Факультет інформатики та обчислювальної техніки НТУУ «КПІ»

Факультет інформатики і обчислювальної техніки
Герб ФІОТ.gif

Лого факультету

Скорочена назва
ФІОТ КПІ ім. Ігоря Сікорського
Основні дані
Засновано 1962
Заклад Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Декан д.т.н., проф. Теленик С.Ф.
Кількість кафедр 4
Сфера діяльності Діяльність пов'язана з інформаційними технологіями
Контакти
Адреса 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 18
Веб-сторінка fiot.kpi.ua
E-mail fiot@kpi.ua

Факультет інформатики й обчислювальної техніки — один з структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Загальні відомостіРедагувати

Факультет готує кваліфікованих фахівців з розробки та експлуатації програмних продуктів i технічних засобів комп'ютерних i комп'ютеризованих систем, впровадження сучасних інформаційних технологій загального та цільового призначення для різноманітних галузей науки та промисловості. Вони здатні створювати та експлуатувати комп'ютерні й комп'ютеризовані системи обробки інформації та управління організаційних, технічних і організаційно-технічних об'єктів.

Випускники працюють керівниками та розробниками програмно-апаратних комплексів, менеджерами проектів, адміністраторами інформаційних, комп'ютерних та комп'ютеризованих систем i мереж у державних та приватних наукових, виробничих, банківських установах і фірмах в Україні та за кордоном.

СтруктураРедагувати

 
Символіка

Факультет складається з наступних структурних підрозділів:

Посада П. І. Б.
Декан Теленик Сергій Федорович
Секретар Кириляк Любов Володимирівна
Перший заступник декана, заступник з учбово-методичної роботи Писаренко Андрій Володимирович
Заступник декана з навчально-виховної роботи Лісовиченко Олег Іванович
Заступник декана з навчально-організаційної роботи Сперкач Майя Олегівна
Заступник декана  з соціальної роботи Клименко Ірина Анатоліївна
Заступник декана по роботі з іноземними студентами Виноградов Юрій Миколайович
Заступник декана з поселення в гуртожитки Моргаль Олег Михайлович
 
Структурна схема станом на 2013 рік[1]

НавчанняРедагувати

 
Навчальний корпус № 18

Навчання на факультеті здійснюється в навчальному корпусі № 18, де розташовані всі кафедри підрозділу.

Підготовка бакалаврівРедагувати

Факультет здійснює підготовку фахівців за наступними напрямами:[2]

Форми навчання — денна та заочна. Тривалість навчання — 4 роки.

Напрям «Комп'ютерні науки»Редагувати

Підготовка здійснюється на кафедрі АСОІУ за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології»[3]. Навчальні групи називаються ІС-номер.

Зміст діяльності фахівців полягає у розробці комп'ютеризованих інформаційних систем і технологій для різноманітних галузей науки, промисловості та бізнесу, включаючи: проведення системного аналізу предметних областей і їх формалізацію; створення математичних моделей об'єктів та процесів автоматизації; проектування та розробку прикладного програмного забезпечення і баз даних та баз знань; розробку систем штучного інтелекту. Студенти вивчають прийоми роботи з інформаційними системами, їх устрій та особливості програмування.

Напрям «Комп'ютерна інженерія»Редагувати

Навчання здійснюється на кафедрі ОТ за спеціальностями «Комп'ютерні системи та мережі» та «Технології програмування для комп'ютерних систем та мереж» [4]. Навчальні групи іменуються ІО-номер та ІВ-номер.

Діяльність фахівців полягає у розробці і застосуванні апаратно-програмних засобів сучасних і перспективних інформаційних технологій, комп'ютерних систем та мереж загального і спеціального призначення, їх системного програмного забезпечення, організації баз даних, технічних засобів захисту інформації, автоматизації проектування комп'ютерних систем та мереж, систем прийняття рішень, систем діагностики та тестування.

Напрям «Програмна інженерія»Редагувати

Підготовка здійснюється за спеціальностями «Програмне забезпечення систем»[5] на всіх кафедрах факультету. Навчальні групи — ІП-номер (кафедри АСОІУ та ОТ) та ІТ-номер (кафедри АУТС та ТК).

Випускники розробляють та супроводжують: прикладне програмне забезпечення комп'ютерних систем та мереж, корпоративних систем та мереж, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих систем управління, інтелектуальних систем; програмних продуктів для бізнесу; Web-порталів; мультимедійного програмного забезпечення; баз даних та знань; програмних систем діагностики та сертифікації; програмних засобів захисту інформації у комп'ютерних системах та мережах.

Напрям «Системна інженерія»Редагувати

Навчання здійснюється на кафедрі АУТС за спеціальністю «Комп'ютеризовані системи управління та автоматика»[6] в групах, що називаються ІА-номер. За цим же напрямом кафедра ТК готує фахівців за спеціальністю «Комп'ютеризовані та робототехнічні системи»[7] в групах — ІК-номер.

Спеціалісти розробляють та супроводжують комп'ютеризовані та робототехнічні системи, системи автоматики, призначені для управління технологічними процесами, технічними об'єктами та бізнес-системами, побудованими на базі інформаційно-комунікаційних мереж, комп'ютерних систем та мікроконтролерів з використанням системної методології та фундаментальних знань сучасних інформаційних технологій, комп'ютерну техніку, засоби захисту інформації та баз даних і знань, новітніх технологій програмування та штучного інтелекту.

Підготовка магістрів і спеціалістівРедагувати

Після отримання диплому, бакалаврам, за їх бажанням, надається можливість на конкурсній основі продовжити навчання і через 1,5 роки захистити диплом інженера за вибраною спеціальністю:

 • 7.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології, випускаюча кафедра — АСОІУ;
 • 7.05010201 Комп'ютерні системи та мережі, випускаюча кафедра — ОТ;
 • 7.05020101 Комп'ютеризовані системи управління та автоматика, випускаюча кафедра — АУТС;
 • 7.05020102 Комп'ютеризовані та робототехнічні системи, випускаюча кафедра — ТК.

Бакалаври, які виявили бажання і здібності до наукової діяльності, можуть на конкурсній основі продовжити навчання і через 2 роки підготовки отримати кваліфікацію магістра:

 • 8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології, випускаюча кафедра — АСОІУ;
 • 8.05010201 Комп'ютерні системи та мережі, випускаюча кафедра — ОТ;
 • 8.05020101 Комп'ютеризовані системи управління та автоматика, випускаюча кафедра — АУТС;
 • 8.05020102 Комп'ютеризовані та робототехнічні системи, випускаюча кафедра — ТК.

Подальша наукова діяльність випускників здійснюється через аспірантуру та докторантуру на базі наукових досліджень окремих підрозділів.

Довузівська підготовка та подвійний дипломРедагувати

На факультеті працює філія університетського підготовчого відділення, де за договором щорічно навчаються абітурієнти з різних шкіл і навчальних закладів м. Києва та області.

Студенти денної форми навчання, за своїм бажанням, після четвертого курсу (паралельно з основною спеціальністю), можуть отримати за 2 роки (вечірня або заочна форми навчання) другу освіту (економічну або фінансову — на факультеті менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ»). Друга освіта дозволить більш глибоко, на сучасному рівні, вивчити об'єкти інформатизації, з якими випускники зустрінуться в своїй виробничій діяльності. Це, в свою чергу, якісно підвищує їх конкурентну спроможність.

Студенти також можуть отримати другу освіту перекладача з англійської, німецької та з інших мов — на факультеті лінгвістики НТУУ «КПІ». Студенти-хлопці, з третього курсу, за своїм бажанням можуть навчатися в Військовому інституті НТУУ «КПІ», де одержать військову інженерну спеціальність з присвоюванням звання офіцера запасу.

Також існує можливість одночасного навчання в університеті міста Мерзебург (Німеччина) з отриманням дипломів бакалавра та магістра, і навчання в університеті міста Ле Ман (Франція) за спеціальностями «Людина і комп'ютер» або «Архітектура комп'ютерних систем реального часу» для отримання ступеню магістра[8].

ІсторіяРедагувати

Факультет має доволі довгу історію, що розпочалася в 1962 році. Незважаючи на цей факт, деякі кафедри давніші, проте всі вони походять від електротехнічного факультету (ЕТФ), який було створено у 1918 році.

Розвиток кафедри АУТСРедагувати

У 1945 році на ЕТФ було створено кафедру реле і автоматики, що здійснила перший випуск у 1949 році (група ЕПБ-1) та яка згодом отримала назву «Автоматики і телемеханіки» (АТ). ЇЇ засновником та завідувачем до 1966 року був професор Гребень Йосиф Ілліч (1897—1973), що закінчив НТУУ «КПІ» у 1925 році. У 1984 році назва підрозділу набула сучасного вигляду — «Автоматика і управління в технічних системах». 5 грудня 1995 року на базі науково-дослідної частини кафедри був створений Науково-дослідний інститут інформаційних процесів при НТУУ «КПІ». За більш ніж 60 років свого існування, підрозділ підготував близько 5400 спеціалістів та став родоначальником для кафедр ОТ та ТК[9].

Розвиток кафедри ОТРедагувати

Перша в Україні кафедра обчислювальної техніки була організована 16 березня 1960 року, а вже через рік було здійснено перший випуск — групи ОМ-1 та ОМ-2, загалом 60 інженерів-електриків і інженерів-математиків (їх підготовка розпочалась ще 1956 року). Першим завідувачем новоствореного підрозділу став його засновник Самофалов Костянтин Григорович[10]. Згодом набір студентів був збільшений на 3 групи і була почата підготовка інженерів за спеціальністю «Прикладна математика». Проте вже в 1973 році було виділено кафедру прикладної математики, завідувачем якої був призначений професор Вавілов Євгеній Миколайович. Згодом вона стала основою для створення факультету прикладної математики. На базі кафедри ОТ в 1976 році було утворено загальноінститутська кафедра обчислювальної техніки в інженерних і економічних розрахунках (ОТІЕР). Нарешті, в 1990 році з її складу виділилася нова — спеціалізованих комп'ютерних систем, завідувачем якої став професор Тарасенко Володимир Петрович. Тоді ж вона й увійшла в склад факультету прикладної математики[11].

Розвиток кафедри ТКРедагувати

У 1969 році з кафедри АТ виділено кафедру технічної кібернетики. Її очолив доктор технічних наук, професор Костюк Всеволод Іванович[12]. З першого року свого існування, підрозділ почав підготовку інженерів-системотехніків за спеціальністю «Автоматизовані системи управління». Перший, прискорений, випуск 23 інженерів відбувся у 1973 році. А вже в 1981 році кафедра здійснила перший набір на спеціальність «Робототехнічні системи». Також підрозділ в 1978 році дав початок кафедрі АСОІУ[13].

Розвиток кафедри АСОІУРедагувати

Для підготовки інженерів-системотехніків за спеціальністю «Автоматизовані системи обробки інформації і управління» у 1978 році було утворено кафедру автоматизованих систем управління виробництвом (АСУВ), завідувачем якої з 1980 року став Павлов Олександр Анатолійович. 19 вересня 1992 року АСУВ отримала сучасну назву «Автоматизовані системи обробки інформації і управління» (АСОІУ). За період існування підрозділу було підготовлено близько 2600 спеціалістів, наприклад ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Згуровського Михайла Захаровича[14].

Оформлення факультетуРедагувати

У 1962 році ЕТФ було розділено на два — автоматики та електроприладобудування (ФАЕПБ) та електроенергетичний (ЕЕФ). До складу ФАЕПБ ввійшли кафедри АТ, ОТ та інформаційно-вимірювальної техніки (ІВТ). Згодом ФАЕПБ було теж розділено на два — систем управління (ФСУ) з кафедрою ТК та електроприладобудування і обчислювальної техніки (ФЕПБІОТ) з кафедрами АТ, ОТ та ІВТ.

Згідно з наказом Мінвузу УРСР за № 278 від 29.10.85 року «Про зміни в структурі вищих навчальних закладів Мінвузу УРСР в 1985 році» було створено факультет з нинішньою назвою «Інформатики та обчислювальної техніки» (ФІОТ), до якого увійшли 4 вищеназвані кафедри. Деканом новоствореного підрозділу понад 10 років була академік Академії інженерних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор технічних наук Краснопрошіна Аїда Андріївна.

Науково-дослідна роботаРедагувати

Лабораторії та міжнародні утворенняРедагувати

Підрозділ має в своєму складі як навчальні лабораторії, так і науково-дослідні інститути; співпрацює з провідними компаніями в галузі інформаційних технологій. За їх сприяння на факультеті було організовано наступні дослідницькі академії та наукові центри:

Назва Веб-сайт Партнерська кафедра Сфера діяльності
Лабораторія імені професора Ю. С. Канєвського[15] http://kanyevsky.kpi.ua/ ОТ Дослідженнями в галузі VHDL та ПЛІС
Науково-дослідний інститут системних технологій[16] http://tc.kpi.ua/uk/ndi-st ТК Створення технологій для автоматизованих систем обробки інформації
Науково-дослідний інститут інформаційних процесів http://kpi.ua/ri_infoprocesses АСОІУ Розробка інтелектуальних систем управління
Регіональна мережева академія CISCO НТУУ «КПІ» http://cisco-academy.com.ua/ АУТС Підготовка професіоналів для обслуговування мережевого обладнання
Linux Professional Institute http://lpi.kpi.ua/ ОТ Підготовка професіоналів для адміністрування Linux
Лабораторія EPAM Systems http://kpi.ua/11-06-16 АУТС Підготовка розробників програмного забезпечення
Інформаційний центр Hewlet Packard http://kpi.ua/10-04-27 ОТ Проектування обчислювальної техніки
Корейський ІТ-центр KOIKA[17] http://kpi.ua/uakritc АСОІУ Підготовка професіоналів з Grid-Computing та SoC
Навчально-науковий центр технологій управління системами та мережами передачі даних https://web.archive.org/web/20121224102104/http://www.netcracker.com/ukr/vacancies/center/center_kiev/ Підготовка спеціалістів з розробки та впровадження систем OSS/BSS

Наукові праці викладачівРедагувати

Доробок співробітників підрозділу налічує сотні наукових праць. Публікуються ці статті викладачів та студентів у наступних виданнях:

Назва Веб-сайт Проблематика
«Вісник НТУУ „КПІ“. Інформатика, управління та обчислювальна техніка» http://it-visnyk.kpi.ua/ Висвітлення результатів досліджень із створення компонентів обчислювальних й інформаційних систем і комплексів, пристроїв автоматики та передавання даних, систем автоматизації програмування, контролю й діагностики, штучного інтелекту.
«Адаптивні системи автоматичного управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник» http://asac.kpi.ua/ Моделювання та проектування комп'ютеризованих та робототехнічних систем, аналіз і синтез розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем, оптимізація складних технічних процесів, оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління, інтелектуальні технології обробки інформації, корпоративні інформаційні технології, інформаційна безпека і захист інформації.

Наукові конференції і олімпіадиРедагувати

На базі факультету проводиться міжнародна студентська олімпіада з програмування імені С. О. Лебедєва та В. М. Глушкова «KPI-Open»[18]. Основна мета її проведення — привернути увагу суспільства до інтелектуальних змагань серед студентів, популяризувати інтелектуальний розвиток та роботу в складі команди, сприяти підвищенню професійного рівня молодих спеціалістів, розвитку міжуніверситетських зв'язків і налагодженню особистих контактів між студентами різних міст і країн. Водночас, компанії, які приєднуються до проведення олімпіади, отримують чудову нагоду знайти нових співробітників серед найкращих її учасників. Хорошою традицією стала практика проведення разом з олімпіадою презентацій, семінарів та лекцій, у ході яких спеціалісти IT-компаній діляться власним практичним досвідом та знаннями і знайомлять молодих програмістів із завданнями, які стоять перед індустрією на даному етапі її розвитку. Окрім цього, компанії-партнери олімпіади проводять конкурси проектів[19].

Викладачі та студенти факультету також виступали доповідачами на науково-технічній конференції «Високопродуктивні обчислення» (HPC-UA 2012)[20].

СтудентствоРедагувати

 
Символіка фестивалю «Червоний Кіт»

На факультеті працюють Студентська рада та профбюро, які є типовими прикладами студентського самоврядування: формою самоорганізації студентів, що окрім надання можливості займатись самореалізацією, представляють та відстоюють їх права. До складу студентського активу входять близько 30 осіб, що працюють за основними напрямами:

 • організація наукової діяльності;
 • організація розважальних тематичних заходів;
 • допомога студентам у нагальних питаннях.

До цих заходів можна віднести:

 • щорічний День факультету, який традиційно святкується в грудні;
 • святкування 50-річчя факультету[21];
 • щорічний День Знайомств «Планета ФІОТ» для першокурсників;
 • щорічна IT-Спартакіада[22];
 • щорічний фестиваль хендмейду «Червоний Кіт»[23];
 • спортивні, наприклад чемпіонат зі спортивного покеру, боулінгу, футболу та його різновиду — міні-футболу;
 • культурні, наприклад Містер та Міс Факультету, «Halloween в стилі ФІОТ», чемпіонати з клубної мафії та гри Що? Де? Коли?;
 • екскурсії та інші, з якими можна ознайомитися на сайті студентського самоврядування[24].

Галерея символікиРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Структура факультету інформатики та обчислювальної техніки
 2. Закріплення спеціальностей і спеціалізацій за кафедрами ФІОТ НТУУ КПІ
 3. Інформаційні управляючі системи та технології
 4. Комп'ютерні системи та мережі
 5. Програмне забезпечення систем
 6. Комп'ютеризовані системи управління та автоматика
 7. Комп'ютеризовані та робототехнічні системи
 8. Подвійний диплом
 9. Історія кафедри АУТС. 
 10. Самофалов Костянтин Григорович
 11. Історія кафедри ОТ. Архів оригіналу за 25 червень 2013. Процитовано 23 червень 2013. 
 12. Костюк Всеволод Іванович
 13. Історія кафедри ТК
 14. Історія кафедри АСОІУ. Архів оригіналу за 31 серпень 2012. Процитовано 23 червень 2013. 
 15. Лабораторія імені професора Ю. С. Канєвського
 16. Науково-дослідний інститут системних технологій
 17. Корейський ІТ-центр KOIKA
 18. Офіційний сайт KPI-Open. Архів оригіналу за 26 липень 2011. Процитовано 27 червень 2013. 
 19. «KPI-Open»
 20. «Високопродуктивні обчислення»
 21. 50-річчя факультету
 22. Сайт IT-Спартакіади. Архів оригіналу за 25 червень 2013. Процитовано 27 червень 2013. 
 23. Сайт фестивалю хендмейду «Червоний Кіт»
 24. Сайт тудентського самоврядування

ПосиланняРедагувати