Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки (1986)

Державна премія України в галузі науки і техніки — лауреати 1986 року.

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР видали Постанову № 417 від 5 грудня 1986 р. «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1986 року»

Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки 1986 рокуРедагувати

Премійована робота Лауреати Коротко про лауреата
За монографію у п'яти томах «Методы расчета оболочек», опубліковану в 1980—1982 роках. Чехов Віктор Миколайович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту механіки Академії наук УРСР
Шнеренко Кузьма Іванович доктор технічних наук, завідувач лабораторії Інституту механіки Академії наук УРСР
Чернишенко Іван Семенович доктор технічних наук, завідувач лабораторії Інституту механіки Академії наук УРСР
Заруцький Володимир Олександрович доктор технічних наук, завідувач лабораторії Інституту механіки Академії наук УРСР
Кубенко Веніамін Дмитрович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу
Василенко Анатолій Тихонович доктор фізико-математичних наук
Аміро Ігор Якович доктор технічних наук, завідувач відділу
Шевченко Юрій Миколайович член-кореспондент Академії наук УРСР, завідувач відділу
Прохоренко Іван Власович кандидат фізико-математичних наук, начальник сектора Спеціального конструкторсько-технологічного бюро з дослідним виробництвом склопластиків Інституту механіки Академії наук УРСР
Чехов Валерій Миколайович кандидат фізико-математичних наук, доцент Донецького державного університету
За роботу «Республіканська автоматизована система управління розвитком науки і техніки в Українська РСР» Фокін Вітольд Павлович кандидат технічних наук, першому заступник Голови Державного планового комітету УРСР
Шевченко Віктор Прокопович начальник відділу Державного планового комітету УРСР
Рубан Владислав Якович кандидат технічних наук, завідувач відділу, завідувач сектору, працівникові Головного науково-дослідного і інформаційно-обчислювального центру
Дрогаль Тетяна Григорівна кандидат технічних наук, завідувач сектору, працівникові Головного науково-дослідного і інформаційно-обчислювального центру
Козак Юрій Іванович кандидат економічних наук, завідувач сектору, працівникові Головного науково-дослідного і інформаційно-обчислювального центру
Соляник Анатолій Іванович кандидат фізико-математичних наук, завідувач сектору, працівникові Головного науково-дослідного і інформаційно-обчислювального центру
Широков Володимир Анатолійович кандидат фізико-математичних наук, ученому секретареві науково-організаційного відділу Президії Академії наук УРСР
Тутов Анатолій Федорович кандидат технічних наук, завідувач лабораторії, працівникові Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Академії наук УРСР
Брусіловський Борис Яковлевич кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, працівникові Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Академії наук УРСР
Волобоєв Борис Андрійович кандидат технічних наук, заступник директора Науково-дослідного інституту автоматизованих систем планування і керування у будівництві
За цикл робіт «Розмірні ефекти у малих частках твердого тіла» Борзяк Петро Григорович член-кореспондент Академії наук УРСР, старший науковому співробітнику-консультанту
Сарбей Олег Георгійович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу
Томчук Петро Михайлович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу
Катрич Галина Андріївна кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту фізики Академії наук УРСР
Непийко Сергій Олексійович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту фізики Академії наук УРСР
Федорович Ростислав Дмитрович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту фізики Академії наук УРСР
Комник Юрій Федорович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Фізико-технічного інституту низьких температур Академії наук УРСР
Палатник Лев Самійлович доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Харківського політехнічного інституту імені В. І. Леніна
Кулюпін Юрій Олександрович доктор фізико-математичних наук /посмертно/
Пінес Борис Якович доктор фізико-математичних наук /посмертно/
За цикл робіт «Відкриття та дослідження динамічних явиш, пов'язаних з фононними взаємодіями у магнітних кристалах» Бар'яхтар Віктор Григорович академік Академії наук УРСР, директор Інституту металофізики Академії наук УРСР
Ахієзер Олександр Ілліч академік Академії наук УРСР, начальник відділу Харківського фізико-технічного інституту Академії наук УРСР
Пелетминський Сергій Володимирович член-кореспондент Академії наук УРСР, начальник лабораторії Харківського фізико-технічного інституту Академії наук УРСР
Ганапольський Єль Маркович доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту радіофізики та електроніки Академії наук УРСР
Маковецький Дмитро Миколайович кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту радіофізики та електроніки Академії наук УРСР
Туров Євген Якимович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту фізики металів Уральського наукового центру Академії наук СРСР
Власов Кирило Борисович доктор фізико-математичних наук, завідувач лабораторії Інституту фізики металів Уральського наукового центру Академії наук СРСР
Тарасенко Віктор Васильович доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту радіотехніки та електроніки Академії наук СРСР
Шавров Володимир Григорович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту радіотехніки та електроніки Академії наук СРСР
За цикл робіт «Структурно-функціональні основи участі транспортних РНК та аміноацил-тРНК-синтетаз білка на рівні трансляції у тварин». Мацука Геннадій Харлампійович академік Академії наук УРСР, директор Інституту молекулярної біології і генетики Академії наук УРСР
Єльська Ганна Валентинівна доктор біологічних наук, завідувачці відділу Інституту молекулярної біології і генетики Академії наук УРСР
Коваленко Марина Йосипівна кандидат біологічних науки старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики Академії наук УРСР
Овчаренко Галина Вікторівна кандидат біологічних науки старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики Академії наук УРСР
Тукало Михайло Арсентійович кандидат біологічних науки старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики Академії наук УРСР
Гудзера Ольга Йосипівна кандидат біологічних наук, працівникові Інституту молекулярної біології і генетики Академії наук УРСР
Яремчук Ганна Дмитрівна кандидат біологічних наук, працівникові Інституту молекулярної біології і генетики Академії наук УРСР
Васильєва Ірина Георгіївна кандидат біологічних наук, працівникові Інституту молекулярної біології і генетики Академії наук УРСР
Солдаткін Олексій Петрович кандидат біологічних наук, працівникові Інституту молекулярної біології і генетики Академії наук УРСР
Турківська Галина Вікторівна молодший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики Академії наук УРСР
За цикл робіт «Тектоніка та металогенія Радянських Карпат» Вялов Олег Степанович академік Академії наук УРСР, завідувач відділу Інституту геології і геохімії горючих копалин Академії наук УРСР
Глушко Василь Васильович член-кореспондент Академії наук УРСР, професорові Львівського державного університету імені І. Я. Франка
Кульчицький Ярослав Онуфрійович доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач кафедри Львівського державного університету імені І. Я. Франка
Жуков Фрідріх Іванович доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач відділу Інституту геохімії і фізики мінералів Академії наук УРСР
Науменко Валентин Володимирович доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач відділу Інституту геохімії і фізики мінералів Академії наук УРСР
Гончарук Анатолій Федорович кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник Інституту геохімії і фізики мінералів Академії наук УРСР
Аверін Юрій Олександрович доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач сектору Інституту мінеральних ресурсів
Зайцева Віра Миколаївна начальник тематичної групи Закарпатської геологорозвідувальної експедиції
Скатинський Юрій Павлович заступник генерального директора Західно-Українського виробничого геологічного об'єднання
Лазаренко Ерік Олександрович доктор геолого-мінералогічних наук /посмертно/
За цикл робіт «Розробка, теоретичне обґрунтування та клінічне впровадження нових методів оперативного лікування, детоксикації і реабілітації хворих із захворюванням печінки та жовчовивідних протоків» Павловський Михайло Петрович доктор медичних наук, ректорові Львівського державного медичного інституту
Орел Гліб Львович кандидат медичних наук, доцент Львівського державного медичного інституту
Короткий Валерій Миколайович доктор медичних наук, завідувач кафедри Київського медичного інституту імені академіка О. О. Богомольця
Ковальов Михайло Маркович доктор медичних наук, професорові Київського медичного інституту імені академіка О. О. Богомольця
Колесников Євген Борисович кандидат медичних наук, асистенту кафедр Київського медичного інституту імені академіка О. О. Богомольця
Панченко Сусанна Миколаївна кандидат медичних наук, асистенту кафедр Київського медичного інституту імені академіка О. О. Богомольця
Скиба Володимир Вікторович кандидат медичних наук, асистенту кафедр Київського медичного інституту імені академіка О. О. Богомольця
Радзіховський Анатолій Павлович доктор медичних наук, завідувач відділу Київського науково-дослідного інституту клінічної та експериментальної хірургії
Медведєв Володимир Єгорович кандидат медичних наук, завідувач лабораторії Київського науково-дослідного інституту клінічної та експериментальної хірургії
Картель Микола Тимофійович кандидат хімічних наук, завідувач лабораторії Інституту загальної та неорганічної хімії Академії наук УРСР
За розробку та промислове впровадження високопродуктивної технології обробки алмазно-абразивними інструментами з переривчастою робочою поверхнею Якімов Олександр Васильович доктор технічних наук, завідувач кафедри Одеського політехнічного інституту, керівник роботи
Шепелєв Анатолій Олександрович кандидат технічних наук, заступник директора Інституту надтвердих матеріалів Академії наук УРСР
Аліханян Евнос Самвелович кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів Академії наук УРСР
Чалий Валерій Тихонович керівник групи Інституту надтвердих матеріалів Академії наук УРСР
Левін Михайло Давидович керівник групи Інституту надтвердих матеріалів Академії наук УРСР
Сколота Анатолій Олександрович начальник цеху дослідного заводу, працівникові Інституту надтвердих матеріалів Академії наук УРСР
Маленьких Сергій Михайлович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Українського науково-виробничого деревообробного об'єднання
Смирнов Лев Петрович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту технології та організації виробництва двигунів
Коломайко Анатолій Микитович головний інженер Всесоюзного промислового об'єднання по виробництву нормалізованих вузлів і деталей загальномашинобудівного застосування
Курносов Олександр Дмитрович завідувач групою Уральського філіалу Всесоюзного науково-дослідного інституту абразивів і шліфування
За цикл робіт «Аналогова та цифрова обробка астрономічних зображень» Дудінов Володимир Миколайович кандидат фізико-математичних наук, директор астрономічної обсерваторії Харківського державного університету імені О. М. Горького
Цвєткова Вікторія Сергіївна кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник астрономічної обсерваторії Харківського державного університету імені О. М. Горького
Шкуратов Юрій Григорович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник астрономічної обсерваторії Харківського державного університету імені О. М. Горького
Корнієнко Юрій В'ячеславович завідувач лабораторії Інституту радіофізики та електроніки Академії наук УРСР
Станкевич Дмитро Геннадійович завідувач групою Інституту радіофізики та електроніки Академії наук УРСР
Бабічев Анатолій Антонович начальник сектора Спеціального конструкторсько-технологічного бюро Інституту радіофізики та електроніки Академії наук УРСР
Парусимов Віктор Григорович керівник групи Головної астрономічної обсерваторії Академії наук УРСР
За дослідження, розробку конструкції та освоєння високопродуктивної промислової технології прокатки ефективних арматурних профілів малих перетинів, які забезпечили зниження витрат металу в будівництві Левченко Лев Назарович кандидат технічних наук, доцент Дніпропетровського металургійного інституту імені Л. І. Брежнєва, керівник роботи
Натапов Аркадій Соломонович кандидат технічних наук, завідувач сектору Дніпропетровського металургійного інституту імені Л. І. Брежнєва
Баскін Семен Леонідович старший науковий співробітник Дніпропетровського металургійного інституту імені Л. І. Брежнєва
Філонов Олег Васильович кандидат технічних наук, начальник відділу Криворізького металургійного комбінату «Криворіжсталь» імені В. І. Леніна
Дишковець Геннадій Анатолійович начальник дротового стану Криворізького металургійного комбінату «Криворіжсталь» імені В. І. Леніна
Баранов Валерій Степанович старший вальцювальник Криворізького металургійного комбінату «Криворіжсталь» імені В. І. Леніна
Остапенко Віктор Володимирович старший калібрувальник Криворізького металургійного комбінату «Криворіжсталь» імені В. І. Леніна
Парусов Володимир Васильович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту чорної металургії
Фрідлянов Борис Миколайович провідний інженер Науково-дослідного інституту бетону та залізобетону
Суріков Ігор Миколайович молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту бетону та залізобетону
За цикл робіт «Теоретичні основи і практичні методи створення ефективних систем теплового захисту високотемпературних двигунів та впровадження їх енергетичному і транспортному машинобудуванні» Дибан Євген Павлович член-кореспондент Академії наук УРСР, завідувач відділу Інституту технічної теплофізики Академії наук УРСР, керівник роботи
Страдомський Михайло Валер'янович доктор технічних наук, заступник директора Інституту технічної теплофізики Академії наук УРСР, керівник роботи
Епік Елеонора Яківна доктор технічних наук Інституту технічної теплофізики Академії наук УРСР
Клименко Віктор Миколайович кандидат технічних наук, завідувач лабораторії Інституту технічної теплофізики Академії наук УРСР
Максимов Євген Олександрович кандидат технічних наук, завідувач лабораторії Інституту технічної теплофізики Академії наук УРСР
Асмаловський Віталій Анатолійович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики Академії наук УРСР
Білека Борис Дмитрович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики Академії наук УРСР
Мазур Олександр Іустинович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики Академії наук УРСР
Чепаскіна Світлана Михайлівна кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики Академії наук УРСР
Хавін Віктор Юлійович завідувач групою Інституту технічної теплофізики Академії наук УРСР
За створення та широке впровадження у проектних організаціях Держбуду УРСР систем автоматизованого проектування об'єктів будівництва, які забезпечують економій матеріальних і трудових ресурсів у капітальному будівництві Дуброва Євген Петрович кандидат технічних наук, директор Науково-дослідного інституту, автоматизованих систем планування і керування у будівництві
Городецький Олександр Сергійович доктор технічних наук, заступник директора Науково-дослідного інституту, автоматизованих систем планування і керування у будівництві
Лященко Анатолій Антонович кандидат технічних наук, завідувач відділу Науково-дослідного інституту, автоматизованих систем планування і керування у будівництві
Павловський-Літвінов Вадим Едуардович завідувач відділу Науково-дослідного інституту, автоматизованих систем планування і керування у будівництві
Янович Іван Олександрович кандидат фізико-математичних наук, керівник відділення Спеціального конструкторського бюро математичних машин і систем Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Академії наук УРСР
Сарнацький Ювеналій Андрійович заступник Голови Державного комітету УРСР у справах будівництва
Донець Анатолій Костянтинович головний інженер Українського державного інституту проектування міст
Павлов Сергій Павлович головний інженер інституту «Діпроцивільпромбуд»
Драч Олександр Абрамович начальник відділу інституту «Діпроцивільпромбуд»
Охота Ігор Якович директор Харківського проектного інституту по плануванні та забудові міста
За роботу «Фізико-хімічні основи, технологія та промислове освоєння виробництва надчистих металів /ртуть, кадмій, цинк, свинець, вісмут, галій, індій; талій, телур/» Шека Іван Арсенович член-кореспондент Академії наук УРСР, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії Академії наук УРСР, керівник роботи
Козін Леонід Хомич доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії Академії наук УРСР
Новікова Лідія Степанівна кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії Академії наук УРСР
Морачевський Андрій Георгійович доктор технічних наук, завідувач кафедри Ленінградського політехнічного інституту імені М. І. Калініна
Нікітін Анатолій Андрійович кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту органічного каталізу та електрохімії Академії наук Казахської РСР
Кострульов Геннадій Григорович заступник головного інженера Заводу чистих металів імені 50-річчя СРСР
Вівдюк Володимир Григорович майстер Заводу чистих металів імені 50-річчя СРСР
Жукоцький Микола Васильович майстер Микитівського ртутного комбінату
За створення та освоєння перших вітчизняних великотоннажних швидкохідних суден з горизонтальним вантажообробленням типу «Атлантика» Івженко Валентин Костянтинович головний конструктор проекту
Щередін Володимир Миколайович кандидат технічних наук, начальник відділу Центрального конструкторського бюро «Чорноморсуднопроект»
Мележик Михайло Олександрович начальник відділу Центрального конструкторського бюро «Чорноморсуднопроект»
Климентьєв Яков Іванович завідувач відділу Миколаївського обкому Компартії України
Коптін Борис Олександрович заступник начальника відділу виробничого об'єднання «Зоря»
Лісов Веніамін Тимофійович провідний конструктор союзного проектного бюро «Машпроект»
Лебедєв Рудольф Миколайович старший майстер Чорноморського суднобудівного заводу
Ляшенко Володимир Володимирович бригадир слюсарів-монтажників Чорноморського суднобудівного заводу
Сундуков Анатолій Васильович старший механік судна «Инженер Ермошкин» Чорноморського морського пароплавства
За дослідження, розробку та застосування у мікроелектронній і космічній технології методів та апаратури неруйнівної дефектоскопії на основі електротопографічного ефекту Кравець Олександр Євгенович доктор технічних наук, завідувач сектору Спеціального конструкторсько-технологічного бюро фізичного приладобудування з дослідним виробництвом Інституту фізики Академії наук УРСР, керівник роботи
Резніков Михайло Абрамович кандидат фізико-математичних наук, провідний інженер Спеціального конструкторсько-технологічного бюро фізичного приладобудування з дослідним виробництвом Інституту фізики Академії наук УРСР
Пермяков Віталій Вадимович інженер-конструктор Спеціального конструкторсько-технологічного бюро фізичного приладобудування з дослідним виробництвом Інституту фізики Академії наук УРСР
Джанібеков Володимир Олександрович льотчик-космонавт СРСР
Шпак Марат Терентійович член-кореспондент Академії наук УРСР, директор Інституту фізики Академії наук УРСР
Фок Михайло Володимирович доктор фізико-математичних наук, завідувач сектору Фізичного інституту імені П. М. Лебедєва Академії наук СРСР
Піпа Віктор Йосипович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту напівпровідників Академії наук УРСР
Сочилов Євген Олександрович провідний інженер науково-виробничого об'єднання «Енергія»
Леонов Володимир Дмитрович старший інженер науково-виробничого об'єднання «Енергія»
За підручник для вищих учбових закладів «Основи построения систем автоматизированного проектирования», опублікований у 1985 році /друге видання/ Скрипниченко Федір Тарасович
За підручник для медичних училищ «Хирургия», опублікований у 1984 році /четверте видання/ Скрипниченко Дмитро Федорович доктор медичних наук, завідувач кафедри Київського державного інституту удосконалення лікарів

ДжерелаРедагувати