Дагестанці в Україні — представники корінних народів Дагестану, що проживають на території України. До них належать 10 основних народів Дагестану (аварці, даргинці, кумики, лезгини, лакці, табасарани, ногайці, рутульці, агули, цахури) та менші етнічні групи (андійці, ахвахці, багулали, бежтинці, ботліхці, гінухці, чамалинці, цези, що належать до аварців, та кайтагці та кубачинці, що належать до даргінців).

Дагестанці в Україні
Кількість10-15 тис.
АреалДонецька область: 1 967
Харківська область: 1 482
Дніпропетровська область: 1 318
Моваросійська, українська
Релігіяіслам

За переписом 2001 року, в Україні проживало 10 882 представника народів Дагестану, найбільше — у східних областях: Донецькій (1 967 осіб), Харківській (1 482 осіб), Дніпропетровській (1 318 осіб). Найбільш чисельними з дагестанських народів в Україні є лезгини (4 349 осіб), даргинці (1 610 осіб) та аварці (1 496 осіб).

Історична динаміка

ред.

До 1930-х років дагестанці в УРСР були представлені виключно лезгинами та лакцями, причому на перших припадала абсолютна більшість — за переписом 1926 року 98,7% дагестанців України були лезгинами за національністю, і тільки 1,3% лакцями.

Під час індустріалізації 1930-х років багато вихідців з Дагестану почали оселятися на території України, зокрема аварці, кумики, даргінці, лакці та інші. Чисельність дагестанців в УРСР збільшилась у 7,6 разів, з 234 осіб у 1926 р. до 1 775 осіб у 1939 р. Лезгини продовжували залишатися найбільшим дагестанським народом в Україні, проте їх питома вага серед дагестанців скоротилася з майже 99% до 52%.

У 1940-50-ті роки кількість дагестанців в УРСР виросла більш ніж удвічі, до 3 823 осіб. Продовжувалась тенденція до зменшення питомої ваги лезгинів (з 52% у 1939 р. до 39% у 1959 р.) та збільшення — інших народів, особливо табасаранів, аварців, лакців та даргінців.

У 1960-1980-х роках дагестанське населення продовжувало зростати, причому темпи приросту постійну збільшуватися. Їх чисельність виросла до 4 387 осіб у 1970 р. (+15% порівняно з переписом 1959 р.) За переписом 1979 р. налічувалося вже 5 752 дагестанців (+31% порівняно з переписом 1970 р.) Особливо стрімке збільшення кількості дагестанців відбувалося у 1980-х роках, за переписом 1989 р. в УРСР налічувалося вже 12 418 представників народів Дагестану, що на 160% більше ніж під час перепису 1979 р. Найбільший приріст у 1980-і роки показали цахури (+903%), табасарани (+211%), рутульці (+188%), найменший — лакці (+56%) та ногайці (+33%)

Після розпаду СРСР та проголошення незалежності України динаміка суттєво змінилась. У рази скоротився міграційний притік дагестанського населення, збільшився відтік до Дагестану та інших регіонів Росії. Все це, а також погіршення демографічної ситуації в Україні, яке не оминуло і представників народів Дагестану, призвело до зменшення між переписами 1989 та 2001 рр. їх в Україні з 12 418 до 10 882, або на 12,4%.

Не зважаючи на загальне зменшення кількості дагестанських народів у 90-ті роки, чисельність шести з них збільшилась. Крім даргінців (+4%), це були переважно малі народи: табасарани (+5%), ногайці (+16%), рутульці (+83%), агули (+39%), цахури (+34%). Зменшення чисельності було характерне для великих етносів: аварців (-44%), кумиків (-17%), лезгинів (-10%) та лакців (-2%).

Динаміка чисельності дагестанських народів в Україні за переписами[1]:

1926 1939 1959 1970 1979 1989 2001
Лезгини  231  921  1484  1708  2354  4810  4349
Даргінці  -  137  483  634  595  1550  1610
Аварці  -  248  714  893  1211  2677  1496
Лакці  3  154  623  574  662  1035  1019
Табасарани  -  7  120  118  300  932  977
Кумики  -  260  295  324  313  868  718
Ногайці  -  48[2]  87  84  248  331  385
Рутульці  -  2 1 5  26  75  137
Агули  -  15  12  37  78  108
Цахури  -  -  25  6  62  83
Загальна
чисельність
 234  1775  3823  4387  5752  12418  10882

Питома вага різних народів у загальній чисельності дагестанського населення

1926 1939 1959 1970 1979 1989 2001
Лезгини  98,7%  51,9%  38,8%  38,9%  40,9%  38,7%  40,0%
Даргінці  7,7%  12,6%  14,5%  10,3%  12,5%  14,8%
Аварці  14,0%  18,7%  20,4%  21,1%  21,6%  13,7%
Лакці  1,3%  8,7%  16,3%  13,1%  11,5%  8,3%  9,4%
Табасарани  0,4%  3,1%  2,7%  5,2%  7,5%  9,0%
Кумики  14,6%  7,7%  7,4%  5,4%  7,0%  6,6%
Ногайці  2,7%  2,3%  1,9%  4,3%  2,7%  3,5%
Рутульці  0,1%  0,3%  0,5%  0,6%  1,3%
Агули  0,4%  0,3%  0,6%  0,6%  1,0%
Цахури  0,6%  0,1%  0,5%  0,8%
Загальна
чисельність
 234  1775  3823  4387  5752  12418  10882

Розселення

ред.

Найчисельнішим дагестанським народом в Україні є лезгини. Етнічними лезгинами є 40% дагестанців Україні, попри те, що за чисельністю вони поступаються аварцям, а у самому Дагестані становлять лише 13,3% населення і є тільки 4-м за чисельністю етносом, поступаючись аварцям (29,4%), даргінцям (17,0%) та кумикам (14,9%).

У більшості регіонів України найбільшим дагестанським народом є лезгини, за винятком деяких областей з незначним дагестанським населенням і де найбільшими етносами є:

Крім того, у Вінницькій області зафіксовано рівну кількість лезгинів та даргінців (по 30 осіб), а у Криму майже рівну кількість лезгинів та ногайців (246 та 245 осіб відповідно)

Чисельність дагестанських народів у регіонах України за переписом 2001 р.[3]

Область загальна чисельність
народів Дагестану
лезгини даргінці аварці лакці табасарани кумики ногайці рутульці агули цахури
Донецька область 1967  1129  148  271  107  149  74  24  29  30  6
Харківська область 1482  724  96  178  158  227  68  7  19  3  2
Дніпропетровська область 1318  402  386  173  81  48  159  8  31  8  22
Автономна Республіка Крим 826  246  60  100  61  29  65  245  15  2  3
Одеська область 787  300  179  126  52  34  47  30  9  6  4
м. Київ 767  198  133  111  149  28  118  2  7  13  8
Луганська область 746  294  156  146  29  59  27  6  3  18  8
Запорізька область 632  215  66  73  34  170  27  10  7  15  15
Київська область 404  102  30  39  204  8  7  2  3  1  8
Полтавська область 288  76  48  45  25  77  12  2  0  3  0
Миколаївська область 228  112  27  43  11  6  24  3  1  0  1
Херсонська область 183  67  10  34  13  18  10  20  9  1  1
Сумська область 145  49  15  25  20  17  16  1  1  0  1
Черкаська область 143  47  62  15  6  4  4  0  0  5  0
м. Севастополь 138  67  8  19  12  14  13  5  0  0  0
Львівська область 132  21  74  8  12  7  3  6  1  0  0
Кіровоградська область 128  63  16  3  6  35  5  0  0  0  0
Вінницька область 101  30  30  11  9  7  3  9  0  1  1
Чернігівська область 91  40  10  13  2  17  5  1  0  1  2
Житомирська область 88  43  1  12  14  9  8  0  0  1  0
Хмельницька область 70  35  5  11  6  2  8  2  1  0  0
Волинська область 51  19  23  5  2  0  2  0  0  0  0
Закарпатська область 49  30  2  6  0  3  6  0  1  0  1
Рівненська область 49  6  13  19  0  8  3  0  0  0  0
Тернопільська область 27  9  7  4  4  1  2  0  0  0  0
Чернівецька область 24  17  1  4  0  0  2  0  0  0  0
Івано-Франківська область 18  8  4  2  2  0  0  2  0  0  0
Україна 10882  4349  1610  1496  1019  977  718  385  137  108  83

Найбільш компактним населення серед дагестанських народів України характеризуються ногайці — майже 64% їх представників мешкають у одному регіоні — Автономній Республіці Крим. Інші народи розселені більш рівномірно, з найвищою концентрацією у східних областях та найнижчою — у західних.

Регіони з найбільшою кількістю представників народів Дагестану:

 • Лезгини — Донецька 1129 (26,0%), Харківська 724 (16,6%), Дніпропетровська 402 (9,2%)
 • Даргінці — Дніпропетровська 386 (24,0%), Одеська 179 (11,1%), Луганська 156 (9,7%)
 • Аварці — Донецька 271 (18,1%), Харківська 178 (11,9%), Дніпропетровська 173 (11,6%)
 • Лакці — Київська 204 (20,0%), Харківська 158 (15,5%), м. Київ 149 (14,6%)
 • Табасарани — Харківська 227 (23,2%), Запорізька 170 (17,4%), Донецька 149 (15,3%)
 • Кумики — Дніпропетровська 159 (22,1%), м. Київ 118 (16,4%), Донецька 74 (10,3%)
 • Ногайці — Крим 245 (63,6%), Одеська 30 (7,8%), Донецька 24 (6,2%)
 • Рутульці — Дніпропетровська 31 (22,6%), Донецька 29 (21,2%), Харківська 19 (13,9%)
 • Агули — Донецька 30 (27,8%), Луганська 18 (16,7%), Запорізька 15 (13,9%)
 • Цахури — Дніпропетровська 22 (26,5%), Запорізька 15 (18,1%), Київська, Луганська та м. Київ по 8 (9,6%)

Чисельність дагестанських народів у макрорегіонах за переписом 2001 р.

Схід Південь Центр Захід
Загальна чисельність
народів Дагестану
 6145  2162  2225  350
Лезгини  2764  792  683  110
Даргінці  852  284  350  124
Аварці  841  322  285  48
Лакці  409  149  441  20
Табасарани  653  101  204  19
Кумики  355  159  186  18
Ногайці  55  303  19  8
Рутульці  89  34  12  2
Агули  74  9  25  0
Цахури  53  9  20  1

Частка макрорегіонів у чисельності дагестанських народів за переписом 2001 р.

Схід Південь Центр Захід
Загальна чисельність
народів Дагестану
 56,5%  19,9%  20,4%  3,2%
Лезгини  63,6%  18,2%  15,7%  2,5%
Даргінці  52,9%  17,6%  21,7%  7,7%
Аварці  56,2%  21,5%  19,1%  3,2%
Лакці  40,1%  14,6%  43,3%  2,0%
Табасарани  66,8%  10,3%  20,9%  1,9%
Кумики  49,4%  22,1%  25,9%  2,5%
Ногайці  14,3%  78,7%  4,9%  2,1%
Рутульці  65,0%  24,8%  8,8%  1,5%
Агули  68,5%  8,3%  23,1%  -
Цахури  63,9%  10,8%  24,1%  1,2%

Мова

ред.

Більшість представників народів Дагестану під час перепису 2001 р. назвали рідною мовою російську (51,2%), тоді як мову своєї національності назвали рідною тільки 34,2%, українську 11,2%, іншу 2,7%[4].

Тільки серед ногайців та табасаранів більшість (59% та 49% відновідно) назвали рідною мову своєї національноссті, тоді як серед інших національностей більшість назвали рідною російську — від 49% серед кумиків та агулів до 58 — 59% серед даргінців та рутульців.

Найбільш асимільованими народами є лакці, цахури та агули — менш 20% їх представників назвали рідною мову своєї національності.

чисельність мова своєї
національності
російська українська інша
Лезгини  4349 1507  2341  330  148
Даргінці  1610 409  955  199  36
Аварці  1496 582  761  121  32
Лакці  1019 199  514  271  10
Табасарани  977 482  356  114  22
Кумики  718 244  350  111  13
Ногайці  385 227  130  12  5
Рутульці  137 36  80  12  9
Агули  108 20  53  28  5
Цахури  83 16  31  16  16
Дагестанські
народи
 10882 3722  5571  1214  296
чисельність мова своєї
національності
російська українська інша
Лезгини  4349 34,7%  53,8%  7,6%  3,4%
Даргінці  1610 25,4%  59,3%  12,4%  2,2%
Аварці  1496 38,9%  50,9%  8,1%  2,1%
Лакці  1019 19,5%  50,4%  26,6%  1,0%
Табасарани  977 49,3%  36,4%  11,7%  2,3%
Кумики  718 34,0%  48,7%  15,5%  1,8%
Ногайці  385 59,0%  33,8%  3,1%  1,3%
Рутульці  137 26,3%  58,4%  8,8%  6,6%
Агули  108 18,5%  49,1%  25,9%  4,6%
Цахури  83 19,3%  37,3%  19,3%  19,3%
Дагестанські
народи
 10882 34,2%  51,2%  11,2%  2,7%

Примітки

ред.
 1. Переписи населення Російської Імперії та СРСР. Архів оригіналу за 30 вересня 2001. Процитовано 16 червня 2013.
 2. ногайців, рутульців, агулів та цахурів разом
 3. Національний склад регіонів України [Архівовано 15 липня 2018 у Wayback Machine.] за переписом 2001 р.
 4. Перепис населення 2001 р. Розподіл населення за національністю та рідною мовою [Архівовано 4 червня 2020 у Wayback Machine.]