Адміністративна справа

Адміністративна справа — в Україні — переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень[1]. Синонімом цього поняття є справа адміністративної юрисдикції.

В інших країнах адміністративними справами можуть називати справи про адміністративні правопорушення[2].

В діловодстві суду адміністративною справою називають упорядковану сукупність матеріалів (докази, інші матеріали, надані суду під час судового провадження його учасниками, судові рішення та інші документи і матеріали), що мають значення для конкретного судового провадження.

Особливістю адміністративних справ є наявність у складі їх учасників приватного елемента (громадянин, юридична особа приватного права тощо) і публічного елемента (суб'єкт владних повноважень[3]). Вони порушуються, як правило, за ініціативою приватної сторони. Якщо у спорі між приватним і публічним елементом останній здійснює не управлінські, а, наприклад, господарські функції, така справа не є адміністративною[4][5].

Види адміністративних справРедагувати

До числа адміністративних справ належать, у тому числі:

 1. спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;
 2. з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;
 3. спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень (компетенційні справи);
 4. що виникають з адміністративних договорів;
 5. за зверненням суб'єкта владних повноважень в окремих випадках;
 6. щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму;
 7. щодо доступу до публічної інформації тощо.

Розгляд адміністративних справРедагувати

Адміністративні справи розглядаються адміністративним судом, яким може бути як спеціалізований адміністративний суд, так і місцевий загальний. Вони вирішуються за місцезнаходженням відповідача, крім прямо встановлених випадків.

Особами, які беруть участь в адміністративній справі, є сторони, треті особи, їх представники. Сторонами адміністративної справи є позивач (активна сторона) і відповідач (пасивна сторона). На стороні позивача та відповідача можуть виступати один або декілька самостійних суб'єктів права.

Можна виділити такі стадії розгляду адміністративної справи:

 1. Відкриття провадження у справі
 2. Підготовче провадження
 3. Судовий розгляд
 4. Ухвалення судового рішення у справі
 5. Перегляд судового рішення (апеляційний порядок; касаційний порядок; перегляд рішення Верховним Судом України; за нововиявленими обставинами) — факультативна стадія[6].

Провадження в адміністративній справі може бути як усним (з викликом осіб, що беруть участь у справі), так і письмовим (без виклику) — в залежності від виду справи.

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Кодекс адміністративного судочинства України
 2. Див. напр.: Козлов Ю. М. Административное право. — М.: Юристъ, 1999. — Гл. 17.
 3. Суб'єктом владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій. Див. також Органи публічної влади
 4. Коверзнев В. О. Розмежування юрисдикції адміністративних і господарських судів України: проблеми теорії та практики
 5. Бринцев О. В. Розмежування компетенції адміністративних і господарських судів: проблеми та перспективи. — Х.: Право, 2007
 6. Адміністративне право України: Підручник. — Вид. 2, змін, і доп. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. — 1С: Істина, 2012

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати