Задача про гарматні ядра

Зада́ча про гарма́тні я́дра (англ. cannonball problem) — задача про знаходження числа гарматних ядер, які можна вкласти і в один шар у формі квадрата, і у формі піраміди з квадратом в основі, тобто про знаходження квадратних чисел, які також є квадратними пірамідними числами. Знаходження цього числа зводиться до розв'язання діофантового рівняння або . Рівняння має два розв'язки: і , тобто одне гарматне ядро, і і тобто 4900 гарматних ядер.

Єдиний нетривіальний спосіб укладання гарматних ядер у квадрат і піраміду

Історія задачіРедагувати

Питання вкладання гарматних ядер цікавили вже сера Волтера Релі та його сучасника Томаса Герріота[1], однак у наведеній вище формі задачу сформулював в 1875 року Едуар Люка, який припустив, що крім   і   розв'язків немає[2]. Часткові доведення запропонували Море-Блан (1876)[3] та сам Люка (1877)[4]. Перше повне доведення запропонував Вотсон[ru] (1918)[5]; у доведенні використано еліптичні функції[6]. Ще одне доведення, з використанням рівняння Пелля[7], запропонував Люнггрен[en] (1952)[8]. Доведення з використанням лише елементарних функцій запропонували Ма (1985)[9] та Енглін (1990)[10][6].

ДоведенняРедагувати

Доведення ВотсонаРедагувати

Доведення Вотсона[5] ґрунтується на спостереженні, що з трьох чисел  ,   і   одне має ділитися на 3; і або  , або   є парним; і що решта множників мають бути квадратами. Тому можливі шість варіантів:

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  

Однак, оскільки   при діленні на 3 може мати лише остачу 0 або 2, перший варіант призводить до суперечності. Аналогічно можна виключити другий, третій та четвертий варіанти.

П'ятий варіант приводить до розв'язку  . Справді,   можливо тільки при непарному  , і   тобто існують цілі числа   і  , такі що   або  . Однак,   приводить до суперечності  . Отже,  , тобто,   і  . Як показав Жероно[ru],   і   є єдиними розв'язками останньої системи рівнянь[11]. Випадок   неможливий, оскільки  ; випадок   приводить до  . Альтернативне доведення єдиності розв'язку   у цьому випадку, наведене в розділі 6.8.2 книги Коена, використовує те, що розв'язками   є тільки  [12].

Доведення відсутності нетривіальних розв'язків у шостому варіанті потребує застосування еліптичних функцій. Дійсно, шостий варіант можна звести до вигляду  . Замість цих рівнянь Вотсон розглядає загальніший випадок   і показує, що розв'язки цих рівнянь мають задовольняти  , де   — невід'ємне ціле число,   задана  ,  ,  , а  ,  ,   і   — еліптичні функції Якобі. Далі Вотсон доводить, що   чисельно дорівнює одиниці, тільки якщо  , тобто  , і єдиний можливий у цьому випадку розв'язок  .

Доведення МаРедагувати

Доведення єдиності наведених вище розв'язків, запропоноване Ма, ґрунтується на послідовному доведенні таких тверджень[12]:

 • Єдиним парним розв'язком задачі про укладання ядер є  . Дійсно, парність   дозволяє виключити варіанти 1, 4 і 6 з довдення Вотсона, варіанти 2 і 3 призводять до суперечності (див. доведення Вотсона), а   — єдиний розв'язок, можливий для варіанту 5.
 • Нехай  . Тоді для невід'ємних  ,   має вигляд   тільки для  .
 • Єдиним непарним  , що задовольняє задачі про укладання ядер, є  . Справді, міркуючи аналогічно доведенню Вотсона, непарне   має задовольняти варіанту 6, тобто,  . Оскільки для будь-якого  ,   і  , це також справедливо для  . Підставляючи   і   замість   і  , отримаємо  , тобто,  . Оскільки   породжує групу одиниць  , існує   таке, що  , де   визначено вище, а   . Оскільки   додатне,   і, за визначенням  ,  . За попередньою лемою,  , тобто   і  .

Подробиці доведення наведено в розділі 6.8.2 книги Коена[12].

Узагальнення задачіРедагувати

За винятком тривіального випадку  , не існує числа гарматних ядер, які можна було б укласти у вигляді піраміди з квадратом у основі, і яке б при цьому одночасно було кубом, четвертим або п'ятим степенем натурального числа[13]. Більш того, це справедливо для укладання ядер у вигляді правильного тетраедра[13].

Іншим узагальненням задачі є питання про знаходження числа ядер, які можна укласти у формі квадрата та зрізаної піраміди з квадратом у основі. Тобто шукають   послідовних квадратів (не обов'язково починаючи з 1), сума яких є квадратом. Відомо, що множина   таких   нескінченна, має асимптотичну щільність нуль і для  , які є квадратами, існує нескінченно багато розв'язків[7]. Число   елементів множини  , що не перевищують  , оцінюється як  . Перші елементи   множини   та відповідні найменші значення  , такі що   є квадратом, наведено в таблиці[7]:

Для   і   розв'язком є піфагорова трійка  . Для   і   розв'язком є наведений вище розв'язок задачі про укладання гарматних ядер. Послідовність елементів множини   — послідовність A001032 з Онлайн енциклопедії послідовностей цілих чисел, OEIS[14].

Ще одне узагальнення завдання розглянули Канеко і Татібана[15]: замість питання про рівність суми перших квадратних чисел та іншого квадратного числа вони розглянули питання про рівність суми перших багатокутних чисел та іншого багатокутного числа і показали, що для будь-якого   існує нескінченно багато послідовностей перших  -кутних чисел, таких що їх сума дорівнює іншому багатокутному числу, і що для будь-якого   існує нескінченна кількість  -кутних чисел, подаваних у вигляді суми послідовностей перших багатокутних чисел. Більш того, Канеко та Татібана встановили, що для будь-якого натурального   виконуються такі відношення:

 
 
 
 
 

де   —   -кутне число, а   —    -кутне пірамідне число, тобто, сума   перших  -кутних чисел[15].

Зв'язок з іншими галузями математикиРедагувати

Нетривіальний розв'язок   призводить до побудови ґратки Ліча (яка, у свою чергу, пов'язана з різними галузями математики та теоретичної фізики — теорією бозонних струн, монстром). Це робиться за допомогою парної унімодулярної ґратки   у 25+1-вимірному псевдоевклідовому просторі. Розглянемо вектор цієї ґратки  . Оскільки   і   — розв'язок задачі про вкладання гарматних ядер, цей вектор — світлоподібний,  , звідки, зокрема, випливає, що він належить власному ортогональному доповненню  . Згідно з Конвеєм[16][17], вектор   дозволяє побудувати ґратку Ліча

 • як фактор-множину  , яка коректно визначена завдяки світлоподібності  ;
 • як множину всіх векторів   таких, що  . Такі вектори утворюють множину так званих фундаментальних коренів ґратки  . У всіх випадках, коли можна таким способом побудувати множину фундаментальних коренів парної унімодулярної ґратки у псевдоевклідовому просторі  , завжди можна використати цілочисловий вектор із просторовими компонентами, що йдуть підряд від нуля; а щоб ця множина утворювала ґратку, цей вектор має бути світлоподібним. І, оскільки   — єдиний нетривіальний розв'язок задачі про вкладання гарматних ядер, то 24-вимірна ґратка Ліча — єдина ґратка, яку можна в такий спосіб отримати з  .

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. David Darling. Cannonball Problem. The Internet Encyclopedia of Science. Архів оригіналу за 23 грудня 2017. Процитовано 6 липня 2017. 
 2. Édouard Lucas. Question 1180. : [арх. 1 вересня 2017]. — Nouv. Ann. Math. — 1875. — Вип. 14. — С. 336.
 3. Claude Séraphin Moret-Blanc. Question 1180. : [арх. 2 вересня 2017]. — Nouv. Ann. Math. — 1876. — Вип. 15. — С. 46—48.
 4. Édouard Lucas. Question 1180. : [арх. 1 вересня 2017]. — Nouv. Ann. Math. — 1877. — Вип. 15. — С. 429—432.
 5. а б G. N. Watson. The Problem of the Square Pyramid.. — Messenger Math. — 1918. — Вип. 48. — С. 1—22.
 6. а б Eric W. Weisstein. Cannonball Problem. MathWorld--A Wolfram Web Resource (англ.). Архів оригіналу за 18 липня 2017. Процитовано 6 липня 2017. 
 7. а б в Richard K. Guy. Unsolved Problems in Number Theory / K. A. Bencsath, P. R. Halmos. — 3rd. — Springer. — P. 223—224. — (Problem Books in Mathematics) — ISBN 978-1-4419-1928-1.
 8. W. Ljunggren. New solution of a problem proposed by E. Lucas. — Norsk Mat. Tid.. — 1952. — Вип. 34. — С. 65—72.
 9. D. G. Ma. An Elementary Proof of the Solutions to the Diophantine Equation  .. — Sichuan Daxue Xuebao. — 1985. — Вип. 4. — С. 107—116.
 10. W. S. Anglin. The Square Pyramid Puzzle.. — Amer. Math. Monthly. — 1990. — Вип. 97. — С. 120—124.
 11. C.-C. Gerono. Démonstration d'une formule dont on peut déduire, comme cas particulier, le binôme de Newton. — Nouvelles annales de mathématiques: journal des candidats aux écoles polytechnique et normale. — 1857. — С. 237—240.
 12. а б в Henri Cohen. Number Theory. — 2007 : Springer. — Т. Volume I: Tools and Diophantine Equations. — P. 424—427. — ISBN 978-0-387-49922-2.
 13. а б Elena Deza, Michel Marie Deza. Figurate Numbers. — Singapore : World Scientific, 2012. — P. 98. — ISBN 981-4355-48-8.
 14. N. J. A. Sloane. A001032 Numbers n such that sum of squares of n consecutive integers ≥ 1 is a square.. The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (англ.). Архів оригіналу за 30 липня 2017. Процитовано 10 липня 2017. 
 15. а б Masanobu Kaneko and Katsuichi Tachibana. When is a polygonal pyramid number again polygonal? : [арх. 1 вересня 2017] : [англ.]. — Rocky Mountain Journal of Mathematics. — 2002. — № 1. — С. 149—165.
 16. J. H. Conway. The automorphism group of the 26-dimensional even unimodular Lorentzian lattice. — Journal of Algebra. — 1983. — Vol. 80. — P. 159—163.
 17. J. H. Conway, N. J. A. Sloane. 26. Lorentzian Forms for the Leech Lattice. 27. The Automorphism Group of the 26-Dimensional Lorentzian Lattice // Sphere Packings, Lattices and Groups. — 3rd ed.. — Springer-Verlag New York, 1999. — ISBN 978-1-4757-6568-7, 978-0-387-98585-5.