Позовна́ зая́ва — документ, який пред'являється позивачем до суду в установленій процесуальним законом формі та містить вимогу про примусовий захист порушеного права чи інтересу. В залежності від предмету позову та суб'єктного складу сторін спірних правовідносин, позовна заява подається у порядку цивільного, господарського, адміністративного або кримінального судочинства. Кожен з видів судочинства регулюється окремим процесуальним законом (кодексом) та має свої, відмінні від інших, вимоги щодо форми, змісту та порядку подання позовної заяви.

Форма і зміст позовної заявиРедагувати

Позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником.

Позовна заява повинна містити:

 1. найменування суду, до якого подається заява;
 2. найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб'єкта господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або індивідуальні ідентифікаційні номери за їх наявності (для фізичних осіб — платників податків):
  • позивач;
  • відповідач;
  • третя особа (якщо є);
 1. зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці;
 2. зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох відповідачів, — зміст позовних вимог щодо кожного з них;
 3. виклад обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги;
 4. зазначення доказів, що підтверджують позов;
 5. обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, на підставі якого подається позов;
 6. відомості про вжиття забезпечення доказів або позову;
 7. якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору;
 8. перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору.

Подання позовної заявиРедагувати

Позовна заява підписується позивачем або його представником і зазначається дата її подання. Обов'язковою вимогою є те, що до позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору.
У разі пред'явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.
В разі подання позовної заяви представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.
Також позивач має додати не тільки копії позовної заяви, а й копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. Це правило не застосовується щодо позовів, які виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду.
Суддя, встановивши, що позовну заяву складено без дотримання встановленої законом форми або не сплачено судовий збір, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків.
З умови усунення зазначених недоліків позовна заява вважається поданою в день первісного її подання до суду, інакше вона вважається не поданою і повертається позивачеві.

Повернення позовної заявиРедагувати

Позовна заява повертається для усунення недоліків при поданні. Також позовна заява повертається якщо:

 • позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позову;
 • заяву подано недієздатною особою;
 • заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;
 • справа не є підсудна цьому суду;
 • з інших підстав, установлених процесуальним законом.

Про повернення позовної заяви суддя постановляє ухвалу, яку може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції. Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню із заявою до суду, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для повернення заяви.

Після того, як суддя перевірить відповідність позовної заяви встановленим законом вимогам, він вирішує питання про відкриття провадження у судовій справі.

Подання зустрічного позовуРедагувати

Відповідач має право пред’явити до позивача зустрічний позов у строк для подання відзиву. Зустрічний позов повинен бути взаємно пов'язаний з первісним. Подання зустрічного позову провадиться за загальними правилами подання позовів.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

Цивільний процесуальний кодекс України

Господарський процесуальний кодекс України

Кодекс адміністратвиного судочинства України

Кримінальний процесуальний кодекс України

ПосиланняРедагувати