Модель

спрощене представлення реальності
Приклад наукового моделювання. Схема хімічних процесів і процесів переносу в атмосфері.
Модель машини швидкої допомоги

Модель (рос. модель, англ. model, нім. Modell n, фр. modèle, від лат. modulus — «міра, аналог, зразок») — відтворення чи відображення об'єкту, задуму (конструкцій), опису чи розрахунків, що відображає, імітує, відтворює принципи внутрішньої організації або функціонування, певні властивості, ознаки чи(та) характеристики об'єкта дослідження чи відтворення (оригіналу).

Зміст

Загальна характеристикаРедагувати

Модель — це деякий матеріал чи описово представлений об'єкт або явище, що є спрощеною версією модельованого об'єкта або явища (прототипу) і в достатній мірі повторює властивості, суттєві для цілей конкретного моделювання (опускаючи несуттєві властивості, в яких він може відрізнятися від прототипу). Розрізняють натурні, фізичні, теоретичні, математичні та ін. моделі.

Моделі бувають створені наближенням, кодуванням (трансляцією) чи відтворенням:

- натурні моделі (організми, препарати, фрагменти, локуси);

- макети - відтворення функціональне, чи форми, - для огляду (дизайн, архітектура, конструювання, муляжі) в умовах експлуатації чи тестування режимів при навантаженнях;

- моделі конструкції - перевірка та тестування вузлів, деталей, виробів чи матеріалів, чинників;

- модель процесів, явищ (експеримент) для дослідження відтворюваності чи аналізу процесів і складових;

- модель виробу - усталений нормований взірець як варіант виробу, конструкцій, на початок масового виробництва, що проходить оцінний тест на експлуатацію під навантаженнями;

- модель одягу, виробу чи приладдя, дизайнерське рішення для виробів чи їх оформлення для типових виробів(праски, пилосос, літак, авто);

- модель ситуаційна - розгляд станів взаємостосунків в парі, в колективі, в соціумі, в державі, в цивілізації для опису, аналізу,оцінки, управління, прогнозу;

- модель інформаційна - формування по параметризованим показникам чи вимірам форми, станів, об'єктів чи виробів (фото, ескіз, креслення, зліпок, відтиск, матриця, масиви даних, графи, графіки, розрахунки, записи, описи);

- модель економічного процесу (МОБ) для опису, аналізу,оцінки, управління, прогнозу;

- модель - професійні демонстратори моделей одягу чи виробів для певного віку, розміру, статі і конституції.

Смислове навантаження терміна «модель» багатопланове:

 • а) зразок, взірцевий примірник чогось;
 • б) тип, марка конструкції;
 • в) те, що є матеріалом, натурою для відтворення;
 • г) зразок, з якого знімається форма для відливання в іншому матеріалі;
 • д) комп'ютерна модель,
 • е) розрахункова модель,
 • ж) теоретична модель (процесу, конструкції тощо).

Наприклад, моде́ль — опис об'єкта (предмета, явища або процесу) на якій-небудь формалізованій мові, складений з метою вивчення його властивостей. Такий опис особливо корисний у випадках, коли дослідження самого об'єкта ускладнене або фізично неможливе.

Найчастіше в ролі моделі виступає інший матеріальний або уявний об'єкт, що замінює в процесі дослідження об'єкт-оригінал. Процес побудови моделі називається моделюванням.

Таким чином, модель виступає як своєрідний інструмент для пізнання, який дослідник ставить між собою і об'єктом, і за допомогою якого вивчає об'єкт, що його цікавить.

Макетна модель — це реально існуюча модель, що відтворює модельовану систему у деякому масштабі.

Моделі звичайно застосовуються для потреб пізнання (споглядання, аналіза і синтеза) і конструювання. Як модель може виступати відображення, схема, копія, макет, зображення.

Моделлю може бути серійний повторюваний проект, що має набір певних, властивих тільки даної моделі параметрів і характеристик. Це робиться навіть в одному ряду виробів (проектів). Модель рішень може мати кілька версій або варіантів, що є моделюванням діяльності, проектування, управління великими проектами тощо

Процес створення моделі називається моделюванням. Будь-яка розумова діяльність являє собою оперування моделями (образами). Моделі бувають натурні, макети, інформаційні, логічні, образні, тощо

Види моделейРедагувати

 • Табличні
 • Ієрархічні
 • Графи
 • Мережеві інформаційні моделі
 • Об'єктно-орієнтовані моделі

До натуральних моделей відносять і запускаємі у виробництво вироби для експлуатаційних випробувань та підтвердження (вивчення) їх відповідності проекту і запитам споживачів (користувачів).

 • Модель в конструюванні, промисловому дизайні — виріб або деталь виробу, що відтворює форму та/або інші характеристики складного виробу або деталі. Модель, як правило, набагато дешевша і швидша у виготовленні, ніж модельований виріб. Використовується для уточнення характеристик виробу або деталі. Див також Швидке прототипування.
 • Модель — виріб (іноді з легкооброблюваного матеріалу), з якого знімається форма для відтворення (наприклад, за допомогою лиття) в іншому матеріалі; різновиди таких моделей — лекала, шаблони. У лиття по виплавлюваних моделях використовується модель з воску («восківка»).
 • Модель в моделізмi — виконана в певному (зазвичай зменшеному) масштабi машина, архітектурна споруда або комплекс споруд. Моделі споруд для попереднього вивчення об'єкта, що будується або для презентацій також називають макетами. Моделі можуть бути предметом колекціонування.
 • Модель в 3Д-графіці — віртуальний тривимірний об'єкт, створений для відображення у віртуальному просторі (наприклад у відеоіграх).

Комп'ютерна (програмна) модельРедагувати

Комп'ютерна модель є представленням об'єкту, системи чи поняття у формі, відмінній від реальної, але наближеною до алгоритмичного опису, що включає і набір даних, що характеризують властивості системи та динаміку їх змін з часом.[1]

Наукова модельРедагувати

Модель в науці — будь-який образ, аналог (уявний чи умовний: зображення, визначення, схема, креслення, графік, карта тощо) якого-небудь об'єкта, процеса або явища («оригінала» цієї моделі).

ПрофесіяРедагувати

Власні назвиРедагувати

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати

ПосиланняРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Ножнов В.А. Модель навчального курсу. //Збірник праць наукової конференції ІТО-2009.