Користувач:Alex Blokha/Події згадані в Вікіпедії/1836

100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед ----- Назва:Арканзас
-Знайдено: + AdmittanceDate = June 15, 1836 |
-Знайдено: + Арканзас, штат на півдні центральної частини США; площу 137800 кв. км, столиця Літл-Рок; міста Фейетвілл, Форт-Сміт та ін.; міститься на плато Озарк на заході, низовині на сході; річка Арканзас, багато озер. Развинуте виробництво бавовни, сої, рису, видобуток нафти, природного газу, бокситів, обробка деревини, харчова промисловість. Населення 2350700 (1991); батьківщина Білла Клінтона, Уінтропа Рокфеллера. Історичні відомості: був досліджений Фернандо де Скотто в 1541, європейські переселенці з'явилися в 1648, торгували з місцевими індіанцями; став частиною Луізіанського продажу 1803, одержав статус штату в 1836.


Назва:Гарасевич де Нойштерн Михайло
-Знайдено: + Гарасевич де Нойштерн Михайло (1763 - 1836) - барон, укр. історик, видатний діяч Греко-Католицької Церкви у Галичині, архіпресвітер львівської капітули; працював над відновленням галицької митрополії та домігся для Греко-Католицької Церкви рівного та незалежного від пол. Римо-Католицької Церкви становища; автор Annales Ecclesiae Rutheniae.


Назва:Хойнацький Андрій
-Знайдено: + Хойнацький Андрій (1836 -- 88), церк. і пед. діяч, протоієрей, історик укр. правос. Церкви. Закінчив Київську Духовну Академію, учитель Волинської Духовної Семінарії в' Крем'янці, викладав богословіє у Ніженському Історико-філологічному інституті князя Безбородька. Дослідник минулого Волині, зокрема Почаївської Лаври, нар. обрядів і вірування. Ст. в журн. і окремо: «Западнорусская церковная уния в ее богослужении и обрядах» (1871), «Очерки из истории православной церкви и древнего благочестия на Волыни» (1878), «Православие и Уния в лице двух своих защитников, преп. Іова Почаевского и Іосафата Кунцевича» (1882), «Лавра Почаевская» (1880 -- 83; поправлене вид. 1897), «Православие на западе России в своих ближайших представителях» (1888).


Назва:Шиманів Андрій
-Знайдено: + Шиманів Андрій (18361901), педагог, громадський діяч, учитель іст. в Полтавському кадетському корпусі. 1862 — 69 за укр. «сепаратизм» був на засланні, опісля адвокат у Харкові. Співр. КСт.


Назва:Юрґенсон Петро
-Знайдено: + Юрґенсон Петро (18361903), рос. муз. видавець; йому належить повне вид. (12 томів) творів Д. Бортнянського й ін. укр. композиторів.


Назва:Фірцак Юлій
-Знайдено: + Фірцак Юлій (18361912), церк. діяч на Закарпатті, свящ. з 1861, проф. богословія і ректор єпархіяльної семінарії в Ужгороді (1876—87), мукачівський єп. (1891 — 1914). Посол до угор. парламенту (1887 — 90). Заснував учительську семінарію для дівчат (1902) в Ужгороді, був ініціатором соц. допомоги бідним («Верховинська Акція»); боровся проти мадяризації Мукачівської єпархії.


Назва:Скліфосовський Микола Васильович
-Знайдено: + Мико́ла Васи́льович Скліфосо́вський (1836—†1904) — видатний хірург


Назва:Сучава (місто)
Підзаголовок:=== Історія ===
Знайдено: + За австрійських часів в Сучаві оселилися українці з Галичини, які мали (з 1836 р.) свою греко-католицьку церкву (1936 року перетворена румунами на православну)


Зобр:1шт.

Stefan Tron.jpg

Назва:Талапкович Еміліян
-Знайдено: + Талапкович Еміліян (1836 — 90), церк.громадський діяч на Закарпатті, свящ.; дириґент хору богословів в Ужгороді (1861 — 69). Автор виданого 1873 в Ужгороді зб. «Церковно-народное литургическое пЂніе ...», в якому зібрані літургічні співи Гр.-Кат. Церкви в укладі Т. на чотири голоси з фортепіано.


Назва:Сембратович Сильвестр
-Знайдено: + Сильве́стр Сембрато́вич (1836—1898), з 1885 р. митрополит галицький, з 1895 р. кардинал, який у цій ролі був «сином» папи римського.


Назва:Ампер Анре Марі
-Знайдено: + Ампе́р Анре́ Марі́ (André-Marie Ampère, 17751836) — видатний французський фізик і математик, творець основ електродинаміки.
Підзаголовок:= Праці =
Знайдено: + УРЕ: (Ampère) Андре-Марі (22. І 1775— 10. VI 1836) — видатний французький фізик і математик, один з основоположників сучас. електродинаміки. Чл. Париз. Акад. наук (з 1814), проф. Нормальної школи в Парижі (з 1824). Н. в м. Ліоні (Франція). З юнацького віку займався математикою і природознавством. На поч. 19 ст. опублікував ряд праць з теорії імовірностей, застосування варіаційного числення до механіки, ряд досліджень з матем. аналізу. Прославився як учений-фізик. 1820 і наступних років, після відкриття Г.-К. Ерстедом діяння електр. струму на магніт, А. вперше встановив зв язок між електр. і магніт. явищами, які до того часу вивчали роздільно. Зокрема А. встановив «Правило плавця» (див. Ампера правило), осн. закон електромагнетизму про взаємодію провідників з електр. струмом, висунув першу гіпотезу про те, що всякий магнетизм зумовлений елементарними електр. струмами.


Зобр:1шт.

Ampere1.jpg

Назва:Змартвихвстанці
-Знайдено: + Змартвихвста́нцішовіністичний польський орден, заснований в Парижі у 1836 р. і затверджений папою Леоном XIII, Мета — підготовка польського кліру на теренах, які поляки вважали своїми (в т. ч. і у Східній Галичині).


Назва:Горбаль Кость
-Знайдено: + Ко́сть Горба́ль (18361909) — педагог і журналіст, редактор «Ниви» (1865), з 1867 — офіційної газети «Русь».


Назва:Стороженко Микола Ілліч
-Знайдено: + Мико́ла Іллі́ч Стороже́нко (1836, Іржавка — †1906), історик літератури, народився у с. Іржавці на Прилуччині, проф. Моск. Ун-ту (з 1872), представник культ.-іст. школи в літературознавстві.


Назва:Бажанський Порфирій
-Знайдено: + Порфи́рій Бажа́нський (22 або 24.02.1836, с. Белелуя, Станіславівщина — 1920 р., м. Львів)- священник УГКЦ. Композитор, фольклорист, музикознавець, письменник.


Назва:Бажанський Порфирій Іванович
-Знайдено: + Порфи́рій Іва́нович Бажа́нський (1836—†1920) — український композитор, музикознавець, фольклорист.


Назва:Барсов Елпідіфор Васильович
-Знайдено: + Елпідіфо́р Васи́льович Ба́рсов (1836, Логінове — †1917) — російський фольклорист і літературознавець.


Назва:Бекман Яків Миколайович
-Знайдено: + Я́ків Микола́йович Бе́кман (*1836—†1869) — український революційний діяч, організатор Харківського таємного товариства.


Назва:Бойко Устина Федорівна
-Знайдено: + Бойко Устина Федорівна — (*1836 — †?


Назва:Національна партія (Уругвай)
-Знайдено: + | заснована = 1836


Зобр:1шт.

National Party Flag.png

Назва:Крутий узвіз
-Знайдено: + Пролягає від Бессарабської площі до Круглоуніверситетської вулиці. Виник у 1-й пол. 19 ст. Деякий час побутувала назва узвіз Пащенка (від прізвища домовласника). Спершу пролягав до вул. Лютеранської. У 18361837 частину К. у. приєднано до новопрокладеної вул. Круглоуніверситетської. Сучасну назву затверджено у 1869. До К. у. прилучаються: вулиці Басейна — Круглоуніверситетська (вперше) — Кропивницького і Дарвіна. Між вулицями Дарвіна і Круглоуніверситетською (верхня частина) К. у. пролягає у формі сходів, проїзна частина тут відсутня.


Назва:Губки
-Знайдено: + | phylum_authority = Grant in Todd, 1836


Назва:Омото-кьо
Підзаголовок:==
Знайдено: + (1836 - 1918), дуже бідною селянкою, що стала шаманом. Онісабуро женився на дочці Нао,


100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед -----

Роки, згадані у Вікіпедії