Фізи́чна моде́ль — фізичне уявлення системи, об'єкта, явища або процесу з метою їхнього дослідження, тобто представлення за допомогою іншого фізичного («реального») об'єкта, що має в тому чи іншому аспекті «аналогічну» динаміку «поведінки», що водночас означає, що математичні моделі об'єкта дослідження та об'єкта-моделі є «аналогічними» (якщо не тотожними). Відповідно вимірювання параметрів об'єкта-моделі дозволяє отримати значення параметрів об'єкта дослідження.

До фізичних моделей відноситься надзвичайно широкий спектр засобів, класичними прикладами яких є:

  • модель літака для «продувки» в аеродинамічній трубі з метою дослідження саме аеродинамічних (інколи — термодинамічних чи інших) характеристик літака (фізичні процеси у об'єкті-моделі та об'єкті дослідження мають однакову природу);
  • аналогова обчислювальна машина (фізичні процеси у об'єкті-моделі та об'єкті дослідження мають різну природу за винятком, очевидним чином, випадків моделювання процесів в електронних приладах);

та багато інших.


Фізи́чна моде́ль  — установка, пристрій або пристосування, що дозволяють здійснювати фізичне моделювання, тобто заміщення фізичного процесу, що вивчається, подібним до нього процесом тієї ж фізичної природи.

Установки, пристрої і пристосування, на яких проводиться дослідження — це фізичні моделі, якщо вони зберігають фізичну подібність процесів моделі тим процесам, які цікавлять дослідника в системі (об'єкті, натурі, оригіналі), що навчається, відтворюючи їх у тому ж вигляді або в інших масштабах.

При цьому під фізичною подібністю, що здійснюється у моделі, розуміється однозначна відповідність між параметрами об'єкта і його розмірних математичних описів процесів в об'єкті і його моделі, що вивчається. Подібні величини, що характеризують процеси, відрізняються тільки масштабами, і за заданими характеристиками одного процесу можна однозначно отримати характеристики іншого.

Фізичні моделі широко застосовуються в електро- теплоенергетиці, в гідро- і аеродинаміці, в будівельній справі (архітектурна модель), кораблебудуванні, геології, радіотехніці, в різного роду завданнях.

Масшта́бна моде́ль — фізична модель, подібна до даної системи тільки в зміненому масштабі, (наприклад, точна копія літака, розмір якого становить одну десяту частину фактичного літака).

Квантове моделювання ред.

У жовтні 2017 з'явився фреймворк OpenFermion Cirq [en], перша платформа з відкритим кодом для перекладу проблем хімії та матеріалознавства в квантові схеми. OpenFermion - це бібліотека для моделювання систем взаємодіючих електронів (ферміонів), що породжують властивості речовини[1] [2]. До OpenFermion розробникам квантових алгоритмів потрібно було вивчити значну кількість хімії та написати велику кількість коду, щоб зламати інші коди, щоб скласти навіть найосновніші квантові симуляції.

Див. також ред.

Література ред.

  1. https://ai.googleblog.com/2017/10/announcing-openfermion-open-source.html
  2. https://www.fightaging.org/archives/2017/12/the-sens-research-foundation-comments-on-calicos-research-into-apparent-rejuvenation-in-oocytes