Відкрити головне меню

ЖиттєписРедагувати

І. В. Ганевич народився 4 липня 1915 року в селі Катаржине (нині село Знам'янка Іванівського району Одеської області) в селянській родині.

В 1941 році закінчив історичний факультет Одеського педагогічного інституту. Працював учителем історії, директором школи.

Від 1944 року викладав у вишах Одеси.

В 1950 році захистив дисертацію «Роль СРСР у визволенні Болгарії від німецьких фашистів» на здобуття науковго ступеня кандидата історичних наук. Згодом присвоєно вчене звання доцента,

У 1961 році за монографію «Боротьба болгарського народу під керівництвом Комуністичної партії за національне й соціальне визволення (1941—1944)», видану у видавництві Київського університету, йому було присуджено науковий ступіень доктора історичних наук. В 1964 році присвоєно вчене звання професора.

З 1953 року працював в Одеському університеті доцентом, професором, а з 1962 року — завідувачем кафедри історії КПРС.

Помер І. В. Ганевич 29 квітня 1976 року в місті Одеса.

Наукова діяльністьРедагувати

Досліджував історію Болгарії ХХ століття. Є автором понад 60 наукових праць. Підготував 6 кандидатів історичних наук.

ПраціРедагувати

  • Борьба болгарского народа под руководством Коммунистической партии за национальное и социальное освобождение (1941—1944 гг.). — К., 1959;
  • Боротьба болгарського народу за завершення будівництва соціалізму. — К., 1964 [у співавт.];
  • Историография и источниковедение национально-освободительной и классовой борьбы болгарского народа в период второй мировой войны (Конспект лекций по спецкурсу). — Одесса, 1965. — 63 с.
  • Деятельность Болгарской коммунистической партии по укреплению диктатуры пролетариата (сентябрь 1944—1948 гг.). — К., 1974. — 207 с.

НагородиРедагувати

Джерела та літератураРедагувати

  • Іван Васильович Ганевич: Некролог// Український історичний журнал. — 1976. — № 7. — С. 160.
  • Енциклопедія історії України: В 5 т./ Редкол.: В. А. Смолій та ін. – Т. 2. – К.: Наукова думка, 2004. – С. 50.  http://history.org.ua/LiberUA/ehu/2.pdf
  • Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник. — Т. 2: А — І. — 2-е вид., доп./ Відп. ред. В. А. Сминтина. — Одеса: Астропринт, 2005. — С. 301—302.
  • Букач В. М. Історія Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського в особах: Біографічний довідник/ В. М. Букач. — Одеса: ПДПУ, 2005. — С. 52.