Захист інформації

сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації; комплекс заходів по забезпеченню ін

За́хист інформа́ції (англ. Data protection) — сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

Інформаційна безпека
Критерії оцінки інформаційної безпеки

Цілісність · Доступність · Конфіденційність · Спостережність· Невідмовність

Нормативні документи

COBIT · ITIL · ISO/IEC 17799:2005 · ISO/IEC 27001:2013 ·

Забезпечення

Політика · СУІБ · КСЗІ · СЗІ

Захист інформації

Технічний захист інформації · Інженерний захист інформації · Криптографічний захист інформації · Організаційний захист інформації

Термін вживається в Україні для опису комплексу заходів з забезпечення інформаційної безпеки.

30 листопадаМіжнародний день захисту інформації.

Суттєві позиції з безпеки властивості інформації

ред.
Див. також: Common Criteria

Захист інформації ведеться для підтримки таких властивостей інформації як:

Цілісність
 — неможливість модифікації інформації неавторизованим користувачем.
Конфіденційність
 — інформація не може бути отримана неавторизованим користувачем.
Доступність
 — полягає в тому, що авторизований користувач може використовувати інформацію відповідно до правил, встановлених політикою безпеки не очікуючи довше заданого (прийнятного) інтервалу часу.

Загрози інформації

ред.

Відповідно до властивостей І., виділяють такі загрози її безпеці:

 • загрози цілісності:
  • знищення;
  • модифікація;
 • загрози доступності:
  • блокування;
  • знищення;
 • загрози конфіденційності:
  • несанкціонований доступ (НСД);
  • витік;
  • розголошення.

Аспекти захисту інформації

ред.

Види захисту інформації

ред.

Кожен вид ЗІ забезпечує окремі аспекти ІБ:

 • Технічний — забезпечує обмеження доступу до носія інформації апаратно-технічними засобами (антивіруси, фаєрволи, маршрутизатори, токіни, смарткарти тощо):
  • попередження витоку по технічним каналам;
  • запобігання блокуванню ;
 • Інженерний — запобігає руйнуванню носія інформації внаслідок навмисних дій або природного впливу інженерно-технічними засобами (сюди відносять обмежувальні конструкції, охоронно-пожежна сигналізація).
 • Криптографічний — попереджує доступ за допомогою математичних перетворень інформації (ІП):
  • попередження несанкціонованої модифікації ;
  • попередження НС розголошення.
 • Організаційний — попередження доступу на об'єкт інформаційної діяльності сторонніх осіб за допомогою організаційних заходів (правила розмежування доступу).

Див. також

ред.

Джерела

ред.

Посилання

ред.