Твір

результат творчої діяльності

Твір — багатофункціональне поняття:

  • загальний термін для позначення результату інтелектуальної (аналітико-синтетичної чи евристичної) діяльності людини (творчої діяльності);
  • позначення того, що зроблене (створене) ким-небудь і реально існує (має форму): виріб (витвір, творіння, утвір), опис тощо;
  • результат інтелектуальної, аналітико-синтетичної чи евристичної діяльності окремої людини, чи групи людей, поданий у формі, що дає змогу його поширення, отримання, зберігання, обробки, відтворення для використання різними засобами, методами, способами, технологіями.
Тарас Шевченко. «Катерина»

У юридичному сенсі твір є об'єктом авторського права. У цьому плані твір відрізняється від продукту, який здебільшого є результатом масового виробництва (масового відтворення).

Мистецькі твори ред.

Мистецькі, або художні, твори класифікуються за видом мистецтва: літературні, музичні, твори образотворчого мистецтва, архітектурні, твори ужиткового мистецтва, аудіовізуальні тощо.

До літературних творів належать як твори художньої літератури, так і критика, як, власне, художньої літератури, так і інших видів мистецтва. Окремо стоять твори бібліографічного, описового характеру, роздуми, описи подій, журналістика.

Похідні твори ред.

Докладніше: Похідний твір

У правовому сенсі важливе значення має поняття похідного твору, який визначається як твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдавання шкоди його правам (анотація, адаптація, аранжування, обробка фольклору, новелізація, екранізація, інша переробка твору) чи його творчим перекладом на іншу мову. До похідних творів не належать аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, субтитрування українською чи іншими мовами інших аудіовізуальних творів.

Похідні твори створюють нову інтелектуальну власність. Питання про конктернте визначення похідного твору є предметом законодавства тієї чи іншої країни.

Службові твори ред.

Службовий твір — твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем. Авторські права на службові твори згідно з контрактом і чинним законодавством належать роботодавцю.

Приклади конкретних різновидів творів ред.

  • Твори на нелітературні теми. Серед творів на нелітературні теми найпоширеніші твори про мистецтво і твори на основі особистих спостережень. До творів на нелітературні теми належать розповіді, описи, роздуми.

Див. також ред.

Примітки ред.

Посилання ред.

Література ред.

  • Новий тлумачний словник української мови. К.: «Аконіт», 1998.