Оператор сліду — розширення поняття звуження функції на границю області для класичних функцій на випадок класів функцій із просторів Соболєва.

Функція, визначена на прямокутнику (вгорі — червоний колір) та її слід (червоний внизу)

Якщо  — область в евклідовому просторі і функція , то приймає значення на границі , яке позначається . Виникає питання: чи можна визначити коректно значення на границі для довільної функції (така функція не є неперервною та визначається з точністю до міри нуль, а міра Лебега множини дорівнює нулю).

ТеоремаРедагувати

Нехай   — обмежена область і   є  . Тоді існує такий лінійний оператор 

 , що:

  1) , якщо  ;
  2) .

ОзначенняРедагувати

Оператор   визначений у теоремі, називається оператором сліду, а   — слідом функції на границі  .

ДоведенняРедагувати

1. Припустимо спочатку, що   і границя області   є плоскою в деякому околі точки  , тобто існує таке число  , що  .

Позначимо  

Виберемо функцію   таку, що   на   і   на  . Позначимо   i  . Застосовуючи нерівність Юнга, виводимо

      (*)

2. Якщо межа не є плоскою в околі   точки  , то розпрямляючи межу за допомогою вектор-відображення   i застосувавши (*) виводимо нерівність

    

де  .

3.Оскільки   — компакт, то існує скінченне число точок   і відкритих множин   , які містять   і

  та  . Підсумовуючи останні нерівності за   отримаємо нерівність

    

Для довільної функції   визначимо оператор  . Очевидно, що він є лінійним і

     (**)

4. Тепер розглянемо довільну функцію  . Існує послідовність   така, що

  в   при  

Для кожної функції   визначена функція   і має місце нерівність (**). Тоді

    .

Отже,   — фундаментальна послідовність у  . Границею цієї послідовності позначимо через  , тобто  . Очевидно, що дана границя не залежить від вибору апроксимуючої послідовності. Перейшовши до границі в нерівності

  при  , отримаємо

   .   

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати

 Мельник Т.А, Креневич А.П. Теорія просторів Соболєва та узагальнені розв’язки крайових задач: підручник – К.: ВПЦ "Київський Університет", 2017.