Модель

спрощене представлення реальності

Модель (від лат. modulus — «міра, аналог, зразок, взірець») — система дослідження якої дає уявлення про іншу систему, представлення деякого іншого процесу, побудови чи концепції оригіналу.

Приклад наукового моделювання. Схема хімічних процесів і процесів переносу в атмосфері.
Модель машини швидкої допомоги

Модель є представлення деякого об'єкта або явища(системи) яке слугує для її дослідження.

Загальна характеристика ред.

Модель — це проєкт, інформаційне, натурно-матеріальне чи описово-макетне уявлення предмета. Об'єкт або явище, що є тотожною чи спрощеною версією модельованого об'єкта, проєкта чи явища (прототипу).

Системологія поняття моделі розглядає як етап алгоритму системогенезу, що передує як проєкт, інформаційно-програмний прототип матеріальному втіленню повномасштабного організму об'єкт-системи. В складі СОД-алгоритму Модель є обов'язковий етап стратегії системогенезу об'єкт-системи. По даним системології і синергології первинний системогенез, синергогенез, є базова проєктна програма втілення через субпідрядний геннодетермінований соматогенез організму як об'єкт-системи.


Моделі бувають створені наближенням, кодуванням (трансляцією) чи відтворенням:

- натурні моделі (організми, препарати, фрагменти, локуси);

- макети — відтворення функціональне, чи форми, — для огляду (дизайн, архітектура, конструювання, муляжі) в умовах експлуатації чи тестування режимів при навантаженнях;

- моделі конструкції — перевірка та тестування вузлів, деталей, виробів чи матеріалів, чинників;

- модель процесів, явищ (експеримент) для дослідження відтворюваності чи аналізу процесів і складових;

- модель виробу — усталений нормований взірець як варіант виробу, конструкцій, на початок масового виробництва, що проходить оцінний тест на експлуатацію під навантаженнями;

- модель одягу, виробу чи приладдя, дизайнерське рішення для виробів чи їх оформлення для типових виробів (праски, пилосос, літак, авто);

- модель ситуаційна — розгляд станів взаємостосунків в парі, в колективі, в соціумі, в державі, в цивілізації для опису, аналізу, оцінки, управління, прогнозу;

- модель інформаційна — формування по параметризованим показникам чи вимірам форми, станів, об'єктів чи виробів (фото, ескіз, креслення, зліпок, відтиск, матриця, масиви даних, графи, графіки, розрахунки, записи, описи);

- модель економічного процесу (МОБ) для опису, аналізу, оцінки, управління, прогнозу;

- модель — професійні демонстратори моделей одягу чи виробів для певного віку, розміру, статі і конституції.

Смислове навантаження терміна «модель» багатопланове:

 • а) зразок, взірцевий примірник чогось;
 • б) тип, марка конструкції;
 • в) те, що є матеріалом, натурою для відтворення;
 • г) зразок, з якого знімається форма для відливання в іншому матеріалі;
 • д) комп'ютерна модель,
 • е) розрахункова модель,
 • ж) теоретична модель (процесу, конструкції тощо).

Наприклад, моде́ль — опис об'єкта (предмета, явища або процесу) на якій-небудь формалізованій мові, складений з метою вивчення його властивостей. Такий опис особливо корисний у випадках, коли дослідження самого об'єкта ускладнене або фізично неможливе.

Натурне моделювання передує запуску масштабного промисловому випуску нової продукції. Часто в ролі моделі виступає інший матеріальний або уявний об'єкт, що замінює в процесі дослідження об'єкт-оригінал. Процес побудови моделі називається моделюванням.

Таким чином, модель виступає як своєрідний інструмент для пізнання, який дослідник ставить між собою і об'єктом, і за допомогою якого вивчає об'єкт, що його цікавить.

Макетна модель — це реально існуюча модель, що відтворює модельовану систему у деякому масштабі.

Моделі звичайно застосовуються для потреб пізнання (споглядання, аналіза і синтеза) і конструювання. Як модель може виступати відображення, схема, копія, макет, зображення.

Моделлю може бути серійний повторюваний проєкт, що має набір певних, властивих тільки даної моделі параметрів і характеристик. Це робиться навіть в одному ряду виробів (проєктів). Модель рішень може мати кілька версій або варіантів, що є моделюванням діяльності, проєктування, управління великими проєктами тощо

Процес створення моделі називається моделюванням. Будь-яка розумова діяльність являє собою оперування моделями (образами). Моделі бувають натурні, макети, інформаційні, логічні, образні, тощо

Види моделей ред.

До натуральних моделей відносять і запускаємі у виробництво вироби для експлуатаційних випробувань та підтвердження (вивчення) їх відповідності проєкту і запитам споживачів (користувачів).

 • Модель в конструюванні, промисловому дизайні — виріб або деталь виробу, що відтворює форму та/або інші характеристики складного виробу або деталі. Модель, як правило, набагато дешевша і швидша у виготовленні, ніж модельований виріб. Використовується для уточнення характеристик виробу або деталі. Див також Швидке прототипування.
 • Модель — виріб (іноді з легкооброблюваного матеріалу), з якого знімається форма для відтворення (наприклад, за допомогою лиття) в іншому матеріалі; різновиди таких моделей — лекала, шаблони. У лиття по виплавлюваних моделях використовується модель з воску («восківка»).
 • Модель в моделізмi — виконана в певному (зазвичай зменшеному) масштабi машина, архітектурна споруда або комплекс споруд. Моделі споруд для попереднього вивчення об'єкта, що будується або для презентацій також називають макетами. Моделі можуть бути предметом колекціонування.
 • Модель в 3Д-графіці — віртуальний тривимірний об'єкт, створений для відображення у віртуальному просторі (наприклад у відеоіграх).

Комп'ютерна (програмна) модель ред.

Комп'ютерна модель є представленням об'єкту, системи чи поняття у формі, відмінній від реальної, але наближеною до алгоритмічного опису, що включає і набір даних, що характеризують властивості системи та динаміку їх змін з часом.[1]

Наукова модель ред.

Модель в науці — будь-який образ, аналог (уявний чи умовний: зображення, визначення, схема, креслення, графік, карта тощо) якого-небудь об'єкта, процесу або явища («оригінала» цієї моделі).

Професія ред.

Власні назви ред.

Див. також ред.

Література ред.

Посилання ред.

Примітки ред.

 1. Ножнов В.А. Модель навчального курсу. //Збірник праць наукової конференції ІТО-2009.