Адміністративно-територіальна реформа в Україні

Адміністративно-територіальна реформа в Україні — адміністративна реформа, що полягає у наданні більших повноважень органам місцевого самоврядування (децентралізації) і зміні адміністративно-територіального поділу. Відбувалася з 2015 до 2020 року. Замість понад 11 000 місцевих рад було сформовано 1469 територіальних громад. А замість 490 районів — 136 нових районів. Основні повноваження рад районів перейшли на нижчий (ради громад) і вищий (ради областей) рівні.

Адміністративно-територіальна реформа є найважливішою реформою децентралізації в Україні — комплексу змін до законодавства, основною метою якого є передача значних повноважень і коштів від центральних органів влади органам місцевого самоврядування.

Адміністративно-територіальна реформа в Україні належить до найбільш успішних у Центральній та Східній Європі з точки зору досягнення значної частки об'єднань, що ґрунтувалися на добровільних домовленостях органів місцевої влади.[1]

Підготовчий етап та Законодавче забезпечення

ред.

10 листопада 2010 р. було прийняте Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, назв населених пунктів і віднесення їх до певних категорій».[2] Відповідно до цього розпорядження був затверджений план заходів щодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, назв населених пунктів і віднесення їх до певних категорій. Згідно з цим планом передбачалося розроблення і проектів двох нормативно-правових актів: Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій України» (до грудня 2010 р. — див. Адміністративний устрій України#Нормативно-правове забезпечення) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про єдиний Державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць України» (до лютого 2011 р.). Однак це розпорядження так і не було виконане.

6 лютого 2013 р. було прийняте нове Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання нормативного забезпечення вирішення питань встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, назв населених пунктів і віднесення їх до певних категорій»[3], відповідно до якого втрачало чинність Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів…» (попереднє). Відповідно до цього акта Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства разом з Міністерством юстиції, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів та Державним агентством земельних ресурсів доручалося розробити та внести у грудні 2013 р. на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про порядок встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, назв населених пунктів і віднесення їх до певних категорій», а також разом з Державним комітетом статистики у тримісячний строк після набрання чинності Законом України «Про порядок встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, назв населених пунктів і віднесення їх до певних категорій» розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок ведення Державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць”.

У квітні 2014 уряд ухвалив «Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади» в Україні[4]. Саме цей документ дав старт реформі. Проте в повному обсязі вона не пішла, бо на заваді стала необхідність внесення поправок до Конституції (див. нижче). На проєкт відповідних поправок до Основного Закону, який, до речі, був схвалений Венеційською комісією, так і не знайшлося необхідних 300 голосів у Верховній Раді.

Одну з версій адміністративно-територіальної реформи викладено у відповідному проєкті змін до Конституції України, який був попередньо схвалений Верховною Радою 31 серпня 2015.

5 лютого 2015 Верховною Радою України прийнятий Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»[5]. Згідно з цим законом сусідні міські, селищні, сільські ради можуть об'єднатися в одну громаду, яка матиме один спільний орган місцевого самоврядування. Добровільне об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких умов:

 1. у складі об'єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування;
 2. територія об'єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об'єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об'єдналися;
 3. об'єднана територіальна громада має бути розташована в межах території Автономної Республіки Крим, однієї області;
 4. при прийнятті рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об'єднаної територіальної громади;
 5. якість та доступність публічних послуг, що надаються в об'єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об'єднання.

Адміністративним центром об'єднаної територіальної громади визначається населений пункт, який має розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території об'єднаної територіальної громади. Найменування об'єднаної територіальної громади, як правило, є похідним від найменування населеного пункту (села, селища, міста), визначеного її адміністративним центром.

Добровільне об'єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу населених пунктів як сільської чи міської місцевості.

Практична реалізація

ред.

8 квітня 2015 Кабінет Міністрів України затвердив Методику формування спроможних територіальних громад[6]. У цій методиці вводиться термін спроможна територіальна громада — територіальні громади сіл (селищ, міст), які в результаті добровільного об'єднання здатні самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Формування спроможних територіальних громад здійснюється шляхом:

 • розроблення Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією проєкту перспективного плану;
 • схвалення проєкту перспективного плану Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою;
 • затвердження Кабінетом Міністрів України перспективних планів;
 • добровільного об'єднання територіальних громад;
 • формування органів місцевого самоврядування спроможних територіальних громад.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 195 «Питання використання у 2015 році коштів державного фонду регіонального розвитку» області, які схвалять перспективні плани до 1 червня 2015 року, отримують фінансування з державного фонду регіонального розвитку[7].

22 грудня 2019 пройшли перші вибори пройшли у 86 об’єднаних і 33 приєднаних громадах, 29 грудня відбулися вибори ще в шести об'єднаних і трьох приєднаних громадах[8].

Станом на травень 2020 утворено 1001 об'єднану територіальну громаду.[джерело?]

14 травня 2020 року набув чинності Закон України № 562-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», прийнятий 16 квітня 2020 року, згідно з яким «до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад здійснює Кабінет Міністрів України».[9]

Протягом квітня — травня 2020 року Кабінет Міністрів затвердив оновлені перспективні плани всіх областей, які повністю охоплювали території областей.[10] За перспективними планами передбачалося створення 1466 громад, при цьому близько 120 вже існуючих громад не були включені до перспективних планів.[11][12]

12 червня 2020 уряд затвердив адміністративні центри та території 1470 громад[13]. 12 серпня 2020 року розпорядженням Кабміну № 996 Соколівську громаду Черкаської області включено до Жашківської.[14] Таким чином, громад стало 1469.

17 липня 2020 Верховна Рада прийняла постанову «Про утворення та ліквідацію районів», скоротивши кількість районів з 490 (465*) до 136 (119*)[15].

Парламент призначив чергові місцеві вибори у всіх 1469 (1438*) громадах на 25 жовтня 2020[16]. Чергові вибори не проводяться на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької і Луганської областей. Також чергові вибори не проводяться до обласних рад Донецької і Луганської областей через неможливість цих рад представляти спільні інтереси усіх громад області.


на підконтрольній Україні у 2015—2020 роках території

Перспективні плани формування громад та нові райони

ред.
Область Дата затвердження Кількість громад
у плані
Затверджена
кількість громад
Укрупнені райони
АР Крим 10
Вінницька 02020-05-066 травня 2020 63[17] 63[18] 6
Волинська 02020-05-1313 травня 2020 53[19] 54[20] 4
Дніпропетровська 02020-05-2020 травня 2020 85[21] 86[22] 7
Донецька 02020-05-066 травня 2020 66[23] 66[24] 8
Житомирська 02020-04-1515 квітня 2020 65[25] 66[26] 4
Закарпатська 02020-05-1313 травня 2020 64[27] 64[28] 6
Запорізька 02020-05-2727 травня 2020 67[29] 67[30] 5
Івано-Франківська 02020-04-2222 квітня 2020 61[31] 62[32] 6
Київська 02020-05-2020 травня 2020 69[33] 69[34] 7
Кіровоградська 02020-05-1313 травня 2020 48[35] 49[36] 4
Луганська 02020-04-2929 квітня 2020 37[37] 37[38] 8
Львівська 02020-05-2727 травня 2020 73[39] 73[40] 7
Миколаївська 02020-04-1515 квітня 2020 52[41] 52[42] 4
Одеська 02020-05-2727 травня 2020 91[43] 91[44] 7
Полтавська 02020-05-1313 травня 2020 61[45] 60[46] 4
Рівненська 02020-05-2020 травня 2020 64[47] 64[48] 4
Сумська 02020-05-2020 травня 2020 51[49] 51[50] 5
Тернопільська 02020-04-2222 квітня 2020 55[51] 55[52] 3
Харківська 02020-04-1515 квітня 2020 56[53] 56[54] 7
Херсонська 02020-04-2929 квітня 2020 49[55] 49[56] 5
Хмельницька 02020-04-2929 квітня 2020 60[57] 60[58] 3
Черкаська 02020-05-066 травня 2020 67[59] 67[60] 4
Чернівецька 02020-05-066 травня 2020 52[61] 52[62] 3
Чернігівська 02020-05-1313 травня 2020 57[63] 57[64] 5
Усього 1466 1470 136


12 червня 2020 року відповідно до закону № 562-IX уряд визначив адміністративні центри і території територіальних громад. Усього було затверджено 1470 громад.[65][66] У порівнянні із затвердженими перспективними планами, відбулися такі зміни:

 • у Волинській області: створено Олицьку громаду, Липинську перейменовано на Підгайцівську з перенесенням центру громади;
 • у Дніпропетровській області: створено Межиріцьку громаду, перейменовано Миколаївську (Васильківського району) на Дубовиківську та Чкаловську на Першотравневську з перенесенням центрів відповідних громад;
 • у Житомирській області: створено Волицьку громаду;
 • у Запорізькій області: перейменовано Степанівську Першу на Олександрівську з перенесенням центру громади;
 • в Івано-Франківській області: створено Підгайчиківську громаду;
 • у Кіровоградській області: ліквідовано Витязівську громаду, розширено межі Кетрисанівської за рахунок Витязівської та частини Бобринецької, створено Надлацьку та Підвисоцьку громади, перейменовано Червонокам'янську на Попельнастівську з перенесенням центру громади;
 • у Львівській області: перенесено центр Добросинсько-Магерівської громади з Магерова до Добросина без зміни назви громади;
 • у Миколаївській області: перейменовано Михайлівську на Степівську з перенесенням центру громади;
 • у Полтавській області: ліквідовано Березоворудську громаду;
 • у Черкаській області: перейменовано Бузівську на Соколівську з перенесенням центру громади;
 • змінено межі деяких громад.

Див. також

ред.

Посилання

ред.
 1. Які переваги насправді може створити адміністративно-територіальна реформа. decentralization.gov.ua. 27.05.2021. Архів оригіналу за 26 квітня 2022. Процитовано 26 квітня 2022.
 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року № 2081-р «Про затвердження плану заходів щодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, назв населених пунктів і віднесення їх до певних категорій».
 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2013 року № 50-р «Деякі питання нормативного забезпечення вирішення питань встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, назв населених пунктів і віднесення їх до певних категорій».
 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року № 333-р «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні».
 5. Закон України від 5 лютого 2015 року № 157-VIII «Про добровільне об'єднання територіальних громад»
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 214 «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад». Архівована копія. Архів оригіналу за 21 грудня 2018. Процитовано 22 грудня 2022.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 195 «Питання використання у 2015 році коштів державного фонду регіонального розвитку». Архівована копія. Архів оригіналу за 16 березня 2017. Процитовано 22 грудня 2022.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 8. Автор. 29 грудня перші місцеві вибори пройдуть у шести об'єднаних та трьох приєднаних громадах. decentralization.gov.ua. Архів оригіналу за 20 вересня 2020. Процитовано 19 липня 2020.
 9. Закон України від 16 квітня 2020 року № 562-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад»
 10. Кабінет Міністрів України - Уряд затвердив перспективні плани формування громад для всієї України (оновлено). www.kmu.gov.ua. Архів оригіналу за 27 грудня 2021. Процитовано 2 квітня 2021.
 11. «Марафон захисту громад»: Асоціація ОТГ закликала Уряд переглянути перспективні плани об'єднання | Асоціація об'єднаних територіальних громад. ОТГ (укр.). 21 травня 2020. Архів оригіналу за 22 березня 2022. Процитовано 3 квітня 2021.
 12. Остаточний відлік. Скільки ОТГ існуватиме в Україні та чому зникає з мап частина вже утворених. tyzhden.ua. Архів оригіналу за 27 грудня 2021. Процитовано 3 квітня 2021.
 13. Про об'єднання громад - Законодавство. decentralization.gov.ua. Архів оригіналу за 20 липня 2020. Процитовано 19 липня 2020.
 14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 року № 996-р «Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 728». Архівована копія. Архів оригіналу за 7 березня 2022. Процитовано 22 грудня 2022.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 15. Постанова Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів»
 16. Парламент призначив чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року. decentralization.gov.ua. Архів оригіналу за 19 липня 2020. Процитовано 19 липня 2020.
 17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 року № 512-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Вінницької області» [Архівовано 24 травня 2020 у Wayback Machine.]
 18. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 707-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Вінницької області»
 19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року № 590-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Волинської області» [Архівовано 18 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
 20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 708-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Волинської області»
 21. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 601-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Дніпропетровської області» [Архівовано 4 червня 2020 у Wayback Machine.]
 22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 709-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Дніпропетровської області»
 23. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 року № 540-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Донецької області» [Архівовано 4 липня 2020 у Wayback Machine.]
 24. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області»
 25. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 року № 481-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Житомирської області» [Архівовано 7 червня 2020 у Wayback Machine.]
 26. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 711-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Житомирської області»
 27. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року № 572-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Закарпатської області» [Архівовано 3 липня 2020 у Wayback Machine.]
 28. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 712-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Закарпатської області»
 29. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року № 625-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Запорізької області» [Архівовано 10 червня 2020 у Wayback Machine.]
 30. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 713-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Запорізької області»
 31. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 483-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Івано-Франківської області» [Архівовано 24 травня 2020 у Wayback Machine.]
 32. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 714-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Івано-Франківської області»
 33. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 600-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Київської області» [Архівовано 30 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
 34. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 715-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області»
 35. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року № 593-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Кіровоградської області» [Архівовано 8 червня 2020 у Wayback Machine.]
 36. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 716-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Кіровоградської області»
 37. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року № 486-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Луганської області» [Архівовано 1 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
 38. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 717-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Луганської області»
 39. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року № 624-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Львівської області» [Архівовано 1 лютого 2021 у Wayback Machine.]
 40. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 718-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області»
 41. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 року № 480-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Миколаївської області» [Архівовано 7 червня 2020 у Wayback Machine.]
 42. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 719-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Миколаївської області»
 43. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року № 623-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Одеської області» [Архівовано 10 червня 2020 у Wayback Machine.]
 44. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 720-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Одеської області»
 45. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року № 571-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Полтавської області» [Архівовано 21 вересня 2020 у Wayback Machine.]
 46. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 721-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Полтавської області»
 47. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 599-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Рівненської області» [Архівовано 3 червня 2020 у Wayback Machine.]
 48. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 722-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Рівненської області»
 49. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 598-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Сумської області» [Архівовано 22 вересня 2020 у Wayback Machine.]
 50. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 723-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Сумської області»
 51. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 482-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Тернопільської області» [Архівовано 2 червня 2020 у Wayback Machine.]
 52. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 724-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Тернопільської області»
 53. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 року № 596-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Харківської області» [Архівовано 22 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
 54. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 725-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Харківської області»
 55. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року № 474-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Херсонської області» [Архівовано 7 травня 2020 у Wayback Machine.]
 56. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 726-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Херсонської області»
 57. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року № 475-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Хмельницької області» [Архівовано 7 червня 2020 у Wayback Machine.]
 58. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 727-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Хмельницької області»
 59. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 року № 541-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Черкаської області» [Архівовано 20 червня 2020 у Wayback Machine.]
 60. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 728-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Черкаської області»
 61. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 року № 595-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Чернівецької області» [Архівовано 22 січня 2021 у Wayback Machine.]
 62. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 729-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Чернівецької області»
 63. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року № 564-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Чернігівської області» [Архівовано 10 серпня 2020 у Wayback Machine.]
 64. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 730-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Чернігівської області»
 65. Те, чого ніколи не було в Україні: Уряд затвердив адмінтерустрій базового рівня, що забезпечить повсюдність місцевого самоврядування. decentralization.gov.ua. Архів оригіналу за 14 лютого 2022. Процитовано 29 березня 2021.
 66. Кабінет Міністрів України - Уряд визначив адміністративні центри та затвердив території територіальних громад усіх областей. www.kmu.gov.ua (ua) . Архів оригіналу за 24 жовтня 2020. Процитовано 29 березня 2021.

Джерела

ред.

Додаткова література

ред.