Відкрити головне меню

БіографіяРедагувати

І. Я. Ясько народився 24 липня 1896 року в с. Новий Буг Херсонського повіту Херсонської губернії.

У 1915 році закінчив Новобузьку вчительську семінарію. Потім був призваний на військову службу. У 1916 – 1917 роках воював у діючій армії.

З 1918 року вчителював. У 1921 – 1922 роках займався ліквідацією неписьменності в Олешках.

В 1925 році закінчив природознавчий відділ Одеського інституту народної освіти (ОІНО). Навчався в аспірантурі при науково-дослідній кафедрі географії і геології, якою керував професор Г. І. Танфільєв.

З 1929 року викладав в Одеському інституті народної освіти, одночасно з 1931 року завідував відділом палеонтології в Зоолого-біологічному інституті при ОІНО,

У 1931 – 1933 роках завідував кафедрою геології в Одеському інституті професійної освіти.

11 квітня  1934 року присвоєно вчене звання доцента. 31 грудня 1935 року після захисту дисертації присуджений науковий ступінь кандидата геолого-мінералогічних наук.

З 1934 року працював в Одеському державному університеті доцентом кафедри геології.

Під час нацистської навали перебував в евакуації у Середній Азії, де завідував кафедрою у Андижанському вчительському інституті.

В 1944 – 1951 роках був доцентом кафедри гідрогеології і палеонтології, а у 1952 – 1960 роках – завідувачем  кафедри загальної геології і гідрогеології.

У 1961 році захистив дисертацію «Континентальні неогенові відклади півдня УРСР та уніоніди цих відкладів» та здобув науковий ступінь доктора геолого-мінералогічних наук. У 1963 році присвоєно вчене звання професора.

Протягом 1965 –  1977 років завідував кафедрами геології,  загальної та морської геології Одеського держуніверситету імені І. І. Мечникова.

Помер 8 червня 1978 року в Одесі. Похований на Другому християнському кладовищі.

Наукова діяльністьРедагувати

В 1930 – 1940 роках виконав біля 100 різнопланових геологічних досліджень у межах України з метою пошуків корисних копалин і визначенні підземних вод. Вивчав узбережжя Чорного моря від Сухого лиману до Дніпра. Важливим також було вивчення одеських зсувів.

Займався питаннями стратиграфії і палеонтології неогенових відкладів Українського Причорномор'я.

Підготував 10 кандидатів та 4 докторів наук.

Деякі праціРедагувати

  • Геологическое строение Одеського побережья Черного моря/ И. Я. Яцко.// Исследование подземных вод СССР. – 1936. – Вып. 7-А. – С. 20 – 55.
  • О некоторых представителях семейств Unionidae их неогена юга УССР/ И. Я. Яцко.// Праці Одеського державного університету. – 1954. – Т. 2. – С. 71 – 105.
  • Зсуви на Одеському узбережжі та їхня характеристика/ І. Я. Яцько.// Праці Одеського державного університету. – 1957. – Т. 147, вип. 4. – С. 87 – 98.
  • Наяды верхнего кайнозоя юго-запада Украины и Молдавии: Описание и стратиграфические заметки/ И. Я. Яцко. – Львов: ЛГУ, 1972. – 145 с.

НагородиРедагувати

Вшанування пам'ятіРедагувати

Ім’ям І. Я. Яцька названі 15 уніонідів, один з видів підкласу форамініфер з голоценових відкладів Чорного моря і один з видів – ряду остракод з міоценових шарів Причорномор’я.

ЛітератураРедагувати

  • Яцко Иван Яковлевич: К 100-летию со дня рождения/ Ю. А. Амброю.// Видные ученые Одессы. – 1997. – Вып. 7. – С. 46 – 53.
  • Яцько Іван Якович// Вчені вузів Одеси. – Вип. 2: Геологи, географи. – Одеса: ОДНБ, 2001. – С. 294 – 297.
  • Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник. — Т.4: Р — Я. — 2-е вид., доп./ Відп. ред. В. А. Сминтина. — Одеса: Астропринт, 2005. — С. 511—515.