Оригінал

сторінка значень у проєкті Вікімедіа

Оригіна́л (від лат. originalis — первісний), першотвір[1] — первісний, справжній.

Оригінал документа ред.

Українське законодавство надає визначення оригіналу за категоріями документа.
Оригінал службового документа — примірник службового документа, що має оригінальний підпис посадової (службової) особи установи.[2]

Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис».[3]

Видавнича справа ред.

У видавничій справі — текстовий або графічний твір, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання і підготовлений для виготовлення друкарської форми. Оригінали класифікуються на такі типи:

 • Образотворчі оригінали, за характером які у них елементів, можуть бути штриховими і напівтоновими, чорно-білими та кольоровими; за технікою виконання — малюнки, фотографії, поліграфічні відбитки або комп'ютерна графіка;
 • Текстові оригінали, залежно від виконання, діляться на машинописні, друковані — для видання без зміни, для видання із змінами, кодовані (на магнітному або оптичному носієві), репродуковані текстові оригінал-макети, рукописні;
 • Авторський оригінал — текстовий та ілюстративний матеріал, що підготовлений автором чи колективом авторів до передачі у видавництво для підготовки до видання;
 • Видавничий оригінал — матеріал, що надходить у виробництво після редакційної підготовки і підлягає відтворенню поліграфічними засобами. До нього відносяться текстові, ілюстраційні, змішані оригінали, оригінал-макети та інші.

Українське законодавство використовує наступні терміни:[4];[5]

 • авторський оригінал — друкований авторський текст з візуальними матеріалами, розміщеними на відповідних сторінках тексту;
 • видавничий оригінал — комплект оригіналів усіх частин видання (текст, візуальні матеріали, розміщені на відповідних сторінках тексту), що пройшов редакційно-видавниче опрацювання;
 • оригінал-макет.

Образотворче мистецтво ред.

У галузі образотворчого мистецтва — справжній художній твір на відміну від підробки, копії або репродукції. Термін оригінал вживається і як позначення художнього твору, який слугує зразком для копії. У цьому сенсі слова оригіналом може бути будь-який, в тому числі і не справжній твір.

Економіка ред.

У документообігу термін «оригінал» вживається відносно першого, основного примірника документа. А в міжнародних торгових угодах: штамп на першому примірнику документа, договора.

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. Першотвір // Словник української мови : у 20 т. — К. : Наукова думка, 2010—2022.
 2. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5
 3. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV (Редакція від 30.09.2015)
 4. Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України від 05.01.2018 № 14
 5. Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.03.2018 № 248

Посилання ред.