Ухва́ла — письмове або усне судове рішення, яким вирішуються питання, пов'язані з процедурою розгляду справи, та інші процесуальні питання.

Ухвалами судів апеляційної та касаційної інстанцій також вирішуються питання про відкриття апеляційного або касаційного провадження.

Ухвала є актом застосування судом норм процесуального права.

Судовий розгляд, яким справа вирішується по суті, закінчується ухваленням рішення суду іменем України; інші випадки закінчення розгляду справи (зокрема, закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду) оформляються постановленням ухвали.

Ухвали суду, що набрали чинності, є обов'язковими до виконання.

В УкраїніРедагувати

Ухвали постановляють суди загальної, адміністративної та господарської юрисдикції в Україні у кримінальному, цивільному, господарському і адміністративному провадженні. Крім того, ухвали постановляють Конституційний Суд України і третейські суди.

Зміст ухвалиРедагувати

Ухвала суду, що постановляється як окремий документ, складається з:

 • вступної частини із зазначенням:
  • дати і місця її постановлення;
  • найменування суду, прізвища та ініціалів судді (суддів);
  • імен (найменувань) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;
 • описової частини із зазначенням суті клопотання та імені (найменування) особи, що його заявила, чи іншого питання, що вирішується ухвалою;
 • мотивувальної частини із зазначенням мотивів, з яких суд дійшов до висновків, і закону, яким керувався суд, постановляючи ухвалу;
 • резолютивної частини із зазначенням:
  • висновків суду;
  • строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

Класифікація ухвалРедагувати

Залежно від змісту:

 • ухвали, спрямовані на початок процесу в справі;
 • ухвали, які перешкоджають виникненню процесу (перетинальні);
 • ухвали, які забезпечують розвиток процесу;
 • ухвали, які перешкоджають подальшому розвитку процесу (заключні).

Залежно від складу суду, яким постановлена ухвала:

 • одноособові;
 • колегіальні.

За критерієм інстанційності:

За видом судочинства:

За способом оформлення:

 • ухвали, що виносяться у формі окремого процесуального документа (письмові);
 • ухвали, що заносяться до журналу (протоколу) судового засідання (усні).

За можливістю оскарження:

 • ухвали, що підлягають оскарженню окремо від рішення суду;
 • ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, заперечення на такі ухвали можуть бути включені до апеляційної або касаційної скарги.

Окремим видом ухвал є окрема ухвала.

Приклади ухвал за типомРедагувати

Ухвали цивільного суду першої інстанції можуть бути про:

 • розгляд справи в закритому судовому засіданні
 • проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню
 • закриття провадження в справі
 • відвід судді (суду)
 • залучення або допуску до участі в справі третьої особи
 • призначення опікуна або піклувальника
 • залучення спеціаліста
 • допуск перекладача
 • поновлення або продовження процесуальних строків
 • розшук відповідача
 • відстрочення або розстрочення судових витрат
 • застосування заходів процесуального примусу
 • відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу
 • відкриття наказного провадження
 • залишення заяви про скасування судового наказу без розгляду
 • прийняття заяви про прийняття судового наказу до розгляду
 • залишення заяви про скасування судового наказу без задоволення
 • залишення позовної заяви без руху
 • повернення позовної заяви позивачу
 • відкриття провадження у справі чи відмову у відкритті провадження у справі
 • об'єднання вимог в одне провадження
 • роз'єднання кількох вимог у самостійні провадження
 • залишення позовної заяви без розгляду
 • забезпечення доказів
 • призначення експертизи
 • призначення справи до розгляду
 • продовження розгляду справи
 • участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції
 • задоволення клопотання
 • відмову в задоволенні клопотання
 • відкладення розгляду справи на певний строк
 • закриття провадження у справі
 • визнання мирової угоди
 • відмову у визнанні мирової угоди
 • закінчення з'ясування обставин справи та перевірки їх доказами
 • повернення до з'ясування обставин у справі
 • поновлення судового розгляду
 • зауваження щодо технічного запису судового засідання та журналу судового засідання
 • зупинення провадження у справі
 • відновлення провадження у справі
 • внесення виправлень до судового рішення
 • відмову в ухваленні додаткового рішення
 • роз'яснення рішення суду
 • заочний розгляд справи
 • залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення
 • скасування заочного рішення і призначення справи до розгляду в загальному порядку
 • примусове направлення фізичної особи на судово-психіатричну експертизу.

Ухвали в конституційному судочинствіРедагувати

Конституційний Суд України постановляє ухвали про:

 • відкриття конституційного провадження або про відмову у відкритті конституційного провадження;
 • припинення провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням;
 • відмову у відкритті провадження;
 • визнання акта Кабінету Міністрів України таким, що не відповідає Конституції України;
 • притягнення до відповідальності у разі виявлення неповаги до Конституційного Суду України або перешкоджання проведенню його пленарного засідання.

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати

Процесуальні закониРедагувати

Рішення Конституційного Суду України, що стосуються можливості оскарження ухвалРедагувати

ІншеРедагувати

ДжерелаРедагувати

 • Цивільний процес України: Підручник / За ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. — К.: Істина, 2011. — 536 с.
 • Цивільний процес: навчальний посібник / А. В. Андрушко, Ю. В. Білоусов, Р. О. Стефанчук, О. І. Угриновська та ін. / За ред. Ю. В. Білоусова. — К.: Прецедент, 2005. — 172 с.
 • Штефан О. О. Цивільне процесуальне право України: навч. посіб. / О. О. Штефан. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 360 с.

ПосиланняРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Тільки в кримінальному процесі.