Взаємно прості числанатуральні або цілі числа, які не мають спільних дільників більших за 1, або, інакше кажучи, якщо їх найбільший спільний дільник дорівнює 1. Таким чином, 2 і 3 — взаємно прості, а 2 і 4 — ні (діляться на 2). Будь-яке натуральне число взаємно просте з 1.Натуральні числа називають взаємно простими, якщо їх найбільший спільний дільник дорівнює 1. Якщо просте, а — довільне ціле число, то вони взаємно прості і тільки тоді, коли не ділиться на

Взаємна простота великих чисел може бути перевірена і доведена чи спростована за допомогою алгоритму Евкліда.

Якщо числа та взаємно прості, то класи та перетинаються по класу Перетин класів та є класом , де число - найменше спільне кратне та . Класи є монотонними по відношенню до ділення

Приклади

ред.
  • Числа 9 та 24 не є взаємно простими, оскільки обидва числа діляться на 3.
  • Для перевірки взаємної простоти 7 і 91 зазначимо, що 7 — просте число. Оскільки 91 ділиться на 7, 91/7=13, ці числа не є взаємно простими.
  • Числа 10 та 9 — взаємно прості, тому що будь-який їх спільний дільник мусить також ділити їх різницю 10-9=1.
  • Також взаємно простими є 65 та 48, в чому можна пересвідчитися за допомогою алгоритму Евкліда:
  тому найбільший спільний дільник 65 та 48 дорівнює 1.

Див. також

ред.