Еталон

засіб, що забезпечує відтворення і (або) зберігання одиниці вимірювання

Етало́н (рос. эталон, англ. standard, нім. Etalon m)

Міжнародний еталон метра, який використовувався з 1889 по 1960 рік.

1) Технічний засіб або комплекс технічних засобів, який забезпечує відтворення, зберігання і передачу розміру одиниці фізичної величини. Існують еталони частоти, маси, довжини, часу тощо.

2) Мірило, зразок.

Редакція Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», що набрала чинності з 1 січня 2016 року, дає таке визначення еталона: це реалізація визначення даної величини із встановленим значенням величини та пов'язаною з ним невизначеністю вимірювання, що використовується як основа для порівняння[1].

Еталон одиниці фізичної величиниРедагувати

Еталон (одиниці фізичної величини) — технічний засіб або комплекс технічних засобів, що забезпечує відтворення та (або) зберігання одиниці фізичної величини та передавання її розміру відповідним засобам вимірювальної техніки, що стоять нижче в ланцюгу передавання розміру одиниці фізичної величини, офіційно затверджений як еталон[2]

Усі основні одиниці фізичних величин відтворюються з найвищою точністю за допомогою міжнародних еталонів відповідних одиниць і зберігаються у Міжнародному бюро мір та ваги у спеціальних лабораторіях у місті Севр поблизу Парижа. Програмою діяльності цього бюро передбачені систематичні зіставлення національних еталонів провідних метрологічних лабораторій різних держав з міжнародними еталонами та між собою.

Основне призначення еталонів — бути матеріальною базою для відтворення та збереження одиниць фізичних величин.

Класифікація еталонів за метрологічним призначеннямРедагувати

 • Національний еталон  – еталон, визнаний як основа для передачі значень величини іншим еталонам відповідної одиниці величини, що є в державі. Статус національних еталонів надається (як правило, урядом країни) як первинним еталонам, так і вторинним, якщо відповідний первинний еталон в країні відсутній.
 • Первинний еталон — еталон, що забезпечує відтворення та (або) зберігання одиниці фізичної величини згідно з її визначенням незалежно від інших еталонів. Первинний еталон відтворює одиницю фізичної величини з найвищою в країні (у порівнянні з іншими еталонами тієї ж одиниці) точністю[2].
 • Спеціальний еталон — еталон, що забезпечує відтворення та (або) зберігання одиниці в особливих умовах і замінює в цих умовах первинний еталон[2]. Застосовуються для відтворення одиниць в особливих умовах, коли пряма передача розміру одиниці від еталонів технічно неможлива із заданою точністю (високий тиск, температура, частота тощо).
 • Вторинний еталон — еталон, якому передається розмір одиниці фізичної величини від первинного або спеціального еталона[2].
  • Еталон-копія — вторинний еталон, який призначається для передавання розміру одиниці фізичної величини від первинного еталону робочим еталонам найвищої точності [2]. Використовується з метою зменшення навантаження на первинний еталон.
  • Еталон передавання — вторинний еталон, що призначається для взаємного звіряння еталонів, які за тих чи інших обставин не можуть бути звірені безпосередньо[2].
  • Еталон-свідок — вторинний еталон, призначений для збереження державного еталона та для заміни його у разі псування або втрати. Він має найвищу серед вторинних еталонів точність та використовується тільки тоді, коли державний еталон не можна відтворити.
  • Робочий еталон — еталон, призначений для повірки або калібрування засобів вимірювальної техніки[2]. Робочі еталони використовуються в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах, повірочних та калібрувальних лабораторіях з метою повірки або калібрування засобів вимірювальної техніки.

РізновидиРедагувати

Еталони дешифрування — в геодезії — дешифровані в натурних умовах знімки, на яких зазначене положення типових для даних умов об'єктів.

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Про метрологію та метрологічну діяльність: Верховна Рада України; Закон від 05.06.2014 № 1314-VII
 2. а б в г д е ж ДСТУ 2681-94 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологія. Терміни та визначення.

ЛітератураРедагувати

 • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий дім, 2004—2013.
 • Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»
 • Цюцюра В. Д., Цюцюра С. В. Метрологія та основи вимірювань. Навч.посіб.- К.: Знання-Прес, 2003. -180с. - (Вища освіта XXI століття). — ISBN 966-7767-39-6