Вісник Київського університету

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка — головний науковий часопис Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Країна видання Україна Україна
Тематика наукові статті
Мова Українська
Адреса редакції Київ
Видавець Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
Засновник Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Засновано 1958
ISSN 1728-3817

library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/visnyk/poshuk.php3

Серія АстрономіяРедагувати

Наукове періодичне видання, в якому публікуються результати оригінальних досліджень з питань релятивістської астрофізики та космології, астрофізики високих енергій, фізики Сонця і малих тіл Сонячної системи, астрометрії, небесної механіки, фізики верхньої атмосфери.

Видається з 1958 року Астрономічною обсерваторією та кафедрою астрономії та фізики космосу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Роботи друкуються українською, англійською та російською мовами.

Періодичність: з 2014 року виходить 2 рази на рік.

ISSN 1728-273x

Головним редактором журналу є Івченко Василь Миколайович, доктор фізико-математичних наук.

Сайт журналу Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія

Серія БіологіяРедагувати

Наукове періодичне видання Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського університету, в якому публікуються результати оригінальних досліджень з питань біохімії, біофізики, ботаніки, вірусологіі, загальної та молекулярної генетики, зоології, мікробіології та загальної імунології, фізіології людини та тварин, фізіології та екології рослин, цитології, гістології, біології індивідуального розвитку.

Рік заснування: 1958

Видається двічі на рік.

ISSN 2308-8036

Відповідальний редактор: Остапченко Людмила Іванівна, доктор біологічних наук

Сайт журналу Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія

Серія Військово-спеціальні наукиРедагувати

Наукове періодичне видання Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Публікуються матеріали з проблем розвитку військово-технічної науки, військової географії, військової економіки, військового перекладу, психології та інформаційної безпеки, навчання та виховання військовослужбовців.

Рік заснування: 1998

ISSN 1728-2217

Відповідальний редактор: Балабін Віктор Володимирович, кандидат філологічних наук, професор.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (військово-спеціальні науки) на сайті інституту

Серія ГеографіяРедагувати

Науковий журнал Географічного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, в якому висвітлюються  актуальні питання теорії і методології природничо-географічних, суспільно-географічних і картографічних досліджень, прикладні географічні розробки, науковий доробок молодих вчених. Журнал вміщує також інформацію про видатних учених та педагогів, історичні пам'ятні дати, огляди та рецензії, хроніку подій. Роботи друкуються українською, англійською та російською мовами.

Рік заснування: 1958

ISSN 1728-2721

Видається двічі на рік.

Голова ред. колегії: Олійник Ярослав Богданович, д.е.н., проф., член-кор. НАПН України

Сайт журналу Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія

Серія ГеологіяРедагувати

Періодичне фахове видання ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка, в якому публікуються матеріали теоретичних, експериментальних та методичних досліджень в галузі геології, геофізики, інженерної геології, гідрогеології, геоекології та геоінформатики українською, російською та англійською мовами.

Видання засноване 1958 року. До 1967 року включно (до Вип. 8) виходило під назвою "Вісник Київського університету. Серія геології та географії". З 1982 року щорічно видавався "Вісник Київського університету. Геологія", який з Вип. 16 (2000 рік) отримав сучасну назву[1].

ISSN: 1728-2713 (print), 2079-9063 (online)

Відповідальний редактор: Михайлов Володимир Альбертович, доктор геологічних наук, професор

Сайт журналу Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія

Серія Державне управлінняРедагувати

Періодичне наукове видання, в якому друкуються статті, матеріали науково-методичних семінарів, конференцій, круглих столів з питань теорії, історії та практики державного управління і місцевого самоврядування. Роботи друкуються українською, англійською та російською мовами.

Рік заснування: 2014

ISSN 1728-3817

Головний редактор: Неліпа Дмитро Васильович, д-р політ.наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка

Сайт журналу Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління

Серія ЕкономікаРедагувати

Рецензований науковий журнал відкритого доступу Економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, присвячений дослідженням в економічній сфері (оригінальні статті в фундаментальних та прикладних дослідженнях, тематичні дослідження, критичні відгуки, опитування, думки, коментарі та нариси).

Проблематика: актуальні проблеми економічної теорії, державне управління, міжнародна економіка, економіка підприємства, менеджмент, теорія фінансів, банківська справа, страхування, статистика, бухгалтерський облік та аудит, безпека, екологічна безпека, економіко-математичне моделювання, інформаційні технології в економіці.

Рік заснування: 1958

ISSN: 1728-2667 (print), 2079-908X (online)

Видається раз на 2 місяці.

Головний редактор: Базилевич Віктор Дмитрович, д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України

Індексація серіїРедагувати

Серія "Економіка" індексується Google Scholar[2], Microsoft Academic Search, DOAJ та в іншими ресурсами.

Індексація серії "Економіка" у Google Scholar:

Рік Кількість посилань
2010 10
2011 18
2012 48
2013 81
2014 152
2015 275
2016 438

Сайт журналу Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка

Серія ЖурналістикаРедагувати

Наукове періодичне видання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якому друкуються наукові статті, що базуються на постановці наукових проблем, дослідженні методів, розробці методик та термінології з соціології масової комунікації, змісту комунікації, каналів комунікації, досліджень реклами та зв'язків з громадськістю.

Рік заснування: 1958

ISSN 1728-2705

Відповідальний редактор: Різун Володимир Володимирович, д-р філол. наук, проф.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журналістика на сайті інституту

Серія Іноземна філологіяРедагувати

Серія Інтродукція та збереження рослинного різноманіттяРедагувати

Серія ІсторіяРедагувати

Серія КібернетикаРедагувати

Серія Літературознавство. Мовознавство. ФольклористикаРедагувати

Серія Математика та механіка [3]Редагувати

Публікуються оригінальні статті з актуальних питань математичного аналізу, теорії диференціальних рівнянь, математичної фізики, геометрії, топології, алгебри, теорії ймовірностей, теорії оптимального керування, теоретичної механіки, теорії пружності, механіки рідини та газу.

Атестовано Вищою атестаційною комісією України.[4] Зареєстровано Міністерством юстиції України.[5]

Редакційна колегіяРедагувати

Адреса редколегіїРедагувати

03127, Київ-127, просп. акад. Глушкова, 4Е, механіко-математичний факультет. Телефон: (38044) 259 05 42; E-mail: alex_z_ua@univ.kiev.ua

Серія Міжнародні відносиниРедагувати

Серія Проблеми регуляції фізіологічних функційРедагувати

Серія ПсихологіяРедагувати

Серія Психологія. Педагогіка. Соціальна роботаРедагувати

Серія Радіофізика та електронікаРедагувати

Серія СоціологіяРедагувати

Серія Східні мови та літературиРедагувати

Серія УкраїнознавствоРедагувати

Серія Фізика[6]Редагувати

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР М. В. Макарець, д-р фіз.-мат. наук, проф.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

*В. А. Макара, чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф.;

*Л. В. Поперенко, д-р фіз.-мат. наук, проф. (заст. відп. ред.);

*Г. В. Весна, канд. фіз.-мат.  наук, наук. співроб. (відп. секр.)

*С. М. Єжов, д-р фіз.-мат. наук, проф.;

*С. Й. Вільчинський, д-р фіз.-мат. наук, проф.;

*І. М. Каденко, д-р фіз-мат. наук, проф.;

*М. П. Куліш, д-р фіз.-мат. наук, проф.;

*В. М. Ящук, д-р фіз.-мат. наук, проф.;

*Д. А. Гаврюшенко, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Адреса редколегії 03127, Київ-127, вул. Глушкова, 2, корп. 1, фізичний факультет, +38 044 526-86-76.

Атестовано Вищою атестаційною комісією України,[7], зареєстровано Міністерством інформації України.[8]

Серія "Фізико-математичні науки" [9]Редагувати

З 1991 року серії вісників Київського університету “Математика і механіка”, “Физика”, “Моделирование и оптимизация сложных систем” реорганізовано у “Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки”. У віснику містяться результати нових досліджень у різних галузях математики, інформатики, механіки, фізики та радіофізики для наукових працівників, викладачів, аспірантів, інженерів і студентів. Друкується за рекомендаціями Вчених Рад фізичного, радіофізичного, механіко-математичного факультетів та факультету кібернетики.

Журнал “Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки” включено до переліку фахових видань ВАК України та реферується в Реферативному журналі та базах даних ВИНИТИ, Росія, Москва.

Редакційна колегіяРедагувати

Адреса редакційної колегіїРедагувати

03680, Київ, пр. Глушкова, 4д, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики. Телефон (044) 259-01-49

Серія Філософія. ПолітологіяРедагувати

Серія "Хімія" [10]Редагувати

Публікуються дані про особливості отримання, будови і застосування нових неорганічних й органічних матеріалів та закономірності сорбційних взаємодій в аналітичній хімії. Засновано 1958 року. Зареєстровано Державною реєстраційною службою України.[11]

Редакційна колегіяРедагувати

Адреса редколегіїРедагувати

01030, Київ, вул. Володимирська, 60, хімічний факультет. Тел. (38044) 239 33 11

Серія Юридичні наукиРедагувати

Засновано 1987 року, ISSN 1728–2195, зареэстровано у ВАК України.[12] Періодичність видання - 20 разів на рік

Редакційна колегіяРедагувати

 • Головний редактор: Гриценко Іван Сергійович, доктор юридичних наук
 • Заступник головного редактора: Майданик Роман Андрійович, доктор юридичних наук
 • Відповідальний секретар: Клепікова О. В., кандидат юридичних наук
 • Члени редколегії: Балюк Г. І., д-р юрид. наук; Безклубий І. А., д-р юрид. наук; Боднар Т. В., д-р юрид. наук; Вінник О. М., д-р юрид. наук; Глушков В. О., д-р юрид. наук; Дзера О. В., д-р юрид. наук; Зайчук О. В. д-р юрид. наук; Комзюк А. Т., д-р юрид. наук Притика Ю. Д., д-р юрид. наук; Пришва Н. В., д-р юрид. наук; Шевченко О. О., д-р юрид. наук.

Адреса редакції: б-р Шевченка, 14, кімн. 43, Київ-601, Україна, 01601

Раніше серію очолював криміналіст, д-р юрид. наук Тихенко Сергій Іванович.

ПриміткиРедагувати

 1. Історія журналу. www.geolvisnyk.univ.kiev.ua. Процитовано 2017-10-25. 
 2. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. - Бібліографічні посилання Google Академія. scholar.google.com.ua. Процитовано 2017-10-23. 
 3. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія "Математика та механіка" - каталог публікацій у Науковій бібліотеці ім. М.Максимовича
 4. Постанова Президії ВАК України № 1-05/4 від 26.05.2010 р.
 5. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 16007-4479Р від 11.12.2009 р.
 6. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Фізика»
 7. Постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 9 червня 1999 р.
 8. Свідоцтцво про державну реєстрацію КВ № 16291-476 ЗР від 17.12.2009 р.
 9. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія "Фізико-математичні науки" - каталог публікацій у Науковій бібліотеці ім. М.Максимовича
 10. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія "Хімія" - каталог публікацій у Науковій бібліотеці ім. М.Максимовича
 11. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19960-9760Р від 17.05.2013
 12. Постанова № 1-05/7 від 09.06.1999

ПосиланняРедагувати

 1. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Географія на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
 2. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського[недоступне посилання з червня 2019]