Відкрити головне меню

Мента́льність (від лат. mens — пов'язаний з духом, духовністю) — спосіб мислення, загальна духовна налаштованість, установка індивіда або соціальної групи (наприклад етнії, професійного або соціального прошарку) до навколишнього світу[1].

Ментальність — це призма, через яку людина дивиться на світ і себе в ньому. Тож можемо говорити про те, що вона притаманна кожній людині, незалежно від етнічної належності, соціального стану, статі, мови тощо. Звичайно ж, ментальність залежить від цих факторів, особливо від національності та зумовлених нею мови та культури, проте вони не заперечують її існування, а навпаки — формують ментальність.

Ментальність не має чіткого термінологічного визначення, що унеможливлює створення інструментарію її практичного дослідження. Установка (у розумінні Узнадзе) є індивідуальною. Що таке колективна установка, фаховим психологам невідомо.

На відміну від ідеології, ментальністю звуться не форми мислення або оціночні судження, через які середовище впливає на особу (чи групу) і спонукає її до дії, а ставлення, відношення, що вона сприймає і спосіб поведінки, що від неї очікується.

Зміст

Ментальність українського народуРедагувати

М. Грушевський вважав, що українці мають західний тип ментальності, хоча він не відкидав і ролі східних впливів.[2] Зокрема однієї із рис українського менталітету є надмірна любов українців до гумору, сатири і взагалі сміху. Також до особливостей нації відносилося те що, внаслідок пізнішої кріпацької залежності, українці не були обтяжені надто великими податками й поборами, всіма верствами мали змогу навчатися грамоті. Не лише козаки, а й простолюд міг тією чи іншою мірою впливати на владу[3].

Українці, при всіх обмеженнях, які історично зумовлені, воліли жити за нормами свободи, причому індивідуальної свободи. Це було їхньою потребою і тією політичною програмою чи ідеалом. Суспільні форми життя і їхнє державно-правове вирішення на українських землях, починаючи з Козацької республіки, не були ідеальними. Але вони були набагато ліберальнішими, гуманнішими, цивілізованішими, ніж ті, які їм нав’язували ззовні. Це добре і наочно демонструє поява першої в Європі демократичної й республіканської конституції, яку склав гетьман в екзилі, сподвижник Івана МазепиПилип Орлик[4].

Використання досліджень з ментальностіРедагувати

У минулому дослідження ментальності знаходили практичне застосування в роботі спецслужб з підготовки агентури для роботи за кордоном, нині – у діяльності політиків, культурних діячів, посадових осіб, простих громадян українського суспільства.

ПосиланняРедагувати

 1. Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості /Тези доповідей та матеріали Міжнародної науково-практичної коенференції. За редакцією Киричука О.В., Колісника О.П., Чепи М.-Л.А. - Київ-Луцьк: Фундація імені О. Ольжича, 1994.
 2. Етнологія України: Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект: Навчальний посібник / Лозко Г. — К.: АртЕК, 2001.- 304 c.
 3. Горобець В. М. «Світанок української держави. Люди, соціум, влада, порядки, традиції» Х.; «КСД», 2017, 448 с. ISBN 978-617-12-2548-0
 4. Зайцева І. В. Особливості формування ментальності українців у період козацької  республіки // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. Т. ХХVІІ.К.: ННДІУВІ, 2011. – C. 391.

Див. такожРедагувати

Джерела та літератураРедагувати

ЛітератураРедагувати

 • Попович М. Проблеми теорії ментальності / відп. ред. М.В. Попович. К.: Наук. думка, 2006. 407 с.
 • Додонов Р. А. Этническая ментальность: опыт социально-философского исследования // Запорожье, Тандем-У, — 192 с.
 • Додонов Р. А. Теория ментальности. Учение о детерминантах мыслительных автоматизмов // Запорожье, Тандем-У, 1999. — 264 с.
 • Козловський С. О. Ментальність середньовічного купецтва: купець і суспільство // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. — К., Міленіум, 2009, № 3. — С. 118—122
 • Козловський С. О. Ментальність середньовічного купецтва: купець і релігія // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. — К., Міленіум, 2009, № 4. — С. 122—126
 • Козловський С. О. Вплив чернецтва на формування категорії «держава» у колективній ментальності населення Київської Русі (ХІ-ХІІІ ст.) // «Видубицький Михайлівський монастир — погляд крізь віки». Збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 940-літтю Свято-Михайлівського Видубицького монастиря. — К., Видавництво Видубицького Свято-Михайлівського монастиря, 2010. — С. 372—383.
 • Козловский С. О. Торговля и купечество как «социальный лифт» в коллективной ментальности средневекового общества Западной Европы (XII—XV вв.) // Социальная мобильность в традиционных обществах: история и современность: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня рождения профессора М. М. Мартыновой и 100-летию со дня рождения профессора Б. Г. Плющевского. Ижевск, 20–21 ноября 2012 г. / сост. и отв. ред. В. В. Пузанов.– Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2012. — С. 91-97.

ПосиланняРедагувати