено: + Тяглі селяни, на Україні різні групи залежних селян, що платили данину й виконували натуральні повинності власною тягловою худобою й с.-г. знаряддям. За інвентарними правилами 1847 — 48 на Правобережній Україні сел. двір мав обов'язок 3-денної праці з тяглом на тиждень. Сел. реформа 1861 скасувала цей обов'язок.


Назва:Уваров Микола Митрофанович
-Знайдено: + Мико́ла Ува́ров (1861, Богодухів1942), маляр і графік родом з Богодухова на Харківщині. Мистецьку освіту здобув у Харківській Рисувальній Школі та Петербурзькій Академії Художеств (18821890). Брав участь у оздобленні будинку Полтавського Земства (19031908), серед інших разом із С. Васильківським намалював картину «Вибори полк. Пушкаря».


Назва:Українська бесіда
-Знайдено: + «Українська Бесіда» (до 1928 «Руська Бесіда»), т-во клюбного типу 1861-1939 рр. у Галичині.
-Знайдено: + Перше т-во «У.Б.» було засноване у Львові 1861 року заходами Ю.Лаврівського на базі гуртка львівської інтеліґенції «Молода Русь» для плекання товариського жигтя та «скріплення й піднесення нац. духа»; згодом воно було поширене по всіх більших галицьких містах (Перемишль, Станиславів, Тернопіль та ін).


Назва:Уставні грамоти
-Знайдено: + Уста́вні гра́моти, акти, що визначали в Росії відносини між селянами і поміщиками після скасування кріпацтва 1861.
Підзаголовок:==
Знайдено: + * Бездненське повстання 1861


Назва:Харамбашіч Авґуст
-Знайдено: + Харамбашіч (Harambašić) Авґуст (18611911), хорв. письм. і поет-романтик, політ. діяч. Відомий також як перекладач; 1887 видав кн. перекладів «Т. Sevčenko. Pjesničke pripoviesti» («Тарас Шевченко, Поеми») і розвідку про Шевченка; ін. переклади в журн. і газ. 1899 вийшла в його перекладі зб. оп. Марка Вовчка.


Назва:Харківська Державна Наукова Медична Бібліотека
-Знайдено: + Харківська Державна Наукова Медична Бібліотека, заснована 1861 при Харківському Мед. Т-ві, нині у віданні Міністерства охорони здоров'я УССР; теперішню назву мас з 1948. За другої світової війни частково була знищена, згодом книжковий фонд поновлено, і 1980 він сягав 1 млн назв, у тому числі бл. 40% закордонної літератури. Бібліотека обслуговує мед. працівників також з-поза Харкова.


Назва:Скруток Олекса
-Знайдено: + Скруток (Скрутка) Олекса (18611914), маляр-академіст родом з Перемишля, студіював у Кракові в Школі Красних Мистецтв (1884 — 91) і в Мюнхені; педагог у Львові, пізніше в Перемишлі. Портрети (єп. Ю. Пелеша, К. Чеховича), пейзажі: «Голландський рибалка» (1892), «вечір на луці» (1893). «Тиша» (1894), «Пейзаж із ставком» (1895); іконостаси, рел. («Воскресіння Лазаря», 1900) й іст. (з коз. доби) картини.


Назва:Сосенко Ксенофонт
-Знайдено: + Ксенофо́нт Сосе́нко (18611941), етнолог, свящ., народився у с. Межигірці б. Галича (душпастирював у різних селах Галичини).


Назва:Пузиревський Нестор Платонович
-Знайдено: + Не́стор Плато́нович Пузире́вський (1861, Петербург - 1934, Ленінград) - російський гідротехнік, професор Петербурзького інституту інженерів шляхів.


Назва:Ріпецький Теодор
-Знайдено: + Ріпецький Теодор (18611901), гром. і церковний діяч у Самборі, свящ.; засновник і дир. товариства виробу й продажу церк. речей «Ризниця», Ін-ту-приюту для вдів і сиріт по свящ., автор праць іст. і рел. змісту, зокрема «Илюстрованная народная история Руси» (1890), «Вибрані життя святих» (1890), «Господні і Богородичні празники» (2 ч.) та ін.


Назва:Робітництво
-Знайдено: + ==До 1861==
Підзаголовок:==
Знайдено: + Щойно в першій половині (здебільшого в другій чверті) 19 ст. у зв'язку з дальшим розвитком промисловості, збільшенням розмірів фабрик, з частковою або повною механізацією виробництва поміщицькі власники фабрик починають, крім панщизняної праці, вживати найману працю (себто оплачувати фабричну працю своїх кріпаків). Розвиток цукрової промисловості й поява великих, здебільшого механізованих цукроварень, зокрема рафінарень, вимагали поширення джерел робочої сили, шляхом «оренди» кріпаків у сусідніх чи дальших дідичів абож коштом збільшення вільнонайманих робітників. Зріст промисловості, щораз більша нерентабельність кріпацької праці і збільшення вільнонайманого, робітництва підривали основи кріпацької системи і прискорювали розвиток капіталістичних відносин не лише в царині промисловості, але й у цілому господарстві країни й кінець-кінцем привели до скасування кріпацтва в 1861 й перемоги капіталістичної системи. Якщо число вільнонайманих робітників в Україні у 1828 становило приблизно 25%, то в 1861 воно піднеслося до 75%, а скоро після реформи 1861 індустріяльне робітництво стає винятково вільнонайманим і поступово творить окрему суспільну класу.
Підзаголовок:==
Знайдено: + ==18611917==
Підзаголовок:==
Знайдено: + | Роки | 1861 — 70 | 1871 — 80 | 1881 — 90 | 1891 — 1900 | 1900


Назва:Сєдін Митрофан
-Знайдено: + Сєдін Митрофан (18611918), письм. і журналіст. Народився і жив на Кубані. Писав укр. і рос. мовами, видавав у Краснодарі (1915-17) роб. ж. «Прикубанские степи». Гол. твори (п'єси), писані українською мовою: «Що посієш, те й пожнеш» (1899), «Тиховський» (1901), «На Чорноморці» (1910).


Назва:Шарварок
-Знайдено: + Ша́рва́рок (нім. Scharwerk — спільна робота) — додаткова до панщини феодальна повинність по будівництву і ремонту мостів, шляхів, гребель, панських будинків. У Польщі, Литві, Білорусі та на Русі-Україні Ш. почали застосовувати в поміщицьких маєтках в 15 — 1-й пол. 16 ст. На Лівобережжі скасовані гетьманом Б.Хмельницьким під час національно-визвольної війни 1648-1654 рр. На Правобережжі за виданими у 1847—48 царським урядом інвентарними правилами тривалість шарварку становила 3—24 робочих дні на рік з селянського двору. Ліквідовані реформою 1861 р. Після селянської реформи 1861 шарварком називали повинності, які виконували сільські громади для ремонту доріг.


Назва:Магомед VI Вахідеддін
-Знайдено: + Магомед VI Вахідеддін((14.1.1861 – 16.5.1926) - турецький султан (1918-1922).


Зобр:1шт.


Назва:Смига
-Знайдено: + Засноване в 1861 році. Статус смт із 1981 року.


Назва:Корнієвський Олександр Самійлович
-Знайдено: + Олександр Самійлович Корнієвський народився 21 березня 1889 року в селі Данилівні (тепер Менського району Чернігівської області) в селянській родині. Батько Олександра - Самійло з 1861 по 1873 рік відбував військову службу на Північному Кавказі. У тому ж полку служив поручником Л.Толстой, і вони один одного добре знали. У 1896 і 1898 роках Л.Толстой інкогніто, "подорожнім селянином", збирав матеріал для своїх творів про життя малоземельних селян і причини селянських заворушень на Чернігівщині. Письменник двічі гостював у С.Корнієвського, який тоді був у Мені волосним писарем.


Зобр:3шт.


Назва:Основа (журнал)
-Знайдено: + Основа — перший український суспільно-політичний і літературно-мистецький журнал. Щомісяця виходив у 18611862 pоках в Петербурзі.


Назва:Кулішівка
-Знайдено: + Куліш застосовав цей правопис у «Записках о Южной Руси» (т. 1, 1856) та в «Граматці» (1857), а потім використаний у журналі «Основа», який видавали 1861-1862 роках у Петербурзі В.Білозерський, М.Костомаров і П.Куліш.


Назва:Алексенко Михайло Олександрович
-Знайдено: + Миха́йло Олекса́ндрович Але́ксенко (*1861— †1919) — український ботанік, дослідник водоростей та мохів.


Назва:Основні рівняння електродинаміки
Підзаголовок:==
Знайдено: + Максвелл вперше опублікував свої рівняння в 1861 році. В 1864 побачила світ інша його праця, в якій рівнянь було вісім, оскільки вони


Назва:Антропософія
-Знайдено: + -- реакційний --> німецький філософ-містик Рудольф Штайнер (*1861—†1925).


Назва:Атомістика
-Знайдено: + О. М. Бутлеров створив у 1861 теорію хімічної будови молекул, яка пояснила гомологію й ізомерію, лягла в основу сучасної теорії будови хімічних сполук. В 1869 Д. І. Менделєєв відкрив періодичний закон, згідно з яким властивості атомів та форм їх сполук перебувають в залежності від їх атомної ваги. Цим було закладено фундамент сучасної хімії і відкрито шлях розвитку атомної фізики. Значний вклад у розвиток хімічної А. зробили професор Харківського університету М. М. Бекетов та його учні. Бутлеров і Морозов передбачили існування ізотопів.


Назва:Галицький крайовий сейм
-Знайдено: + Га́лицький крайови́й сейм — представницько-законодавчий орган австрійської провінції Королівство Галіції і Лодомерії. Діяв 18611918.


Назва:Краснопера Яків
-Знайдено: + Яків Краснопера (1861-1940) - греко-католицький священик.
-Знайдено: + Народився у 1861 р. протягом 1881-1885 рр. навчався у Львівській духовній семінарії. 7 січня 1886 р. отримав ієрейські свячення. Протягом 1886-1889 рр. о. Я. Краснопера був сотрудником у церкві св. Параскевії П’ятниці у Львові і катехитом школи на Замарстинові. 4 вересня 1889 р. отримав номінацію на пароха с. Боршів поблизу Перемишлян. Перебував у цьому селі до 1897 р., коли був переведений до с. Підгайчики на Золочівщині. У 1907 р. став Глинянським віце-деканом. У 1917 р. був переведений на парохію до с. Почапи на Золочівщині. Помер 19 серпня 1940 р. у цьому селі.


Назва:Біберовичева Іванна
-Знайдено: + Іва́нна Біберовиче́ва (уродж. Коралевич; *1861, Фалиші — р. см. невід.) — артистка українського театру в Галичині.


Назва:Бездненське повстання 1861
-Знайдено: + Бе́здненське повста́ння 1861 - один з найбільших масових виступів російського селянства проти грабіжницької реформи 1861. Центром Бездненського повстання було село Бездна Спаського повіту Казанської губернії (тепер село Антонівка Куйбишевського району Татарії).
-Знайдено: + Очолював повстання селянин Антон Петров. На початку квітня 1861 повстали селяни 90 сіл (понад 10 тисяч чоловік). Вони відмовились виконувати панщину, підписувати уставні грамоти, почали переобирати старост, забирати поміщицький хліб, рубати ліси, готуватися до переділу поміщицьких земель.


Назва:Безуглий Тимофій
-Знайдено: + Створиі жалібний марш на смерть Тараса Шевченка (опубліковано в Петребурзі 1861) — один з преших фортепіанних творів на шевченківську тематику.


Назва:Зелінський Микола Дмитрович
-Знайдено: + Зелінський Микола Дмитрович — (*1861 — †1953) — український вчений, хімік-органік, академік.


Зобр:1шт.


100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед -----

Роки, згадані у Вікіпедії