Ухва́ла — письмове або усне судове рішення, яким вирішуються питання, пов'язані з процедурою розгляду справи, та інші процесуальні питання.

Ухвалами судів апеляційної та касаційної інстанцій також вирішуються питання про відкриття апеляційного або касаційного провадження.

Ухвала є актом застосування судом норм процесуального права.

Судовий розгляд, яким справа вирішується по суті, закінчується ухваленням рішення суду іменем України; інші випадки закінчення розгляду справи (зокрема, закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду) оформляються постановленням ухвали.

Ухвали суду, що набрали чинності, є обов'язковими до виконання.

В Україні Редагувати

Ухвали постановляють суди загальної, адміністративної та господарської юрисдикції в Україні у кримінальному, цивільному, господарському і адміністративному провадженні. Крім того, ухвали постановляють Конституційний Суд України і третейські суди.

Зміст ухвали Редагувати

Ухвала суду, що постановляється як окремий документ, складається з:

 • вступної частини із зазначенням:
  • дати і місця її постановлення;
  • найменування суду, прізвища та ініціалів судді (суддів);
  • імен (найменувань) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;
 • описової частини із зазначенням суті клопотання та імені (найменування) особи, що його заявила, чи іншого питання, що вирішується ухвалою;
 • мотивувальної частини із зазначенням мотивів, з яких суд дійшов до висновків, і закону, яким керувався суд, постановляючи ухвалу;
 • резолютивної частини із зазначенням:
  • висновків суду;
  • строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

Класифікація ухвал Редагувати

Залежно від змісту:

 • ухвали, спрямовані на початок процесу в справі;
 • ухвали, які перешкоджають виникненню процесу (перетинальні);
 • ухвали, які забезпечують розвиток процесу;
 • ухвали, які перешкоджають подальшому розвитку процесу (заключні).

Залежно від складу суду, яким постановлена ухвала:

 • одноособові;
 • колегіальні.

За критерієм інстанційності:

За видом судочинства:

За способом оформлення:

 • ухвали, що виносяться у формі окремого процесуального документа (письмові);
 • ухвали, що заносяться до журналу (протоколу) судового засідання (усні).

За можливістю оскарження:

 • ухвали, що підлягають оскарженню окремо від рішення суду;
 • ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, заперечення на такі ухвали можуть бути включені до апеляційної або касаційної скарги.

Окремим видом ухвал є окрема ухвала.

Приклади ухвал за типом Редагувати

Ухвали цивільного суду першої інстанції можуть бути про:

 • розгляд справи в закритому судовому засіданні
 • проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню
 • закриття провадження в справі
 • відвід судді (суду)
 • залучення або допуску до участі в справі третьої особи
 • призначення опікуна або піклувальника
 • залучення спеціаліста
 • допуск перекладача
 • поновлення або продовження процесуальних строків
 • розшук відповідача
 • відстрочення або розстрочення судових витрат
 • застосування заходів процесуального примусу
 • відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу
 • відкриття наказного провадження
 • залишення заяви про скасування судового наказу без розгляду
 • прийняття заяви про прийняття судового наказу до розгляду
 • залишення заяви про скасування судового наказу без задоволення
 • залишення позовної заяви без руху
 • повернення позовної заяви позивачу
 • відкриття провадження у справі чи відмову у відкритті провадження у справі
 • об'єднання вимог в одне провадження
 • роз'єднання кількох вимог у самостійні провадження
 • залишення позовної заяви без розгляду
 • забезпечення доказів
 • призначення експертизи
 • призначення справи до розгляду
 • продовження розгляду справи
 • участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції
 • задоволення клопотання
 • відмову в задоволенні клопотання
 • відкладення розгляду справи на певний строк
 • закриття провадження у справі
 • визнання мирової угоди
 • відмову у визнанні мирової угоди
 • закінчення з'ясування обставин справи та перевірки їх доказами
 • повернення до з'ясування обставин у справі
 • поновлення судового розгляду
 • зауваження щодо технічного запису судового засідання та журналу судового засідання
 • зупинення провадження у справі
 • відновлення провадження у справі
 • внесення виправлень до судового рішення
 • відмову в ухваленні додаткового рішення
 • роз'яснення рішення суду
 • заочний розгляд справи
 • залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення
 • скасування заочного рішення і призначення справи до розгляду в загальному порядку
 • примусове направлення фізичної особи на судово-психіатричну експертизу.

Ухвали в конституційному судочинстві Редагувати

Конституційний Суд України постановляє ухвали про:

 • відкриття конституційного провадження або про відмову у відкритті конституційного провадження;
 • припинення провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням;
 • відмову у відкритті провадження;
 • визнання акта Кабінету Міністрів України таким, що не відповідає Конституції України;
 • притягнення до відповідальності у разі виявлення неповаги до Конституційного Суду України або перешкоджання проведенню його пленарного засідання.

Див. також Редагувати

Посилання Редагувати

Процесуальні закони Редагувати

Рішення Конституційного Суду України, що стосуються можливості оскарження ухвал Редагувати

Інше Редагувати

Джерела Редагувати

 • Цивільний процес України: Підручник / За ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. — К.: Істина, 2011. — 536 с.
 • Цивільний процес: навчальний посібник / А. В. Андрушко, Ю. В. Білоусов, Р. О. Стефанчук, О. І. Угриновська та ін. / За ред. Ю. В. Білоусова. — К.: Прецедент, 2005. — 172 с.
 • Штефан О. О. Цивільне процесуальне право України: навч. посіб. / О. О. Штефан. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 360 с.

Посилання Редагувати

Примітки Редагувати

 1. Тільки в кримінальному процесі.