Твір

результат творчої діяльності
(Перенаправлено з Твори)

Твір — багатофункціональне поняття:

  • загальний термін для позначення результату інтелектуальної (аналітико-синтетичної чи еврістичної) діяльності людини (творчої діяльності);
  • позначення того, що зроблене (створене) ким-небудь і реально існує (має форму): виріб (витвір, творіння, утвір), опус тощо;
  • результат інтелектуальної, аналітико-синтетичної чи еврістичної діяльності окремої людини чи групи людей, поданий у формі, що дає змогу його поширення, отримання, зберігання, обробки, відтворення для використання різними засобами, методами, способами, технологіями.
Тарас Шевченко. «Катерина»

У юридичному сенсі твір є об'єктом авторського права. У цьому відношенні твір відрізняється від продукту, який здебільшого є результатом масового виробництва (масового відтворення).

Мистецькі твори ред.

Мистецькі, або художні, твори класифікуються за видом мистецтва: літературні, музичні, твори образотворчого мистецтва, архітектурні, твори ужиткового мистецтва, аудіовізуальні тощо.

До літературних творів належать як твори художньої літератури, так і критика, як, власне, художньої літератури, так і інших видів мистецтва. Окремо стоять твори бібліографічного, описового характеру, роздуми, описи подій, журналістика.

Похідні твори ред.

Докладніше: Похідний твір

У правовому сенсі важливе значення має поняття похідного твору, який визначається як твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдавання шкоди його правам (анотація, адаптація, аранжування, обробка фольклору, новелізація, екранізація, інша переробка твору) чи його творчим перекладом на іншу мову. До похідних творів не належать аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, субтитрування українською чи іншими мовами інших аудіовізуальних творів.

Похідні твори створюють нову інтелектуальну власність. Питання про конктернте визначення похідного твору є предметом законодавства тієї чи іншої країни.

Службові твори ред.

Службовий твір — твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем. Авторські права на службові твори згідно з контрактом і чинним законодавством належать роботодавцю.

Приклади конкретних різновидів творів ред.

  • Твори на нелітературні теми. Серед творів на нелітературні теми найпоширеніші твори про мистецтво і твори на основі особистих спостережень. До творів на нелітературні теми належать розповіді, описи, роздуми.

Див. також ред.

Примітки ред.

Посилання ред.

Література ред.

  • Новий тлумачний словник української мови. К.: «Аконіт», 1998.

Як писати тексти. багато людей не вміє писати твори і тексти. для цього потрібно вміти утворювати елементарне РИМИ. Я зараз постараюся вам пояснити. Вже до наших років люди а тобто II століття до нашої ери почали використовувати папірус. ось наприклад твір на темеу "великий світ природи та людини".

Як на мене, природа - це диво, яким не можна не захоплюватися. Світ природи такий гарний і різноманітний! Існують такі створіння, що й навмисно не вигадаєш: коли дивишся на деякі види глубоководних риб, або рослин, або комах, здається, що вони родом з іншої планети.

До того ж, в природі все взаємопов'язано. Наприклад, якщо вирубити великий масив лісу, то це може призвести не тільки до повенів у цій місцевості, але навіть до посухи десь за тисячі кілометрів. Якщо вимре один біологічний вид - наприклад, якась непримітна комаха - а  наслідки цього можуть бути дуже тяжкими. Можуть вимерти інші види, наприклад, тварин, які цією комахою харчувалися або рослин, які ця комаха опилювала, тощо.

Людині завжди слід пам'ятати, що вона теж є частиною природи і що природа - її дім. Якщо люди загублять свій дім, то їхнім нащадкам не буде де жити. Тому кожна людина повинна робити все можливе, щоб зберегти природу - таку різноманітну й дивну.