Відкрити головне меню

Національний Альянс — всеукраїнська молодіжна громадська організація, що була заснована в січні 2005 року, і об'єднала як окремих активістів Помаранчевої революції, так і певні цілі молодіжні середовища в більшості регіонів України.

ВМГО «Національний Альянс»
(НА)
Дата заснування 2005
Тип Молодіжна громадська організація
Голова Каширець Максим
Адреса м. Луцьк, пр. Молоді 13,б, Україна
Офіційний сайт nation.org.ua

Зміст

ІсторіяРедагувати

Як сказано вище, «Національний Альянс» утворився 29 січня 2005 року. Це стало ідеєю, яка повинна була об'єднати людей заради спільної мети і відродження нації. Першим керівником організації є Ігор Гузь, народний депутат України та відомий громадсько-політичний діяч. 16 березня 2013 року відбувся з'їзд організації, де керівництво передали молодій наступниці Ігоря Гузя Майї Москвич.

22 лютого 2015 року відбувся IV з'їзд. Майя Москвич передала керівництво організації Богдану Бальбузі.

СимволікаРедагувати

ЕмблемаРедагувати

Емблемою Національного Альянсу є стилізований Тризуб з великих літер «НА» та меча піднятого вістям вгору. Стилізовні літери «НА» — це абревіатура назви організації «Національний Альянс». Меч піднятий вістям вгору — символізує мужність, нескореність духу та те, що боротьба за Україну триває.

В компоненті емблема означає відданість організації Національний Альянс інтересам української Нації, незламність духу націоналістів та щоденну боротьбу за добробут Української Держави, захист її культурних та духовних цінностей.

ПрапорРедагувати

Прапор Національного Альянсу — чорне полотно на всю величину якого розміщена емблема організації білого кольору. Співвідношення ширини і довжини 1:1. Чорний колір символізує рідну землю, яка несе в собі пам'ять про минуле є теперішнім і буде нашим майбутнім. Це земля, за яку проливали кров наші предки, на якій ми діємо сьогодні і яку ми лишимо нашим нащадкам. Білий колір — це символ духу, чистоти та святості ідеї. Це символ Націоналізму, який виник тоді, коли перша краплина крові пролилась в обороні Української землі і який став світлом в темряві боротьби за Україну. Емблема Національного Альянсу білого кольору на чорному тлі означає, що наша організація пропагує ідею українського націоналізму, об'єднуючи в своїх лавах чисті, незламні духом серця, які пам'ятають минуле, діють сьогодні задля майбутнього та є вірними Українській Нації та ідеї Українського Націоналізму.

Гімн Національного АльянсуРедагувати

Зважаючи на те, що всі ідеологічні засади Національного Альянсу сформовані на ідеологічному базисі Організації Українських Націоналістів, а сама організація продовжує справу попередників, на З'їзді організації у 2013 році було прийнято рішення про те, що гімн ОУН буде гімном Національного Альянсу.

Зродились ми великої години,
з пожеж війни і з полум'я вогнів -
плекав нас біль по втраті України,
кормив нас гніт і гнів на ворогів.
І ось ідемо в бою життєвому,
тверді, міцні, незламні мов граніт -
бо плач не дав свободи ще нікому,
а хто борець — той здобуває світ.
Не хочемо ні слави ні заплати -
заплатою нам розкіш боротьби:
солодше нам у бою умирати
як жити в путах, мов німі раби.
Доволі нам руїни і незгоди -
не сміє брат на брата йти у бій.
Під синьо-жовтим прапором свободи
з'єднаєм весь великий нарід свій.
Велику правду для усіх єдину
наш гордий клич народові несе:
«Батьківщині будь вірний до загину -
нам Україна вище понад все!»
Веде нас в бій борців упавших слава -
для нас закон найвищий та наказ:
Соборна Українськая Держава -
вільна, міцна, від Сяну по Кавказ.

Ідеологічні засадиРедагувати

Із самої назви «Національний Альянс» випливає, що національна ідея є єдиним чинником для об'єднання (альянсу) всіх українців у світі. Звідси зрозуміло, що першим і основним ідеологічним засновком організації є:

Національна ідея, як націотворча концепція, що інтегрує всіх українців в Українську Націю, яка є найвищим суспільним утворенням, що виступає посередником між особою та вічністю. Українська Нація є творцем і єдиним джерелом Української Держави, яка існує для Нації і кожного українця зокрема, а не навпаки. Українська Держава забезпечує становлення української присутності у світі, розвиток Нації і самореалізацію прагнень кожного українця. Українська національна ідея повинна об'єднати всіх українців в прагненні до найвищого розвитку та самовдосконалення і забезпечення оптимальних умов для існування і є гармонією інтересів колективного та індивідуального. Усвідомлюючи деструктивну роль узагальнюючого космополітизму, як і всіх уніфікуючих суспільних доктрин, вважаємо, що національний плюралізм є основною умовою справедливого світового порядку. Нація володіє основними рисами, які виражаються в самобутніх традиціях і звичаях, мові і культурі, території з її специфікою і особливостями, історії, як ретроспективі і, відповідно, перспективі буття національного організму. Національно ідентифікована особистість може з більшим правом претендувати на свободу і самовираження. Це стверджує важливість морального імперативу ідеї «укорінення», яка рятує людину від безликості і відсутності орієнтиру. «Укоріненість» дає людині відчуття спадкоємності поколінь і традицій, національний менталітет і відчуття перспективи і, врешті-решт, свободи, оскільки ні людина, ні світ не можуть бути вільними, якщо не є вільною нація.

Традиція лежить в основі будь-якого здорового суспільного організму і є його внутрішнім регулюючим чинником. Національний Альянс сповідує універсальні моральні цінності, які виривають людину з приземленості і підкоренню побуту і скеровують до пошуку вічних вартостей, і, в наслідку, заглиблення в Абсолют. Орієнтиром є цінності, які випливають з традицій українського народу та християнської моралі, в основі яких лежать потреба плекання і оберігання сім'ї, як основного джерела української нації, почуття побратимства з кожним українцем у світі, дотримування основних засад піднесеного життя індивіда, плекання культури, як основного смислотворчого елементу в житті людини.

Життєвий ідеалізм. Національний Альянс вважає, що кожна людина прийшла в світ з певною місією, найвищим устремлінням якої є якнайкращий розвиток власних талантів особи та розвиток органічного суспільного життя — Нації. Кожен українець повинен від народження думати про необхідність власного вкладу в життя нації і, відповідно, людства, яке є мультиверсумом Націй.

Програмна платформаРедагувати

Місією Національного Альянсу є сприяння становленню та розбудові Української Держави на принципах демократії, християнської моралі та традиційних світоглядових цінностях українського народу шляхом створення дієвої правої молодіжної організації, залучення молоді до активної громадської діяльності та збільшення ролі громади в суспільстві.

Гасло «Україна понад усе!» має стати об'єднавчим чинником всіх українців зі Сходу на Захід, із Півдня на Північ.

Як і кожне громадсько-політичне об'єднання, НА має свою програмну платформу, виходячи із основних базових позицій якої і провадить свою діяльність. Програма НА це не документ який має викликати захоплення, і не текст, що має на меті викликати загальну згоду по всіх своїх пунктах. Програма НА це чітко окреслена проблематика питань які цікавлять організацію, та перелік кроків які вона пропонує задля виправлення існуючого незадовільного стану у цих сферах.

Структурно вона складається з п'яти блоків, щодо яких Національний Альянс планує вживати певні заходи. Це етичні, економічні, гуманітарні, державницькі та міжнародні питання.

Кожен блок складається з двох елементів: а) опису існуючої проблеми; б) переліку кроків які пропонує НА задля їх вирішення.

Програма не претендує на абсолютну істину, але є планом і переліком цілей які бажає досягти НА. Задля співробітництва з НА, не потрібна згода зі всіма запропонованими заходами. Кожен, хто хоче здійснення відповідного пункту, може співпрацювати з НА по ньому. Кожен хто не хоче співпрацювати з НА взагалі, може не витрачати час на критику.

Детальніше про Програмну платформу ВМГО «Національний Альянс» читайте тут

ЗавданняРедагувати

 • формування національно-орієнтованих лідерів з-поміж молоді, їх залучення в усі сфери життя суспільства;
 • створення умов для самоутвердження і самовиявлення молоді, підвищення її соціальної і політичної активності;
 • виховання в молоді національної свідомості, політичної, правової культури, відродження духу національної солідарності;
 • формування позитивного іміджу громадських та, зокрема, молодіжних організацій в суспільстві;
 • сприяння відкритості інститутів громадянського суспільства, зокрема, інституту виборів;
 • сприяння інтеграції України в європейське та світове співтовариство при збереженні і розвитку національної ідентичності;
 • об'єднання українців світу навколо духовного стрижня Батьківщини.

Для здійснення мети та завдань Національний Альянс працює за 4-ма напрямками:

 • міжнародний (налагодження контактів з НДО інших держав, обмін досвідом, проведення спільних заходів, переймання позитивного досвіду побудови громадянського суспільства та його адаптація до вітчизняних реалій),
 • громадсько-політичний (проведення навчальних семінарів, тренінгів, «круглих столів» на знайомство молоді з діяльністю НДО, лобіювання інтересів молоді перед органами державної влади, залучення молоді до участі у виборчих процесах),
 • інформаційний (інформування молоді та суспільства через власні інформаційні ресурси та кампанії),
 • культурно-просвітницький (проведення вікторин, конкурсів, літніх таборів, концертів на виховання молоді в дусі патріотизму, принципів християнської моралі).

КампаніїРедагувати

Національним Альянсом втілюється декілька всеукраїнських кампаній:

 • «Зупинимо рекламу смерті» — має на меті заборону зовнішньої реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
 • Кампанія по запровадженню в навчальних закладах уроку з основ християнської етики.
 • «Наш формат» — популяризація української мови, сучасної та класичної культури, кіно, пісні.
 • «Наша вулиця» — проінформування мешканців міст та містечок про людей та події, іменами яких названо вулиці, на яких вони живуть; робота по перейменуванню вулиць.
 • «Пам'ять поколінь» — робота з відновлення могил, вшанування пам'яті Борців за волю, допомога воякам УПА.
 • «Свободу Білорусі» — інформаційна кампанія про події в Білорусі, зокрема, про боротьбу демократичних сил з існуючою диктатурою.
 • «Пам'ятай про Крути!» — ініціюється в рамках Молодіжної ініціативи «Героям слава!» для популяризації серед молоді подвигу юнаків, які в січні 1918 року віддали найдорожче — своє життя — захищаючи незалежність України.

Інформація про діяльність Національного АльянсуРедагувати

* Громадсько-політичний напрямок діяльності


Громадсько-політичний напрямок діяльності Національного Альянсу є однією із найпріоритетніших ділянок організаційної роботи, адже торкається тієї сфери внутрішньодержавного життя, яка потребує чи не найбільших структурних змін. Цей напрямок передбачає проведення навчальних семінарів, тренінгів, круглих столів для знайомства молоді з діяльністю НДО, лобіювання інтересів молоді перед органами державної влади, залучення молоді до участі у виборчих процесах, інформування громадськості про найболючіші суспільні питання, які потребують вирішення тощо.


* Військово-патріотичний напрямок діяльності

 
2005. Всеукраїнський табір НА «Легіонер-2005»
 
2006. Всеукраїнська теренова гра «Звитяга-2006»

Військово-патріотичний напрямок діяльності Національного Альянсу включає в себе широку систему вишкільних заходів, основна мета яких — всебічний розвиток молодої людини, виховання в ній націоналістичних позицій, культивування здорового способу життя та формування сильної особистості, для якої характерне практичне сповідування та дотримання ідей українського націоналізму. Якщо загалом характеризувати основні заходи в даному напрямку, то варто відзначити такі здобутки: — проведення 4-х щорічних всеукраїнських таборів: зимовий — «Доброволець» (Рівненська обл.); весняний — теренова гра «Звитяга» (Волинь); літній — «Легіонер» (2005 рік — Волинь, 2006 рік — Карпати); осінній — «Повстанська ватра» (Волинь); — проведення регіональних таборів: «Заграва» (вересень, Київська область), «Карпатська січ» (жовтень, Івано-Франківська область), «Холодний Яр» (жовтень, Черкаська область).


* Міжнародний напрямок діяльності

Міжнародний напрямок роботи — є одним з пріоритетних для будь-якої організації, яка прагне розшити межі своєї діяльності. Налагодження контактів з молодіжними середовищами інших країн є стратегічно важливим аспектом. А ще ця галузь покладає на організацію певну відповідальність, тому що, представляючи себе за кордоном, організація впливає на формування іміджу країни загалом. Станом на сьогодні Національний Альянс має добре налагоджені контакти з молоддю Білорусі, Польщі та країн Прибалтики. Молодь в усьому світі прагне аби її думку враховували, аби вона сама брала участь у важливих процесах державотворення. Тому обмін досвідом між активною молоддю всього світу сприяє позитивним процесам в молодіжному русі.

* Культурно-просвітницький напрямок діяльності

 
2008. Фестиваль альтернативної музики «Бандерштат — 2008»

Оскільки плекання традицій має бути основою будь-якого здорового молодіжного середовища, то Національний Альянс активно здійснює культурно-просвітницьку роботу. Національний Альянс сповідує універсальні моральні цінності, які допомагають сформувати новий тип людини, яка має активну життєву позицію та віддана інтересам України. Окрім проведення вишкільних таборів, організація також займається пропагандою українських традицій серед молоді. Зокрема, йдеться про традиції та звичаї українських свят. Найбільшим досягненням у цьому напрямку можна вважати щорічний фестиваль «Бандерштат», що традиційно відбувається в серпні на території табору «Сонячний», що у селі Гаразджа.

Національний Альянс має осередки в 16 областях України та місті Києві. Його членами є молоді люди різних професій і роду занять (учні, студенти, викладачі, підприємці, державні службовці, депутати місцевих рад).

Патріотичне вихованняРедагувати

 
Смолоскипна хода в пам'ять про Головного командира УПА Романа Шухевича
 
«Доброволець — 2009»

Військово-патріотичний напрямок діяльності Національного Альянсу включає в себе широку систему вишкільних заходів, основна мета яких — всебічний розвиток молодої людини, виховання в ній націоналістичних позицій, культивування здорового способу життя та формування сильної особистості, для якої характерне практичне сповідування та дотримання ідей українського націоналізму.

Якщо загалом характеризувати основні заходи в даному напрямку, то варто відзначити такі здобутки: — проведення 5-ти щорічних всеукраїнських таборів: зимовий (тільки для чоловіків) — «Доброволець» (Рівненська обл.); весняний — теренова гра «Звитяга» (Волинь); літній — «Легіонер» (2005 рік — Волинь, 2006 рік і надалі — Карпати); літній (тільки для дівчат) — «Оріяна» (Волинь); осінній — «Повстанець» (Волинь); — проведення регіональних таборів: «Заграва» (вересень, Київська область), «Карпатська січ» (жовтень, Івано-Франківська область), «Холодний Яр» (жовтень, Черкаська область).

Зимовий табір «Доброволець», який традиційно починаючи з 2005 року проводиться на півночі Рівненської області, є чи не найекстремальнішим організаційним таборуванням Національного Альянсу."Доброволець" носить мандрівний характер і основна його мета полягає не лише у фізичному вишколі його учасників, але й у вихованні шанобливого ставлення до своєї історії та національних героїв, а також ознайомленні з новими сторінками історії національно-визвольної боротьби УПА. Маршрут табору пролягає могилами вояків УПА та місцями битв, які відгриміли тут в 40-50 рр. XX століття. За період з 2005 по 2008 рр. в даному таборуванні взяло участь понад 500 юнаків та дівчат з середовища як членів так і прихильників Національного Альянсу.

 
Дівчата на тереновій грі «Звитяга»
 
Попередній інструктаж на «Звитязі»

Теренова гра «Звитяга» також стала традиційним табором Національного Альянсу. З часу її першого проведення навесні 2006 року «Звитяга» незмінно щороку проводиться на території Волинської області і відбувається в пам'ять про славу героїв УПА, які свого часу воювали на цій землі. Сама ж теренова гра передбачає поділ всіх учасників за дві команди, які протягом декількох днів ведуть між собою боротьбу з метою захоплення прапора суперника та «знищення» якомога більшої кількості «бойовиків» з протилежної команди, кожен з яких має пов'язку на руці, котру потрібно зірвати. В даному таборуванні окрім членів Національного Альянсу з різних осередків беруть участь і студенти з навчальних закладів Волині, представники дружніх молодіжних організацій тощо. Знаково, що «Звитягу» щороку відвідують представники і опозиційних білоруських молодіжних організацій.

 
Дівочий табір «Оріяна»
 
Побудова огородження на «Оріяні»
 
Перепочинок на «Легіонері»
 
Повстанська ватра

Літній табір «Легіонер», який в 2005 році було вперше проведено на Волині, а всі наступні рази в Карпатах є внутрішньо організаційним заходом, на якому присутні виключно члени та прихильники Національного Альянсу. Проведення табору передбачає широку фізичну та інтелектуальну програму по вишколу його учасників — вдосконалення рівня впоряду, спортивні змагання, інтелектуальні, рольові ігри, проведення робочих нарад по різних напрямках діяльності та кампаніях Національного Альянсу.

 
Інструктаж перед грою на «Повстанці — 2009»

"Повстанець" є осіннім табором, який проводиться з 2005 року на Волині і є організаційною традицією. Цей табір передбачає залучення до його участі широкого кола студентів та школярів, які за декілька днів проходять курс лекцій на тему патріотичного виховання та різнобічну програму фізичного та військового вишколу. В програмі табору є також міні-теренова гра. У 2006 році «Повстанець» відвідав лідер відомого українського гурту «Тартак» Сашко Положинський. Одним із основних завдань табору, окрім вище перерахованих, є формування в його учасників зацікавленості в діяльності молодіжних громадських організацій та сприяння їх створенню.

Частково до даного напрямку діяльності можна віднести і щорічну участь Національного Альянсу в заходах, які відбуваються в місті Києві до річниці створення УПА та смолоскипні ходи, які до різних історичних дат проводились організаційними осередками в ряді українських міст.

Затримання у БілорусіРедагувати

26 квітня 2005 року в Мінську правоохоронці затримали п'ятьох активістів українських молодіжних організацій, які брали участь у заходах білоруської опозиції приурочених 19-річчю аварії на Чорнобильській АЕС. Серед затриманих був голова всеукраїнського громадського об'єднання «Національний Альянс» Ігор Гузь. Члени «Національного Альянсу» були учасниками акції «Чорнобильський шлях». Учасникам акції вдалось пройти до Адміністрації Президента Республіки Білорусі і передати вимогу щодо чорнобильської політики.

Серед затриманих білоруською міліцією учасників чорнобильської акції були активісти білоруської молодіжної опозиційної організації «Молодий фронт», а також представники молодіжних опозиційних організацій з Росії. Загалом правоохоронці затримали 140 осіб (серед них іноземці: близько 20 росіян та 5 українців). Затримані отримали від 5 до 15 діб арешту. У зв'язку з цим почалось 10-денне голодування членів «Національного Альянсу» у стінах СІЗО. Там українці пили тільки воду. Після цього молодих людей депортували з Білорусі і позбавили права в'їзду на 5 років.

Чорнобильський шлях — 2005

Правий ПоступРедагувати

У 2005 році, з ініціативи творчої молоді Всеукраїнської організації «Національний Альянс», побачив світ перший номер всеукраїнського молодіжного видання Правий Поступ. Тираж щомісячної газети у зв'язку з затребуваністю її молоддю з різних українських регіонів, де Правий Поступ розповсюджувався, зріс з п'яти тисяч до десяти. Тут можна завантажити останні номери газети у форматі PDF

 
Обкладинка газети за вересень 2009 року


Щодо безпосередньо газети, то Правий Поступ, як видання, що розраховане на молодіжне патріотичне середовище в Україні, має яскраво виражене праве спрямування. Газета виходить раз на місяць, намагаючись адекватно відреагувати на ті процеси, які відбуваються в нашій державі і пов'язані з питаннями національного розвитку. Видання має тираж 10 тисяч примірників і розповсюджується безплатно активістами організації та її прихильниками більшістю українських регіонів.

Тематика матеріалів, які можна знайти в «Правому Поступі», різноманітна. Тому її можна поділити на такі блоки:

 • діяльність патріотичних організацій молодіжного спрямування в Україні;
 • політика,
 • ідеологія,
 • правий рух в Україні та Європі,
 • філософія,
 • історія,
 • релігія,
 • культура,
 • молодіжна політика,
 • інтерв'ю з відомими особистостями,
 • творчість юних українських літераторів.

КонтактРедагувати

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Національний Альянс»

 • Центральний офіс та секретаріат: 43 024 м. Луцьк, пр. Молоді 13,б тел.: +38-0332-78-49-77, e-mail: ukr_national@gmail.com
 • Офіційний сайт
 • Youtube