Арифметична (аритметична[1]) функціяфункція, визначена на множині натуральних чисел , що набуває значень у множині комплексних чисел .

Визначення

ред.

Як випливає з визначення, арифметичною функцією називається будь-яка функція

 

Назва арифметична функція пов'язана з тим, що в теорії чисел відомо багато функцій   натурального аргументу  , які виражають ті або інші арифметичні властивості  . Тому, неформально кажучи, під арифметичною функцією розуміють функцію  , яка «виражає деяку арифметичну властивість» натурального числа   (див. приклади арифметичних функцій нижче).

Багато арифметичних функцій, що розглядаються в теорії чисел, насправді приймають цілочислові значення.

Операції і зв'язані поняття

ред.
  • Сумою арифметичної функції   називають функцію  , визначену як
 

Ця операція є «дискретним аналогом» невизначеного інтеграла; при цьому, хоча початкова функція і була визначена тільки на  , її суму виявляється зручним вважати визначеною на всій додатній півосі (при цьому вона, природно, кусково-стала).

  • Згорткою Діріхле двох арифметичних функцій f і g називається арифметична функція h, визначена за правилом
 
 

При цьому згортці Діріхле двох арифметичних функцій відповідає добуток їх генератрис.

 

є диференціюванням алгебри арифметичних функцій: відносно згортки воно задовольняє правилу Лейбніца

 

Перехід до генератриси, перетворює цю операцію на звичайне диференціювання.

Відомі арифметичні функції

ред.

Кількість дільників

ред.

Арифметична функція   визначається як число додатнних дільників натурального числа  :

 

Якщо   і   взаємно прості, то кожен дільник добутку   може бути єдиним чином поданий у вигляді добутку дільників   і  , і навпаки, кожне такий добуток є дільником  . Звідси випливає, що функція   мультиплікативна:

 

Якщо  розклад на прості множники натурального числа  , то зважаючи на мультиплікативність

 

Але додатними дільниками числа   є   чисел  .

Відповідно

 

Сума дільників

ред.

Функція   визначається як сума дільників натурального числа  :

 

Узагальнюючи функції   і   для довільного, взагалі кажучи комплексного   можна визначити   — суму  -их степенів додатних дільників натурального числа  :

 

Використовуючи нотацію Айверсона можна записати

 

Функція   мультиплікативна:

 

Якщо   — розклад на прості дільники натурального числа  , то

 

Функція Ейлера

ред.
Докладніше: Функція Ейлера

Функція Ейлера  , визначається як кількість додатних цілих чисел, що не є більшими за  , і є взаємно простими з  .

Користуючись нотацією Айверсона можна записати:

 

Функція Ейлера мультиплікативна:

 

У явному вигляді значення функції Ейлера виражається формулою:

 

де   — різні прості дільники  .

Функція Мебіуса

ред.
Докладніше: Функція Мебіуса

Функцію Мебіуса   можна визначити як арифметичну функцію, що задовольняє наступній властивості:

 

Тобто сума значень функції Мебіуса по всіх дільниках цілого додатного числа   рівна нулю, якщо  , і рівна  , якщо  .

Можна показати, що цьому рівнянню задовольняє лише одна функція, і її можна явно задати наступною формулою:

 

Тут   — різні прості числа   — просте число. Інакше кажучи, функція Мебіуса   рівна  , якщо   не вільно від квадратів (тобто ділиться на квадрат простого числа), і рівна   інакше (плюс або мінус вибирається залежно від парності числа простих дільників  ).

Функція Мебіуса є мультиплікативною функцією.

Див. також

ред.

Література

ред.
  • Чандрасекхаран К. Арифметические функции, пер. с англ., — М.: «Мир», 1975;
  • Чандрасекхаран К. Введение в аналитическую теорию чисел. — Москва : Мир, 1974. — 187 с.(рос.)
  1. Український правопис 2019, § 123. Буквосполучення th у словах грецького походження (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 17 вересня 2019. Процитовано 7 лютого 2021.