Полярний розклад матриці

Квадратна матриця з комплексними елементами може бути представлена як добуток унітарної матриці та невід'ємної ермітової матриці:

де

— невід'ємноозначені матриці,
— унітарна матриця.

Матриця буде нормальною тоді і тільки тоді, коли будуть переставними (що рівнозначно до ).

Для доведення використаємо сингулярний розклад матриці:

Знаходження модуляРедагувати

Оскільки:

 
 

матриці   однозначно визначаються як:

 
 

Якщо матриця  нормальна, то   за визначенням.

Знаходження поворотуРедагувати

Використавши   отримаємо  

Використавши   знову ж отримаємо  

Полярний розклад нормальної матриціРедагувати

Якщо матриця   — нормальна, тоді матриці   — є переставними та нормальними, отже одночасно діагоналізуємими:

 

де

  — унітарна матриця,
  — невід'ємноозначена діагональна матриця,
  — унітарна діагональна матриця.

Тоді

 власний розклад матриці.

ДжерелаРедагувати