ModularGroup-FundamentalDomain-01.png

Модулярна групагрупа всіх дробово-лінійних перетворень виду

де цілі числа, причому .

Модулярна група ототожнюється з факторгрупою . Тут спеціальна лінійна група.

де — цілі числа .

ВластивостіРедагувати

Модулярна група є дискретною групою перетворень верхньої комплексної півплощини   і допускає подання твірними:

 
 

і співвідношеннями  , тобто є вільним добутком циклічної групи порядку 2, породженої  , і циклічної групи порядку 3, породженої  .

Для довільного перетворення   з модулярної групи справедлива рівність:

 

Оскільки уявна частина   ненульова, а числа   і  цілі, не рівні нулю одночасно, то величина   відокремлена від нуля (не може бути як завгодно малою). Це означає, що в орбіті будь-якої точки є така, на якій уявна частина досягає свого максимуму.

Фундаментальна областьРедагувати

Фундаментальна область (канонічна) модулярної групи — це замкнута область

 

Легко перевірити, використовуючи (1), що перетворення модулярної групи не збільшують уявну частину точок з  . З цього виходить, що для того, щоб дві точки   належали  , їх уявна частина повинна бути однакова:  . Таким умовам відповідають наступні перетворення і точки:

  1.   — будь-яка точка;
  2.  
  3.  
  4.  

Зокрема, всі точки області   мають тривіальний стабілізатор, окрім трьох:

  1.  
  2.  
  3.  

Крім того, з цього випливає що при факторизації верхньої півплощини по дії модулярної групи внутрішні точки   відображаються ін'єктивно, тоді як граничні — склеюються з точками, «дзеркальними» до них відносно прямої  .

ЛітератураРедагувати