Павлов Олександр Анатолійович

Павлов Олександр Анатолійович — заслужений діяч науки та техніки України, академік академії наук вищої школи України, доктор технічних наук, професор, декан Факультету інформатики та обчислювальної техніки(1995-2018), завідувач кафедрою автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», лауреат премії ім. В. М. Глушкова НАН України в галузі інформатики, директор Науково-дослідного інституту інформаційних процесів, голова комісії з комп'ютерних наук науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України, голова експертної ради державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України.

Павлов Олександр Анатолійович
Павлов Олександр Анатолійович.jpg
Народився 8 жовтня 1944(1944-10-08) (75 років)
Росія Росія, Алтайський край, м. Рубцовськ
Громадянство Україна Україна
Місце проживання Україна Україна, Київ
Діяльність Доктор технічних наук
Професор
Заслужений діяч науки і техніки України
Alma mater «Київський політехнічний інститут»
Нагороди Наукова премія ім. В. М. Глушкова НАН України, 2001 рік; Державна премія України в галузі науки і техніки, 2009 рік

ЖиттєписРедагувати

ОсвітаРедагувати

 • У 1967 році закінчив Київський політехнічний інститут.
 • У 1970 році захистив кандидатську, а 1977 року — докторську дисертації за спеціальністю 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології».

Кар'єраРедагувати

 • З 1974 року — доцент кафедри технічної кібернетики, з 1979 — професор кафедри автоматизованих систем управління, (з 1994 р. — автоматизованих систем обробки інформації та управління), з 1981 р. — завідуючий цієї кафедри, з 1995 по 2018 р. — декан факультету інформатики та обчислювальної техніки.
 • З 1997 р. О.А. Павлов є головою комісії з комп’ютерних наук Науково-методичної ради Міністерства освіти та науки України, а з 2006 – головою комісії з галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка» та підкомісії з комп’ютерних наук. О.А. Павлов як провідний фахівець з напряму «Комп’ютерні науки» визначає напрямки освітньої діяльності вищих навчальних закладів України, він є співавтором галузевих стандартів освіти з комп’ютерних наук. Як відомий вчений О.А. Павлов є заступником голови Спеціалізованої ради з присудження наукових ступенів кандидата та доктора технічних наук. Член редколегій періодичних науково-технічних видань у Києві, Харкові, Одесі, Львові тощо.

Наукова діяльністьРедагувати

 • Галузь наукових інтересів — теорія стійкості нелінійних динамічних детермінованих та стохастичних систем управління; математичні методи дослідження операцій (отримані нові наукові результати в галузі лінійного програмування, лінійного цілочисельного програмування); важковирішувані комбінаторні задачі (створено новий науковий напрям для ефективного точного вирішення широкого класу відомих важковирішувані комбінаторних задач оптимізації та розпізнавання); методологія проектування інтегрованих АСУ, моделі та методи планування та управління дрібносерійним виробництвом в умовах ринку; досліджена і обґрунтована можливість застосування розроблених моделей та алгоритмів при плануванні в складних організаційних системах в інших прикладних областях, зокрема: планування виробництва «на замовлення», планування функціонування робочого цеху, узгоджене планування виробництва по виготовленню партій, планування та управління складними проектами.
 • Підготував 33 кандидата і 7 докторів технічних наук

Нагороди та відзнакиРедагувати

 • Робота являє собою цикл досліджень, виконаний авторським колективом протягом 1985-2008 років з метою розробки і використання нових математичних моделей, методів та високоінтелектуальних інформаційних технологій під час розв’язування задач обчислювальної, прикладної та дискретної математики. Одержані фундаментальні наукові результати з теорії оптимізації, керування, цифрової обробки сигналів та інформаційної безпеки використовуються на кафедрі дисципліни «Теорія ймовірності та математична статистика», «Математичні методи в економіці».

ПраціРедагувати

Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 10 монографій та 2 навчальних посібників.

Основні із них: «Алгоритмическое обеспечение сложных систем управления» (1989); «Линейные модели в нелинейных системах управления» (1982); «Конструктивные полиномиальные алгоритмы решения индивидуальных задач из класса NP» (1993, у співавторстві), «Информационные технологии и автоматизация в управлении» (2002, у співавторстві), «ПДС-алгоритми для важкорозв'язуваних комбінаторних задач. Теорія та методологія розробки» (1998, у співавторстві), «Принятие решений в сетевых системах с ограниченными ресурсами» (2010, у співавторстві).

Вибрана бібліографіяРедагувати

Система моделирования оптимизационных методов нахождения весов объектов в задаче многокритериального выбора по матрицам парных сравнений / А. А. Павлов, А. С. Штанькевич, А. А. Иванова, М. И. Логинов, В. И. Кут // Адаптивнi системи автоматичного управлiння : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2008. – № 12(32) . – С. 104–111. – Бібліогр.: 6 назв.

Формальн описание трехуровневой модели оперативного планирования систем с сетевым представлением технологических процессов. Постановка новых задач исследования / А. А. Павлов., Е. Б. Мисюра, О. В. Щербатенко, В. В. Михайлов, О. В. Мельников // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 55. – С. 5–10. – Бібліогр.: 3 назви.

Четырехуровневая модель планирования, принятия решений и оперативного управления в сетевых системах с ограниченными ресурсами / А.  А. Павлов, Е. Б. Мисюра, Т. Н. Лисецкий, М. О. Сперкач, Е. А. Халус // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 58. – С. 11–23. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Павлов А. А. оптимальности допустимых решений труднорешаемых задач комбинаторной оптимизации[недоступне посилання з липень 2019] / А. А. Павлов // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 59. – С. 4–11. – Бібліогр.: 7 назв.
 • Павлов А. А. Составление расписания выполнения независимых заданий идентичными параллельными приборами, моменты запуска которых меньше общего директивного срока / А. А. Павлов, Е. Б. Мисюра, Т. Н. Лисецкий // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 58. – С. 24–28. – Бібліогр.: 3 назви.
 • Павлов А. А. Задача составления допустимого расписания с максимально поздним моментом запуска выполнения идентичными параллельными приборами работ с общим директивным сроком / А. А. Павлов, О. Г. Жданова, М. О. Сперкач // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 61. – С. 93–102. – Бібліогр.: 3 назви.
 • Згуровский М. З. Минимизация лексикографического критерия для допустимого расписания на параллельных приборах с произвольными директивными сроками / М. З. Згуровский, А. А. Павлов, Е. Б. Мисюра // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 61. – С. 4–17. – Бібліогр.: 4 назви.
 • Павлов А. А. Составление допустимого расписания выполнения работ на одном приборе оптимального по критерию минимизации суммарного опережения работ / А. А. Павлов, Е. А.  Халус // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 61. – С. 27–34. – Бібліогр.: 4 назви.
 • Методология построения четырехуровневой модели планирования, принятия решений и оперативного планирования в сетевых системах с ограниченными ресурсами / М. З. Згуровский, А. А. Павлов, Е. Б. Мисюра, О. В. Мельников, Т. Н. Лисецкий // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 61. – С. 60–84. – Бібліогр.: 4 назви.
 • Павлов А. А. решения задач составления расписаний по критерию опережения/запаздывания на одном приборе[недоступне посилання з липень 2019] / А. А. Павлов, Е. Б. Мисюра // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 60. – С. 4–19. – Бібліогр.: 26 назв.
 • Павлов А. А. Рекомендации по выбору зоны проведения активного эксперимента для одномерного полиномиального регрессионного анализа / А. А. Павлов, В. В. Калашник. // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 60. – С. 41–45. – Бібліогр.: 1 назва.
 • Павлов А. А. Построение многомерной полиномиальной регрессии. Регрессия с повторяющимися аргументами во входных данных / А. А. Павлов, В. В. Калашник, Д. А. Коваленко // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 62. – С. 57–61. – Бібліогр.: 3 назви.
 • Павлов А. А. Методологические и теоретические основы ПДС-алгоритма решения задачи минимизации суммарного взвешенного запаздывания при выполнении заданий одним прибором / А. А. Павлов, Е. Б. Мисюра // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 62. – С. 93–99. – Бібліогр.: 6 назв.
 • Алгоритмизация третьего и четвертого уровней четырехуровневой модели календарного и оперативного планирования и принятия решений в сетевых системах с ограниченными ресурсами / А. А. Павлов, Е. Б. Мисюра, О. В. Мельников, И. П. Муха, Т. Н. Лисецкий // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 63. – С. 72–92. – Бібліогр.: 7 назв.
 • Згуровский, М. З. Задача построения допустимого расписания с максимально поздним моментом запуска и минимальным суммарным опережением / М. З. Згуровский, А. А. Павлов, Е. А. Халус // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2015. – № 2. – С. 7–15. – Бібліогр.: 2 назви.
 • Павлов А. А. Выполнение заданий с общим директивным сроком параллельными приборами по критериям оптимальности: минимизация суммарного опережения относительно директивного строка и максимизация момента запуска заданий на выполнение / А. А. Павлов, М. О. Сперкач // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 62. – С. 89–92. – Бібліогр.: 4 назви.
 • "Модифицированный алгоритм построения многомерной полиномиальной регрессии по избыточному описанию" / А. А. Павлов, А. В. Чеховской // Вестник НТУ “ХПИ”: Сборник научных трудов. Тематический выпуск «Системный анализ, управление и информационные технологии». – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2012. – №29. – С.50–54
 • "Павлов А.А." Формальное описание трехуровневой модели оперативного планирования систем с сетевым представлением технологических процессов. Постановка новых задач исследования [Текст] " / А. А. Павлов, Е. Б. Мисюра, О. В. Мельников и др. [О. В. Щербатенко, В. В. Михайлов] // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2012. – №55. – С. 5–10.
 • " Побудова ПДС-алгоритму розв’язання задачі мінімізації сумарного зваженого запізнення виконання робіт на одному приладі" / О. А. Павлов, О. Б. Місюра, К. Ю. Шевченко // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2012. – №56. – С. 58–70. (Construction of a PDC-algorithm for solving the single machine total weighted tardiness problem)
 • "Результирующая формализация первого уровня трехуровневой модели оперативного планирования и принятия решений по критерию минимизации суммарного опережения директивных сроков" / А. А. Павлов, Е. Б. Мисюра, Е. А. Халус, М. О. Сперкач, Г. А. Аракелян // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2012. – №56. – С. 56–57.
 • "Исследование свойств задачи календарногопланирования выполнения заданий с общим директивным сроком параллельными приборами по разным критериям оптимальности" / А. А. Павлов, Е. Б. Мисюра, М. О. Сперкач // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2012. – №57. – С. 15–17.
 • "Четырехуровневая модель планирования, принятия решений и оперативного управления в сетевых системах с ограниченными ресурсами" / А. А. Павлов, Е. Б. Мисюра, Т. Н. Лисецкий, М. О. Сперкач, Е. А. Халус // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+,. – 2013. – № 58. – 159 c., стор.11-23.
 • "Cоставление расписания выполнения независимых заданий идентичными параллельными приборами, моменты запуска которых меньше общего директивного срока" / А. А. Павлов, Е. Б. Мисюра, Т. Н. Лисецкий // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+. – 2013. – № 58. – 159 c., стор. 24-29.
 • "Павлов А.А." Признаки оптимальности допустимых решений труднорешаемых задач комбинаторной оптимизации" // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+,. – 2013. – № 59. – 134 c., стор. 4-11.
 • "Поліноміальна складова ПДС - алгоритму розв’язання однієї задачі теорії розкладів" /О. А. Павлов, О. Г. Жданова, О. Б. Місюра, М. О. Сперкач // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Х.: 2013. – №6/3 (14). – С.47–51.
 • "Павлов О.А." Задача складання розкладу виконання завдань паралельними приладами з метою мінімізації максимуму відхилення від директивного терміну моментів завершення приладами усіх завдань / О. А. Павлов, О. Г. Жданова, М. О. Сперкач // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія «Технічні науки». – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 10. – С. 50-60.
 • "Павлов О.А." Виконання завдань із загальним директивним терміном паралельними пристроями за критеріями оптимальності: мінімізація сумарного випередження щодо директивного терміну та максимізація моменту запуску завдань на виконання // О. А. Павлов, М. О. Сперкач / Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+,. – 2015. – № 62. – 89-92c.
 • "Павлов О.А." Методологічні та теоретичні основи ПДС-алгоритму розв’язання задачі мінімізації сумарного зваженого запізнювання при виконанні завдань одним приладом // О. А. Павлов, О. Б. Місюра / Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+. – 2015. – № 62. – 93-99 c.
 • "«Управление ресурсами распределенных проектов и программ» РАЗДЕЛ 4. Модели и методы выбора проекта в условиях наличия неформализованной глобальной цели" / М. З. Згуровский, А. А. Павлов, А. А. Иванова. – Виготовлювач Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Николаев, 2015. – 386 с. ISBN 978-966-97484-2-3 Стр. 122-150.
 • "Павлов О. А. "[1] Математичні моделі і методи планування та прийняття рішень в складних системах в умовах невизначеності. – НТУУ «КПІ», 2013
 • "Павлов А. А." [2] ПДС-алгоритмы решения задач составления расписаний по критерию опережения/запаздывания на одном приборе / А. А. Павлов, Е. Б. Мисюра // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 60. – С. 4–19. – Бібліогр.: 26 назв.
 • "Павлов А. А." [3] Признаки оптимальности допустимых решений труднорешаемых задач комбинаторной оптимизации / А. А. Павлов // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 59. – С. 4–11. – Бібліогр.: 7 назв.
 • [4] Формальное описание трехуровневой модели оперативного планирования систем с сетевым представлением технологических процессов. Постановка новых задач исследования / А. А. Павлов, Е. Б. Мисюра, О. В. Щербатенко, В. В. Михайлов, О. В. Мельников // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 55. – С. 5–10. – Бібліогр.: 3 назви.
 • "Принятие решений в сетевых системах с ограниченными ресурсами: Монография" / М. З. Згуровский, А. А. Павлов. – К.: Наукова думка. – 2010. – 573 с.

ПосиланняРедагувати

 • Академія наук вищої школи України. 1992—2010. Довідник